vrijdag 11 maart 2022

Israel hernieuwt racistische wet tegen familiehereniging

 
Protest tegen de wet in juni 2021. (Foto Wafa) 

Het Israelische parlement, de Knesset, heeft donderdag na enkele maanden touwtrekken een nieuwe versie aangenomen van een wet uit 2003, die het onmogelijk maakt dat echtgenoten van Israeli's uit de bezette gebieden, of uit Arabische landen waarmee Israel geen vredesverdrag heeft, in Israel burgerrecht krijgen of in Israel mogen wonen. De wet werd aangenomen ondanks verzet van de coalitiepartijen Meretz en de Gezamenlijke Arabische Lijst van Mansour Abbas. Indienster minister van Binnenlandse Zaken Ayalet Shaked had zich echter verzekerd van de steun van de rechtse en religieuze oppositiepartijen. De stemverhouding was 45 vóór en 15 tegen.
Voorstanders van de wet hebben altijd ''veiligheidsredenen'' aangevoerd als rechtvaardiging ervan. Minister Shaked zelf liet echter geen enkele twijfel bestaan over de werkelijke achtergrond van de wet toen zij na de stemming triomfantelijk verklaarde dat ''dit een overwinning [was] van de Joodse staat over een staat voor al haar burgers''. De organisatie Adalah (voor de rechten van de Arabische minderheid) stelde dat ''De 'wet op het burgerschap en het opgenomen worden in Israel'  één van de meest racistische wetten in de wereld is en onmiddellijk 
moet worden ingetrokken.'' 

De wet uit 2003 maakt het onmogelijk voor mensen uit de bezette gebieden of de Arabische wereld om zich bij hun partner te voegen in Israel. De minister van Binnenlandse Zaken mag echter ''in uitzonderlijke gevallen om humanitaire redenen'' een tijdelijke vergunning afgeven. Die vergunning is één jaar geldig (onder de nieuwe wordt dat twee jaar) en kan worden ingetrokken als er volgens de minister sprake is van ''een vertrouwensbreuk''. Hoeveel mensen door de wet hebben afgezien van een huwelijk of nu buiten Israel samenleven is onbekend.Wel bekend is echter dat in de tien jaar voordat de wet werd aangenomen -in de periode van 1993 - 2003, er 130.000 partners van Israeli's burgerrecht verkregen. Ook bekend is dat nu ongeveer 10.000 mensen in Israel wonen met een tijdelijke vergunning. Zij hebben te maken met een hoop telkens terugkerende adminitratieve rompslomp en kunnen geen bankrekening openen, of een creditcard aanvragen. Ze leven voortdurend onder spanning. Als hun echtgenoot overlijdt of als er een crisis uitbreekt in het huwelijk kan dat betekenen dat ze worden uitgewezen en het recht verliezen om bij hun kinderen te blijven. En dat geldt ook voor gedrag dat kan worden uitgelegd als verzet tegen de politiek van de staat.

Shaked (wikipedia)
De wet werd in 2003, rond de tijd van de Tweede Intifada, voor de duur van één jaar aangenomen op grond van wat ''veiligheidsredenen'' werd genoemd. De wet is sindsdien 19 keer verlengd, tot er verleden jaar in de coalitie onder Naftali Bennett ineens geen eensgezinde steun meer voor bestond, De ultra-rechtse minister Shaked is echter in de tussentijd blijven ijveren voor een vernieuwing, terwijl ze ook alle aanvragen voor het verkrijgen van burgerschap in de tijd dat de wet van de baan was, heeft tegengehouden. Met de nieuwe wet heeft ze nu volop haar zin gekregen. Eris namelijk ook een passage in opgenomen dat de wet niet alleen geldt om veiligheidsredenen maar ook tot taak heeft Israels ''Joodse meerderheid te helpen veilig te stellen''. Deelname aan een regering van een linkse partij als Meretz of een Arabische partij als de Verenigde Arabische Lijst is duidelijk geen werkzaam medicijn tegen Israels racisme.

Geen opmerkingen:

''Zolang ik leef zal ik ik me actief herinneren hoe Rutte de massamoord heeft gesteund''

Toespraak door Jaap Hamburger (voorzitter van Een Ander Joods Geluid) tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 26 november 2023. Vr...