donderdag 7 mei 2020

Israelische nederzetting Efrat krijgt er 7.000 woningen bij


De nederzetting Efrat met op de achtergrond Bethlehem.

De Israelische minister van Defensie Naftali Bennet heeft woensdag een stuk land van 1.100 dunum (110 hectare) toegewezen aan de nederzetting Efrat (onderdeel van het Etzion blok) op de Westoever bij Bethlehem. Volgens de minister kunnen op de grond 7.000 nieuwe woningen worden gebouwd.  Dat zou een verdubbeling inhouden van het huidige Efrat, een nederzetting waar tal van radicale arechtse kolonisten wonen.Na de toewijzing kan het ministerie van Huisvesting beginnen met het maken van de  plannen.
Bennett kwam met zijn besluit drie dagen nadat  het Burgerbestuur, de bedriegelijke naam van het militaire bestuur van de Westoever, verzoeken van de NGO 'Vrede Nu' en van Palestijnen om het gebied, dat ook bekend staat als Givat Ha'eitam, aan de Palestijnse bewoners vlak bij het gebied toe te  kennen, had afgewezen.
Het bestreffende land was in 2004 tot ''staatsland'' verklaard, ondanks protesten van de eigenaars, die zaken rond het eigendomsrecht verloren omdat de grond niet zou zijn gebruikt. Nu die strijd was verloren brachten de Palestijnen en Vrede Nu naar voren dat de betreffende grond nodig was om verdere uitbreiding mogelijk te maken van Bethlehem naar het zuiden, terwijl de groei naar andere kanten al door uitbreiding van op bezet gebied gebouwde wijken (nederzettingen) bij Jeruzalem wordt verhinderd. Vrede Nu heeft niet lang geleden op basis van de wet op de openbaarheid van bestuur die het opvragen van documenten mogelijk maakt, vastgesteld dat sinds 1967 slechst 0.25 procent van de op de Westoever tot staatsland verklaarde grond in gebruik is gegegeven aan Palestijnen. Maar het verzoek werd dus afgewezen. 
De gang van zaken geeft aan wat er zal gebeuren als de regering Netanyahu op 1 juli volgens plan zo'n 30 procent van deWestoever gaat annexeren. Het proces waarbij de nederzettingen groeien en de Palestijnse dorpen en steden heftig in hun groeimogelijkheden worden beknot, zal dan worden voortgezet. Precies op dezelfde wijze overigens als dat nu in het huidige Israel al het geval is. Daar bezitten de ruim 20% Palestijnse inwoners slechts ongeveer 3% van de grond en barsten de Palestijnse dorpen en steden al jaren uit hun voegen.
Er is voor dit alles waarschijnlijk maar één oplossing: de hele Westoeveren Gaza annexeren en de Palestijnen dezelfde rechten toekennen als nu alleen de joden hebben. Het wordt hoog tijd dat dat dit denkbeeld langzamerhand algemeen in Palestijnse kring wordt aanvaard en door Europa wordt omarmd, in plaats van dat bij elke gelegenheid de allang achterhaalde twee-statenoplossing als een soort rituele bezwering naar voren wordt geschoven.

Geen opmerkingen:

Dode in Hebron en diverse gewonden in ondermeer el-Bireh

Mo'men Jaber Israelische militairen hebben in al-Khalil (Hebron) dinsdagmiddag een 17-jarige jongen dodelijk verwond. De 17-jarige Mo...