woensdag 16 maart 2022

CIDI pleegt plagiaat en stelt dat Palestijns en Oekraiens verzet 'onvergelijkbaar' zijn

Oekraine (wiki)

Heel veel mensen hebben de afgelopen weken kennis genomen van de overeenkomsten tussen de oorlog om Oekraine en het conflict van Israel met de Palestijnen - net zo goed als de verschillen. Voor Oekraine is in het licht van de rechtsverkrachting die die inval is, intussen werkelijk alles van stal gehaald: zware boycots, hulpverlening, en veroordelingen in de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de VN. In het conflict van Israel met de Palestijnen, waar evengoed sprake is van een waslijst aan inbreuken op de mensenrechten en de internationale rechtsorde, is in ruim 70 jaar helemaal nog nooit een strafmaatregel van stal gehaald. Met als gevolg dat het conflict al tientallen jaren voortkabbelt en een bezetting een langzame annexatie is geworden.
Er zijn mensen die die parallel niet willen zien. Er zijn er ook die er boos over worden. Het CIDI bijvoorbeeld. Ik heb het al een tijdje niet meer gehad over onze nationale Israel-lobby die altijd alles goed vindt wat er in Israel gebeurt. Er is daar bij dat clubje weer een aantal jonge honden aangetrokken die - nog meer dan hun met het Forum voor Democratie sympathiserende voorgangers - hun enthousiasme voor het zogenaamd ''bestrijden van vooroordelen en antisemitisme'' paren aan een werkelijk ongekend dilettantisme en onbenul. Dat riep bij mij vooral plaatsvervangende schaamte op. 
Maar nu kwam het CIDI met de intrigerende kop ''Activisten kapen Oekrainecrisis voor eigen agenda'' die mijn handen weer even een beetje deden jeuken. Ik las: ''Terwijl de strijd in Oekraïne nog altijd in alle hevigheid voortwoedt, maken verschillende activisten en ngo’s al misbruik van de situatie door het leed in Oekraïne aan te wenden voor de eigen agenda. Zo tweette Dror Etkes, van Kerem Navot, dat er geen enkel verschil is tussen de oorlog en Oekraïne en “de gewelddadige overname van de Westbank.”
Knap van de auteur, ene Jos Hummelen, dat hij Etkes citeert, dacht ik. Die twittert namelijk bijna uitsluitend in het Ivriet. Hummelen kent dus blijkbaar Ivriet. Tot ik bij de Israelische site van NGO-Monitor dit aantrof: ''On March 1, director Dror Etkes [ of Kerem Navot] tweeted: “War in Ukraine = Continued violent takeover of the West Bank.”
Daarna las ik nog meer bij NGO Monitor. Deze openingszin bijvoorbeeld: On February 24, 2022, Russia invaded Ukraine, sparking a devastating humanitarian crisis. To date, millions of civilians have been displaced, amidst massive damage to homes and civilian infrastructure. As with many other events that capture international attention, anti-Israel NGOs and activists appropriate the situation to further their own agendas and to promote demonization, in the form of BDS and other attacks on Israel. 
En ja, dat blijkt dus ook letterlijk de opening van het stukje van Hummelen te zijn: ''Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen, wat leidde tot een verwoestende humanitaire crisis. Tot op heden zijn miljoenen burgers ontheemd. Daarnaast is er enorme schade aan huizen en civiele infrastructuur. Zoals met andere grote internationale crisissen die veel media-aandacht genereren, eigenen anti-Israelische ngo’s en activisten zich de situatie toe om hun eigen agenda’s te bevorderen, in de vorm van BDS en andere aanvallen op Israel.''
Gaza, waar Israel probeerde zoveel mogelijk schade aan infrastructuur te vermijden.  (wiki)

