zondag 8 juli 2012

Morsi herstelt Egyptisch parlement in ere en daagt de militaire leiders van SCAF uit

Mohammed Morsi drukt de hand van  Faroul Sultan, de president van het Hoge Constitutionele Hof (SCC), bij zijn beëdiging. Het feit dat Morsi ermee akkoord  ging de eed af te leggen voor de SCC, werd uitgelegd als een blijk dat Morsi zich bij de ontbinding van het parlement had neergelegd. (AFP).

 De Egyptische president Mohammed Morsi heeft zondag een decreet uitgevaardigd waarin hij het parlement weer in zijn functie herstelt. Ook verordonneerde hij dat er nieuwe verkiezingen komen 60 dagen nadat een nieuwe grondwet zal zijn goedgekeurd in een referendum.  Die nieuwe grondwet wordt niet eerder verwacht dan tegen het einde van dit jaar.

Met zijn decreet gaat Morsi voorbij aan een uitspraak van het Hoogste Constitutionele Gerechtshof (SCC) in Egypte dat een dag voor de stembussen opengingen voor de verkiezingen van een president, de uitspraak had gedaan dat een derde van de Maglis es Shaab, de Egyptische Tweede Kamer, op een ongrondwettige manier was gekozen.
Morsi gaat tevens in tegen een beslissing van de SCAF, Egyptes Militaire leiders, die de Maglis vervolgens tussen de twee rondes van de presidentsverkiezingen ontbonden en zichzelf,  in een tijdelijke aanvulling op de grondwet, de macht van het parlement (en nog meer vergaande bevoegdheden)  toekende.
In het huidige gekozen parlement dat nu door Morsi weer tot leven wordt gewekt bezet de aan de Moslim Broederschap gelieerde Partij voor Rechtvaardigheid en Vrijheid (JFP) bijna de helft van de zetels. Met de Salafisten samen heeft zij een grote meerderheid. Dat is één van de redenen waarom de Moslim Broederschap zich steeds tegen de ontbinding van het parlement  is blijven  verzetten. 
Het lijkt erop dat Morsi met dit decreet de militairen uitdaagt en een machtsstrijd is begonnen. Er zijn de afgelopen dagen, terwijl Morsi  mensen polste voor kabinetsposities, besprekingen geweest tussen Morsi en de militairen over de verdeling van de macht tussen de SCAF en het presidentschap.  Maar het feit dat het Egyptische persbureau MENA meldde dat de SCAF meteen bijeenkwam om de stap van Morsi te bespreken, lijkt erop te wijzen dat dit niet berustte op afspraken die zijn gemaakt. Het persbureau Reuters citeerde een officier van SCAF die vertelde dat de militairen niet van tevoren op de hoogte waren geweest. Ook het Hoge Constitutionele Hof heeft voor maandag een plenaire bijeenkomst belegd om zich over Morsi's decreet te beraden.
(Updates zullen waarschijnlijk volgen).  

4 opmerkingen:

Jaap Hamburger zei

En, als het bericht klopt tenminste, Obama heeft Morsi uitgenodigd voor een bezoek aan Washington....wat een opsteker moet zijn voor Morsi, want met de VS kun je beter een goede verstandhouding hebben, en wat getuigt van politieke moed en inzicht van de kant van Obama...

Abu Pessoptimist zei

Het klopt niet helemaal, Jaap, maar wel bijna. Obama zal Morsi ontmoeten in september in New York, bij de zitting van de Algemene Vergadering van de VN. Maar minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton bezoekt hem op 14 juli in Cairo. En dit weekeinde (voor hij decreet nr 11 uitvaardigde, waarbij hij het parlement terugriep) had hij bezoek van onderminister van buitenlandse Zaken Bill Burns.

Jaap Hamburger zei

Dank, nuttige correcties c.q. aanvullingen op mijn wat hijgerige informatie. Ik leid er uit af, dat de VS Morsi serieus nemen, wat op zich al aan zijn positie ten goede komt, en gekozen hebben voor diplomatieke middelen om de zaken in door de hen gewenste banen te leiden; we zijn ver verwijderd van de Bush jr. tijd, waarin diplomatie beschouwd werd als een teken van zwakte.

Jaap Hamburger zei

En nu moet ik mijzelf corrigeren in mijn lofprijzing aan Obama's adres...want daar lees ik dat Annan het doorwoekeren van de Syrische opstand voor een belangrijk deel aan de VS verwijt, die Iran buiten de deur willen houden in elk gesprek over een 'oplossing'; zij willen de regering van Iran onder geen beding enige vorm van legitimiteit of prestige verschaffen. Drie maal raden met welk probleem in het 'achterhoofd'...

De bereidheid diplomatie voorrang te verlenen boven ideologie heeft dus zijn grenzen, ook bij Obama.

Het cynisme van de internationale politiek, en dit maal zijn de Syriërs er de dupe van...

Israel sloopt 9 woontenten en 7 huizen, 200 bedrijven moeten weg, imam mag niet meer preken

Sloop in Deir al-Hajle bij Jericho. Zeven woontenten en twee schuren plus hun inwoners, samen acht families, verwijderd. (Foto Wafa) Isr...