zondag 12 februari 2023

Iraanse president Raisi kondigt met 'vaderlijk' gebaar de mislukking aan van de opstand

President Raisi (Tasnim News Ag.)
De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft gezegd  dat de Iraanse regering bereid is ''haar armen te openen  voor diegenen die zijn misleid door de vijand''. Zijn regering volgt daarmee het voorbeeld van  de ''vaderlijke houding'' die Ayatollah Ali Khamenei aannam ten opzichte van de recente ''onrust'' in Iran. ''De armen blijven open voor iedereen die heeft begrepen dat ze werden misleid  door de vijand,'' aldus Raisi. Hij voegde eraan toe dat de vijanden probeerden de Iraanse natie haar vrijheid en onanfhankelijkheid af te nemen. ''Maar de Iraniërs weten best dat de vijand ons geen leven in vrijheid gunt.''

De president sprak deze woorden bij de herdenking op het Azari-plein in Teheran van de 44ste viering van de Islamitische Revolutie die destijds Khomeiny aan de macht bracht. Zijn verwijzing naar de vaderlijke houding van Khamenei, de opperste leider van de Revolutie, sloeg op de amnestie van gevangenen die Khamenei onlangs afkondigde. Een deel van de gevangenen is al vrijgelaten ter gelegeheid van de feestdag. Er wordt verder onderzoek verricht met betrekking tot wie allemaal in aanmerking komen. 

De woorden van president Raisi waren belangrijk, want hij kondigde in feite aan dat de recente opstand van de Iraniërs is mislukt. De opstand brak uit op 22 september 2022 nadat de Koerdische Jina (Maha) Amini uit de stad Saqez was overleden als gevolg van politiegeweld. Ze was opgepakt omdat ze haar hooddoek (hejab) niet op de juiste manier had gedragen. Honderden, duizenden Iraniërs gingen vervolgen de straat op om te betogen tegen het regime, en massa's vrouwen deden publiekelijk hun hejab af of verbrandden hem. Er werden naar verluid niet minder dan 20.000 mensen opgepakt in de afgelopen maanden.Velen kregen draconische straffen en er werden ook vier doodvonnissen uitgevoerd. Dat was los van het aantal van enkele honderden die werden doodgeschoten tijdens de protesten en de velen die een oog verloren. De bassij (speciale politie-eenheden) schoten vooral op ooghoogte.  

Maar blijkbaar is de animo om te demonstreren nu verdwenen. Het regime probeert nu met clementie de massa te paaien. President Raisi zei zaterdag ook dat hij in het verlengde van de ''wijze houding'' van Khamenei om duizenden amnestie te verlenen, ook permissie heeft gekregen van Khamenei om de amnestie uit te breiden tot andere sectoren, zoals studenten van de universiteiten en figuren uit de wereld van de sport, de media en de cultuur die vanwege hun ''illegale activiteiten'' restricties opgelegd hadden gekregen. Hij is ook van plan voor Iraniërs in het buitenland en anderen die ''illegale'' dingen hebben gedaan onder bepaalde voorwaarden de beperkingen die hen zijn opgelegd op te heffen. Dat gebeurt in het kader van een pakket maatregelen om de eenheid in de maatschappij te herstellen.  

Voor de Iraniërs gaat met het mislukken van de opstand voor de tweede keer de hoop op verandering in rook op. De eerste keer was in 2009, toen de Mir Hossein Moussavi en Mehdi Karroubi de boegbeelden werden van een "Groene revolutie'' die protest aantekende tegen de (oneerlijke) verkiezig van president Ahmadinedjad. De supporters van de huidige revolutie zeggen nu dat tenminste de schroom om te demonstreren door grote aantallen mensen is overwonnen. Volgens hen zal dat een volgende keer vruchten afwerpen. 

Ik help het hen hopen.   

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...