zaterdag 7 januari 2023

Israel straft de Palestijnen voor hun recente beroep op het Internationaal Gerechtshof

Israels ''veiligheidskabinet'' heeft vrijdag besloten de Palestijnse Autoriteit te straffen voor het recente initiatief om de Verenigde Naties een uitspaak te laten vragen van het Internationaal Gerechtshof over de status van de Israelische bezetting van Palestijns land. Er werden maatregelen bekend gemaakt en waarbij de  Palestijnse Autoriteit (PA) werd getroffen en waarbij de nadruk lag op het straffen van de hoge functionarissen die bij de besluitvorming waren betrokken. 

In een verklaring van het bureau van premier Netanyahu werden de volgende stappen bekengemaakt:

1) Een bedrag van 138 miljoen shekel (ongeveer 37 miljoen Euro) die in een fonds zitten van de PA voor slachtoffers van de bezettting worden overgeheveld naar een Israelisch fonds voor de slachtoffers van Palestijns terrorisme.

 2) Er wordt meteen een einde gemaakt aan de betalingen over 2022 die de PA doet aan ''terroristen'' (lees: slachtoffers van actie van het leger e.d.) en hun families.

3) Er wordt een moratorium ingesteld op Palestijnse bouwplannen in ''Area C'' van de Westoever.

4) Er wordt een einde gemaakt aan voorkeursbehandelingen voor functionarissen die de politieke en juridische strijd tegen Israel voeren (VIP-behandelingen zoals met voorrang in-en uitreizen van Palestina). 

5) Er zal zowel juridisch als op het politieke vlak worden opgetreden tegen organisaties die onder de dekmantel van humanitair werk terrorisme bevorderen of op een andere manier vijandig tegen Israel optreden. 

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen zei na de kabinetsvergadering dat de  Palestijnen niet geïnteresseerd zijn in een oplossing of een verbetering van hun situatie maar er alleen op uit om Israel te beschadigen. Hij gaf daarmee waarschijnlijk een uitstekende kenschets van hoe de  houding van de nieuwe regering jegens de Palestijnen is veranderd. De Palestijnse Autoriteit protesteerde tegen de besluiten. Premier Hussein al-Sheikh gaf toe dat het weerhouden van geld de situatie voor de door tekorten geplaagde PA nog moeilijker kan maken maar haar niet van haar pad zal laten afwijken. Hij eiste dat de internationale gemeenschap op Israel druk  uitoefent om.het geld terug te geven. De Amerikanen hielden zich - zoals meestal - op de vlakte. Woordvoerder Ned Price van het State Department sprak zijn diepe teleurstelling uit en voegde eraan toe dat het beter zou zijn als alle partijen zich zouden onthouden van eenzijdige stappen die de stabiliteit bedreigen en de mogelijkheid ondermijnen van toekomstige rechtstreekse onderhandelingen tussen de partijen.    

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...