vrijdag 2 september 2022

Rechters houden vervroegde in vrijheid-stelling Manasra tegen

Links Amed Manasra toen, rechts nu (Facebook

 Een Israelische rechtbank heeft besloten dat de steekaanval die de nu 20-jarige Ahmad Manasra zeven jaar geleden samen met zijn neefje Hassan pleegde beschouwd blijft worden als 'terroristisch''.  Zij wees een verzoek van Manasra's verdediging af en sloot daarbij nagenoeg uit dat hij  vervroegd zal worden vrijgelaten. 

Manasra die nu 20 is, werd bij zijn arrestatie zeven jaar geleden, heftig geslagen. Daarna zat hij lang in eenzame opsluiting. Het gevolg van beide is dat hij ernstige psychische schade heeft opgelopen en eigenlijk behandeld zou moeten worden. Een psychiater van Artsen zonder Grenzen die hem een paar jaar geleden onderzocht gaf hem de diagnose schizofrenie. Zijn familie klaagde dat hij hen tijdens zijn laatste verschijnen voor de rechter niet eens herkende. Vandaar het verzoek om de kwalificatie ''terroristisch'' te herzien. De rechtbank wees dat echter af en betoogde tegelijkertijd dat Manasra's geestelijke toestand niet ernstig genoeg was om hem vrij te laten. Het betekent dat zijn zaak niet kan worden voorgedragen voor de commissie die over vervroegde vrijlating beslist nu hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten.

Manasra was destijds 13 jaar. Hij raakte bij zijn aanhouding ernstig gewond. Bekend werden de beelden dat hij onder het bloed en met dubbelgeklapte benen op de grond lag na te zijn aangereden door een auto en werd uitgescholden door een kleine menigte. Zijn zaak werd aangehouden tot hij 14 was, terwijl in de tussentijd een nieuwe Israelische wet was aangenomen die gevangenisstraf voor 12-jarigen mogelijk maakte. Tijdens de behandeling van zijn zaak werd hij heftig uitgejouwd en uitgescholden, wat volgens sommigen een vorm van marteling was. Hem werd de aanslagen op een 20-jarige beveiliger (die vluchtte) en een 13-jarige (die gewond raakte) aangerekend, hoewel er geen druppel bloed kleefde aan het mes dat hij in zijn bezit had. Volgens zijn verdedigster destijds, Lea Tsemel, werd de aanslag gepleegd door zijn neefje Hassan, die werd gedood terwijl hijzelf aan de overkant van de straat bleef.  Lea Tsemel betoogde trouwens dat  geen van tweeën het bedoeld had als een aanslag. Ze wilden ''alleen Joden bang maken zodat ze zouden ophouden Palestijnen te doden''.

 Tsemels verdediging haalde weinig uit. Hij kreeg 12 jaar, wat in hoger beroep werd teruggebracht tot 9,5 jaar. Ook moest hij de beveiliger 80.000 en de 13-jarige 100.000 shekel smartegeld betalen (plm. 16.000 en 20.000 euro). Manasra moest bovendien lang in eenzame opsluiting blijven. De rechtbank bepaalde onlangs dat dit gehandhaafd kan blijven ondanks verklaringen van getuigen-deskundigen dat hij een behandeling nodig heeft en dat eenzame opsluiting hem zeker geen goed doet. Er waren onder andere afgezanten van de EU naar de laatste zaak gekomen. De EU is - zoals gewoonlijk - ''bezorgd''.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...