donderdag 2 juli 2009

Amnesty: oorlogsmisdaden in Gaza

Ruïne van een in januari 2009 gebombardeerd kinderdagverblijf in Gaza-stad.Amnesty International heeft Israël beschuldigd van oorlogmisdaden jegens burgers en het met opzet aanrichten van vernielingen tijdens de Gaza-campagne van afgelopen december en januari. Dit staat in een 117 pagina's tellend rapport 'Operation Cast Lead, 22 days of death and destruction', dat vandaag is gepubliceerd, Het is gebaseerd op onderzoek van deskundigen van Amnesty in januari en februari ter plekke.
Volgens Amnesty zijn rond de 1400 mensen gedood tijdens de campagne, van wie meer dan 900 burgers. Onder hen waren 300 kinderen. Veel mensen werden gedood zonder dat zij zich in het kruisvuur tussen strijdende partijen bevonden of zonder dat zij probeerden strijders af te schermen. Velen werden gedood doordat hun huizen werden gebombardeerd terwijl zij lagen te slapen. Onder de slachtoffers waren kinderen die op daken speelden, mensen die de was ophingen in hun tuin of op het dak en ook medisch personeel en ambulances werden aangevallen. Volgens Amnesty gebeurde dit allemaal in zodanige aantallen dat het spreken van 'collaterial damage'(nevenschade) niet gerechtvaardigd was.
Volgens het rapport werden 3000 huizen verwoest en 20.000 gebouwen beschadigd. Veel vernielingen werden opzettelijk aangericht, zonder dat er sprake was omstandigheden die aangaven dat zij op militaire gronden konden worden gerechtvaardigd. Ook dit is een schending van het oorlogsrecht.
Amnesty noemde het afschieten van raketten door Hamas (katyusha's en Grads) - eveneens een schending van het oorlogsrecht omdat zij geen onderscheid maakten tussen burgers of militaire doelen. De raketten maakten overigens weinig slachtoffers, maar veroorzaakten wel angst en paniek.
Amnesty vond géén bewijs voor Israëlische beschuldigingen dat Hamas-strijders burgers als schild zouden hebben gebruikt. Wel hadden de Israëli's zelf zich hieraan schuldig gemaakt. De IDF had mensen gedwongen in huizen te blijven die de militairen als steunpunt hadden ingenomen, en Palestijnen en Palestijnse kinderen werden gedwongen plaatsen te verkennen waarvan vermoed werd dat er boobytraps waren geplaatst. Amnesty merkte wel op dat Hamas burgers in gevaar had gebracht door militair materieel in de buurt van huizen op te slaan.
Twee dagen voor Amnesty, kwam op 30 juni Human Rights Watch met een rapport waarin een aantal gevallen was gedocumenteerd van burgerdoden (onder wie kinderen) door zogenoemde 'Spike'-raketten afgevuurd vanaf onbemande vliegtuigjes, UCAV's (unmanned combat aerial vehicles). Enkele maanden geleden publiceerde HRW ook al een rapport over het (ongeoorloofde) gebruik van witte fosfor in de dichtbevolkte regio.
Donatella Rovera, de leider van het Amnesty team dat het rapport uitbracht, merkte op dat Ïsraëls 'in gebreke blijven bij het behoorlijk onderzoeken van de gedragingen van zijn troepen in Gaza en de voortdurende Israëlische weigering om mee te werken met de onafhankelijke fact-finding missie van de VN onder leiding van Richard Goldstone, aangeeft dat Israël niet van plan is de zaken openlijk onder ogen te zien en verantwoording af te leggen'.
Het is aannemelijk dat Rovera gelijk heeft. Zoals te verwachten was stapelen de bewijzen zich op. De IDF heeft daar tot nu toe alleen een haastig intern onderzoek tegenover gesteld en de opmerking (van Ehud Barak) dat het 'de most moral army in the world' is. (Wordt ongetwijfeld vervolgd).

Geen opmerkingen:

Israeli's doden een man in Huwwara en maken 13 gewonden in Jericho

Abdullah Qalalwa Israelische soldaten hebben vrijdagmiddag in Huwwara een 25-jarige man doodgeschoten die volgens hen uit een auto stapte en...