zondag 15 maart 2015

Egypte haalt op investeringsconferentie miljarden op en heeft plannen voor een nieuwe hoofdstad


Poster op het (uitgebrande) gebouw in Cairo van Mubaraks's ontbonden Nationaal Democratische Partij ter gelegenheid van de conferentie in Sharm el-Sheikh. De tekst luidt: 'Iinvesteren is de sleutel tot het welzijn van Egypte'. (Foto Mosa'ab el-Shamy).

Updated. Egypte heeft de afgelopen dagen tijdens een investeringsconferentie in Sharm el-Sheikh aan de Rode Zee, een geweldig aantal afspraken gemaakt voor komende investeringen. Met name op het gebied van energielevering en ontwikkeling van de gasproductie werden klappers gemaakt. Egypte, dat tot voor kort een leverancier was van olie en gas, kampte de laatste tijd met tekorten in de gasleveranties die onder meer de productie van cement onder druk zetten en voor regelmatige stroomstoringen zorgden.
Daarnaast werden ook plannen getoond - en voorlopige contracten getekend  - voor de bouw en aanleg van een geheel nieuwe ''administratieve hoofdstad'' van Egypte, die moet verrijzen ten oosten van Cairo in de richting van Suez,  grenzend aan de al gerealiseerde aanbouw van Nieuw Cairo. (zie meer hierover onderaan).
De in Sharm el-Skeikh afgesloten contracten hebben iets van een enorme uitverkoop van Egypte nu er weer een onvervalst rechtse dictator op de stoel van de president heeft plaatsgenomen. Parallellen met het Chili van Pinochet en vergelijkbare ontwikkelingen in andere Zuid-Amerikaanse dictaturen dringen zich op. Overigens is het grootste deel van de toezeggingen in de vorm van MOU's (Memorandums of Understanding), die pas later in harde toezeggingen zullen worden omgezet (of niet, dat zal moeten blijken).
British Petroleum (BP) deed de grootste investering.
Het legde vast in de komende vier jaar $12 miljard te zullen investeren om gas reserves in de Nijldelta te ontwikkelen. De productie moet beginnen in 2017 en een hoogte bereiken van ongeveer 400 miljoen kubieke meter per dag, 25 procent van Egypte's totale output van dit moment.
De Italiaanse oliegigant ENI wil mogelijk $5 miljard gaan investeren in vier-vijf jaar vanaf nu in diverse vindplaatsen. BG, (British Gas) overweegt $4 miljard te gaan investeren in het ontwikkelen van gasvelden in de Middellandse Zee. Dana Gas uit de Verenigde Arabische Emiraten, wil in de komende 2,5 jaar $350 miljoen gaan investeren in het boren van 40 nieuwe bronnen, de rehabilitatie van bestaande bronnen, het aanleggen van pijlleidingen en het verbeteren van een bestaande fabriek.
Op het gebied van de elektriciteitsproductie toonde het Duitse Siemens belangstelling voor de bouw van centrales voor een bedrag van ruim $10 miljard, met een totale capaciteit van 6.6 gigawatt. Daarin is een bindende overeenkomst begrepen voor de bouw van een centrale van 4.4 gigawatt, voor een bedrag van $4,6 miljard in Zuid-Egypte, een project voor het opwekken van 2 gigawatt met windenergie en een nieuwe fabriek voor windturbines.
ACWA Power International (Saudi Arabië) en Masdar (VAE) zullen $2.4 miljard investeren in een aantal centrales, waaronder begrepen zonne- en windenergie, die 4,400 megawatt gaan leveren. ACWA zal daarnaast ook voor $7 miljard en kolencentrale bouwen.