En dat is niet het enige. Ook ongeveer alle citaten waarin aandacht wordt gevraagd voor de parallellen tussen de beide conflicten zijn (op twee na) van 
NGO-Monitor. Net als de uitleg trouwens waarom die overeenkomsten niet zouden kloppen: ''Dergelijke vergelijkingen vertekenen de geschiedenis en de aard van het conflict met de Palestijnen en lijken te veronderstellen dat er nooit sprake is geweest van terreur vanuit de Palestijnse gebieden gericht tegen Israelische burgers,'' schrijft Hummelen. ''Bovendien staat de schijnbare doelbewuste aanval op civiele infrastructuur door Russische troepen in scherp contrast met de uitgebreide inspanningen van Israel om burgerslachtoffers en infrastructuur te vermijden tijdens het uitvoeren van defensieve militaire operaties.''
Vergelijk het met de tekst van NGO-Monitor: Such comparisons distort the history and nature of the Israeli-Arab conflict and erase decades of Palestinian terrorism directed at Israeli civilians.  Moreover, the apparent deliberate targeting of civilian infrastructure by Russian forces is contrasted with Israel’s extensive efforts to avoid civilian casualties while conducting defensive military operations, [including through the “roof-knock” technique and dropping leaflets to encourage civilians to vacate areas where military targets are located].
Zo doen ze dat dus bij het CIDI. Ze pakken een site, schrijven hem over en zetten hun naam erboven. Bij voorkeur een site als van NGO-Monitor, een Israelische semi- overheidsinstelling die intussen een naam te verliezen heeft als het gaat om het produceren van grote hoeveelheden laster en valse beschuldigingen van mensenrechtenorganisaties. CIDI volgt nu al een tijdje diezelfde lijn waarin valse beschuldigingen worden gekopieerd en internationale wetten en rechtsorde overal gelden behalve in het geval van Israel. Logisch dat je dan de overeenkomsten met Oekraine niet ziet. Het is duidelijk. Waar het in alle andere gevallen verzet heet, is het in Israel terreur. En trouwens plagiaat is ook volkomen OK. Jullie gaan hartstikke lekker.
BIJ1
Intussen was er deze week nog een ander stuk waarin CIDI uitblonk in genuanceerde beschrijvingen van de dingen en personen waartegen het zich verzet. Dat ging - anoniem nog wel - los op de leden van BIJ1 in Amsterdam die ''geobsedeerd'' zouden zijn door Israel. Dat liep dus uiteen van individuele leden die bestuurslid van een organisatie waren als bijvoorbeeld the Rights Forum (bekend van het Wob-verzoek aan universiteiten dat ''door velen als antisemitisch wordt gezien'') en de partij als geheel die de ''breed gedragen IHRA-werkdefinitie'' afwijst. Jawel, de (krachtig anti-racistische en anti-kolonialistische) partij heeft zelfs geen boodschap aan ''aan Israel gerelateerd antisemitisme'' en ''ondersteunt het anti-zionisme''. '' Hierdoor is duidelijk zichtbaar dat BIJ1 als het aankomt op het Israelisch-Palestijns conflict zich nadrukkelijk eenzijdig positioneert,'' schrijft CIDI.
Ach ja, het is maar wat je eenzijdig noemt. BIJ1 is inderdaad erg kritisch wat de Israelische politiek betreft. Het is met DENK zo'n beetje de enige Nederlandse partij die tenminste algemeen geldende maatstaven van mensenrechten en internationaal recht op Israel durft toe te passen. Aan de andere kant munt het CIDI juist weer uit door een algeheel en totaal gebrek aan kritiek als het op Israel aankomt. De twee zijn in dat opzicht bijna elkaars spiegelbeeld. Slecht nieuws zal u op de CIDI-site nagenoeg nooit tegenkomen en als het er toch op verschijnt is dat alleen om het goed te praten. Eenzijdig? Geobsedeerd door Israel? Het is maar wat je eronder verstaat.

1 opmerking:

chris zei

Het CIDI is niet meer serieus te nemen, het grossiert in eenzijdigheid en verstaat de kunst van selectief winkelen als geen ander.

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...