dinsdag 12 mei 2020

Israel verbiedt banken toelagen te betalen aan Palestijnse (oud) gevangenen en slachtoffers van geweld.

Israel heeft een nieuwe militaire order uitgevaardigd die het voor banken en personeel van banken in de bezette gebieden strafbaar maakt om zaken te doen met Palestijnse oud-gevangenen, families van gevangenen en families van tijdens confrontaties omgekomen mensen. De order, die zoals het hele steksel van militaire orders in bezet gebied de kracht van wet heeft, is ingegaan op zaterdag 9 mei. Het bankpersoneel wordt onder meer bedreigd met gevangenisstraffen.
De maatregel is de zoveelste Israelische stap in het criminaliseren van de 53 jaar oude bezetting. Het gaat om een strijd tegen gelden die volgens de regels van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO worden uitgekeerd aan families van mensen die wegens verzetsdaden zijn ongekomen of anderen, die wegens hun verzet onder een oneerlijk juridisch systeem onmogelijk zware staffen kregen opgelegd.  Onder hen zijn ook mensne die Israeli;shebben verwond of gedood.
Volgens de PLO is het geld nodig omdat het de enige steun is voor families die hun kostwinner tijdelijk of voor altijd moetem missen, en om de herintreding van oud-gevangenen mogelijk te maken. Israel daarentegen - daarin in Nederland esteund door hun vrienden van Christenen voor Israel en de kleine christelijke partijtjes CU en SGP, stellen het geld voor als ''beloningen voor terrorisme''.

Israel heeft aanvankelijk, om te proberen de betalingen te stoppen, vergelijkbare bedragen gekort op de belastingafdracht die het volgens de verdragen van Oslo voor de Palestijnse Autoriteit moet innen. Die (illegale) maatregel is intussen weer teruggedraaid. Het voor banken strafbaar stellen van het uitbetalen van de betreffende bedragen of het handhaven van rekeningen van oud-gevangenen is de volgende stap. Het is de zoveelste Israelische poging om elke vorm van verzet tegen de bezetting te delegitimeren en onmogelijk te maken. Er zijn ongeveer 12.000 Palestijnse families die op deze manier een uitkering ontvangen.
De maatregel heeft al gevolgen gehad. Diverse cliënten van banken opde Westoever kregen de laatste dagen van de bank het verzoek hun rekening op te heffen. Dat leidde onder meer tot protesten. Zo werd het vuur geopend op een vestiging van de Bank Cairo Amman in Jenin en werd een handgranaat gegooid naar een ander kantoor van dezelfde bank in Jericho.
De premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammed Shtayyeh, zag zich gedwongen maandag te verklaren dat zijn regering op zoek is naar een oplossing van het probleem. Anderen verklaarden dat er vermoedelijk een oplossing gezocht zal moeten worden buiten de banken om. De Israelische pers publiceerde intussen geen of alleen erg onvolledige bijzonderhjeden over deze nieuwe kleine Israelische oorlog. Zo meldde de krant Haaretz alleen de aanval op één van de bankfilialen. Merkwaardig genoeg had alleen de doorgaans erg pro-Israelische New York Times het volledige verhaal.

Geen opmerkingen:

Honger wordt acuut, maar de VS houden voor de derde keer een bestand in Gaza tegen

Met moeite is nog een vrachtauto te onderscheiden. (Foto Arab48) De VS hebben een zware verantwoordelijkheid op zich geladen door dinsdag vo...