New capital for Egypt
Een model van de nieuwe Egyptische hoofdstad werd cvoor het eerst onthuld op de investeringsconferentie in Sharm el-Sheikh. (Foto Reuters) 
 
Update: Een zeer in het oog lopend project is het opzetten van een nieuwe administratieve hoofdstad, waarvoor de plannen tijdens de conferentie voor het eerst werden getoond. Het idee is een alternatief te bouwen voor het te dichtbevolkte, vervuilde en qua verkeer dichtgeslibte Cairo. Het project moet 1,1 miljoen wooneenheden voor 5 miljoen inwoners gaan bevatten, plus een district voor ministeries en andere overheidsgebouwen, een presidentieel paleis, ambassades en een financieel district, en dat alles op 700 vierkante kilometer ten oosten van Cairo en grenzend aan een nieuw aan te leggen handelszone aan het Suezkanaal bij Suez. De kosten van aanleg zijn begroot op  45 miljard dollar en volgens president Sisi kan de stad in vijf jaar af zijn. Daarvoor moet dan wel eerst nog een contract worden getekend met Capital Partners, een privé onroerend goed ontwikkelaar, waarmee op dit moment alleen een ''Letter of Intent'' is getekend.  
Of het hier gaat om een megalomaan idee, dan wel een levensvatbaar plan, zal moeten blijken, In Cairo is het plan met de nodige scepsis begroet. Daar heet Capital Cairo alvast meteen Sisi City (immers CC is een op Twitter en internet gebruikelijk afkorting voor de nieuwe president). Meesmuilend wordt er ook op gewezen dat het wel erg opmerkelijk is dat zulke ingrijpende besluiten worden genomen zonder dat er zelfs maar parlementaire goedkeuring voor kan worden verleend, Iimmers het parlement moet nog worden gekozen. (Einde update).

Op het gebied van huisvesting werden verde in Sharm el-Sheikh voorlopige afspraken gemaakt met de maatschappijen Mountain View (Egypte) en Sisban Holding (Saudi Arabië) voor twee projecten, met Egypt's nummer twee op dit gebied, Palm Hills voor een derde project, en met een Saudisch consortium voor een vierde. Het gaat met name om projecten in Masr el-Gedida (New Cairo) en Zes Oktober Stad, buiten Cairo. Zes Oktober Stad moet volgens minister Madbouly van Huisvesting de ''nieuwe toeristische hoofdstad van Egypte'' worden.
Daarnaast werden afspraken gemaakt voor investeringen in de sfeer van afvalverwerking en vernieuwbare energie, en logistiek, met name in de opslag van graan, de ontwikkeling van het Suez kanaal, transportprojecten en - met een Chinese firma - voor de bouw van een elektrische trein en treinstellen.

3 opmerkingen:

Daniella van den Akker zei

Detail: Masr el Gedida is een andere naam voor Heliopolis, New Cairo is de hele nieuwe wijk aan de oostkant van de ringweg. Tegen Rehab aan.
Ik dacht dat de nieuwe hoofdstad ten oosten van New Cairo gepland wordt, maar ik heb dat misschien niet voed begrepen, groet, Daniella

Abu Pessoptimist zei

Daniella,
Dank. Het is natuurlijk geen detail, maar een wezenlijk verschil, namelijk tussen Masr el-gedida en El-Qahira el-gedida. Vrienden hadden me over de laatxste nieuwe ''aangroei'' van Cairo verteld , maar ik heb het het nog niet gezien (hopelijk later dit jaar) en was het weer vergeten. (Ik vind de namen overigens behoorlijk verwarrend Masr is tenslotte El-Qahira en omgekeerd)).
Wat de nieuwe hoofdstad betreft heb je ook gelijk. Gek genoeg waren de kranten die ik zag daar niet duidelijk over en Madbouly, de minister van Huisvesting, had het wel degelijk over Zes Oktober City als een ''nieuwe hoofdstad voor de toeristen''. Maar er is dus ook een hele nieuwe administratieve hoofdstad in de planning, tussen Cairo en Suez. Ik heb het stukje hierboven aangepast en zal er zeker later op terugkomen.

Anoniem zei

Luister nog eens het interview na op radio1 van gisteren. Renate Netjes is zeer tegen deze investeringen. Interessant gesprek tussen haar en een voorstander.
gr. Jose

De 31ste Palestijn overlijdt, politie pakt 42 mensen op als reactie op aanslag

Wadee Abu Rumouz Een Palestijn van 16 jaar die woensdag gewond was geraakt bij onlusten in de wijk Silwan van bezet Oost-Jeruzalem is zaterd...