woensdag 22 februari 2023

Israel heeft een nieuwe wet die deportatie van ''terroristen'' naar bezet gebied mogelijk maakt

 De Israelische Knesset heeft een wet aangenomen waarbij het burgerschap of het permantente inwonerschap wordt afgenomen van iemand die een ''terroristische daad'' heeft gepleegd en daarvoor geld van de Palestijnse Autoriteit heeft gekregen. Dat wordt opgevat als een ''inbreuk op de loyaliteit'' ten opzichte van Israel en wordt gevolgd door deportatie naar de Palestijnse Autoriteit. De wet werd aangenomen met 94 stemmen vóór en slechts 10 tegen. Dat gebeurde al op 15 februari, maar kreeg weinig publiciteit, zodat ik het nu pas opmerk op de site van Adalah, het Juridische Centrum voor de Rechten van de Arabische Minderheid in Israel. 

Salah Hamouri (A.Balanchier)
De wet voegt twee amenderingen toe aan de Wet op het 'Binnenkormen in Israel' uit 1952 en de 'Wet op het Burgerschap', eveneeens uit 1952. Beide maken het mogelijk dat het burgerschap of het recht op inwonerschap wordt afgenomen van mensen die tot gevangenschap zijn veroordeeld voor een terroristische daad of een andere misdaad onder de Israelische Strafwet en die naar het oordeel van de minister van Binnenlandse Zaken daarvoor geld hebben gekregen van de Palestijnse Autoriteit, wat duidt op een ''inbreuk op de loyaliteit aan de Staat Israel''. In zo'n geval wordt de bestaande praktijk verder uitgebreid met een bepaling die de minister van Binnenlandse zaken ontslaat van de verplichting iemand die wegens het afnemen van zijn nationaliteit statenloos is geworden een woonvergunning te geven. Zo iemand ''heeft een permanente status in de gebieden van de Palestijnse Autoriteit''.

Zo te zien is de zwakste plek in de wet de bepaling dat iemand ''naar het oordeel van de minister van Binnenlandse Zaken'' geld heeft ontvangen van de PA. Dat is een redelijk onduidelijk criterium. Maar verder is de wet, zoals langzamerhand heel veel andere Israelische wetten, ook in strijd met het internationale recht. Het statenloos maken van mensen is al in strijd met een verdrag dat Israel heeft getekend. Het Israelische hooggerechtshof heeft zich daar in het verledenweinig aan gelegen laten liggen. Onlangs werd hij nog in praktijk gebracht bij het uitzetten van de advocaat van Adalah, Salah Hamouri. Hem werd wegens zijn ''gebrek aan loyaliteit'' zijn inwonerschap van Jeruzalem ontnomen en hij werd op het vliegtuig naar Parijs gezet. Israel zal zich daarbij waarschijnljk beroepen  op een clausule dat als iemand ''actviteiten tegen de staat'' bedrijft hij alsnog van zijn inwonerschapmag worden ontdaan, maar in het geval van Hamouri blijft dat onduidelijk omdat hij werd uigewezen op grond van geheime rapporten van de Shin Bet. Maar de nieuwe wet gaat hoe dan ook nog een flink stapje verder. Hij maakt ook inbreuk op de bepaling die elk land verbiedt zijn burgers te deporteren naar bezette gebieden. De wet is volledig illegaal.  

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...