zondag 5 februari 2023

Khamenei verleent amnestie aan een onbekend aantal gevangenen van de recente protesten

Ayatollah Khamenei
De Iraanse leider ayatollah Khamenei heeft erin  toegestemd een groot aantal gevangenen amnestie of strafverkorting te verlenen in verband met de 44ste verjaardag van de Islamitische Revolutie die in Iran een feestdag is. Ayatolllah Khamenei reageerde daarmee op een voorstel van de hoogste rechter Gholam Hossein Mohseni Ejei die gevraagd had om clementie voor speciale gevangenen. Om hoeveel mensen het gaat werd  niet bekend gemaakt, maar het geldt in ieder geval voor een deel van de mensen die zijn opgepakt in verband met de huidige protesten.

De veroordeelden voor wie de amnestie geldt mogen niet betrokken zijn in spionage voor het buitenland. of banden hebben met vreemde inlichtingendiensten, ze mogen geen moorden hebben gepleegd of geweld hebben gebruikt, of vandalisme dan wel brandstichting tegen regerings-of militaire of openbare instelllingen hebben gepleegd. Ook mogen ze niet betrokken zijn in een zaak die door een privé persoon is aangebracht. Mensen die betrokken waren in gewapende drugs-  of wapensmokkel, kidnaps, aanvallen met zuur, verkrachting, gewapende overvallen, omkoping, oplichting of geldvervalsing, witwassen, economische delicten, georganiseerde smokkel of het smokkelen van alcohol komen evenmin in aanmerking.   

Volgens de opperrechter Mohseni Ejei was een aantal van de mensen die veroordeeld waren voor deelname aan de recente onlusten misleid door de propaganda van de vijand. Een ''opmerkelijk aantal'' van hen had om vergeving gevraagd nadat ze ''hadden ingezien hoe ze waren misleid''. Volgens diverse bronnen zijn er ongeveer 20.000 mensen opgepakt naar aanleiding van de recente protestbetogingen.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...