zaterdag 28 maart 2015

VN rapport zet cijfers over het voor Palestijnen uiterst zwarte jaar 2014 op een rij

A doll lies on the rubble of a destroyed building on July 11, 2014, following an Israeli airstrike in Gaza City. Photo by Marco Bottelli. Copyright Demotix.
(Foto Demotix/Carlo Botelli).
''Het jaar 2014 was een traumatisch jaar in de bezette Palestijnse gebieden. In de Gaza-strook werden 1,8 miljoen Palestijnen blootgesteld aan de ergste escalatie van vijandelijkheden sinds 1967. Meer dan 1500 burger werden gedood, meer dan 11.000 raakten gewond en ongeveer 100.000 mensen zijn nog steeds dakloos. Op de Westoever leidden toegenomen confrontaties tussen Palestijnse demonstranten en Israelische troepen tot het hoogste aantal slachtoffers van de afgelopen paar jaar, terwijl uitbreiding van de nederzettingen en de verdrijvingen van Palestijnen in Area C en Oost-Jeruzalem voortduurden. Al met al leven zo'n 4.000.000 Palestijnen in de Gaza-strook en op de Westoever nog steeds onder een militaire bezetting die hen verhindert een groot deel van hun elementaire mensenrechten te verwezenlijken.''
Met deze woorden begint het jaarlijkse rapport van OCHA, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Activiteiten van de VN, over Palestina, dat dit jaar uitkwam onder de titel ''Fragmented Lives, Humanitiarian Overview 2014''. Het was de vierde keer dat het VN0-Bureau met zo'n rapport uitkwam en het stemt tot grote somberheid.

Enkele cijfers: In 2012 werden al gevolg van confrontaties tussen Israeli's en Palestijnen 272 mensen gedood en 4.660 gewond. In 2013 waren dat er respectievelijk 39 en 3.964. In 2014 was het aantal 2.314 doden en 17.125 gewonden. (Het VN-rapport vermeld ook de - veel lagere - aantallen Israelische slachtoffers. Ik laat die kortheidshalve weg).      
OCHA meldt dat het aantal doden als gevolg van de Israëlische veldtocht in de zomer in Gaza 2.200 bedraagt, en 11.231 gewonden. Van de doden waren 1.492 burgers. Ongeveer de helft van deze burgers waren vrouwen en kinderen, namelijk  551 kinderen en 229 vrouwen. Er waren 142 families van wie drie of meer leden werden gedood  door het bombarderen van  woonhuizen, iets wat volgens OCHA de vraag aan de orde stelt of Israel wel acht heeft geslagen op de onder het internationale recht geldende principes van  proportionaliteit en distinctie in acht heeft genomen. OCHA geeft aan waar de slachtoffers vielen. Hte Bureau meldt ook het gevaar van achtergeblevenen munitie die nu al acht doden en 57 gewonden heeft gemaakt, aanzienlijk meer dan de vorige veldtochten van 2009 en 1012.

Op de Westoever registreerde OCHA het grootste aantal Palestijnse slachtoffers sinds 2007 en het hoogste aantal Palestijnse gewonden sinds 2005, het jaar waarin OCHA begon gegevens te verzamelen. De aantallen zijn in dit geval
2012: acht doden, en 3.175 gewonden,
2013  28 doden en 3.881 gewonden
2014  in 2014 58 doden en 6.028 gewonden.
Vermeldenswaardig was een sterke toename van het gebruik van scherpe munitie in 2014 bij onlusten. Bijna alle dodelijke slachtoffers vielen als gevolg van scherpe munitie, evenals 1.112 van de gewonden - 18% van het totaal. In 2012 en 1013 waren respectievelijk 2% en 4% van de gewonden het gevolg van het gebruik van scherpe munitie.
Het aantal arrestanten gemeten per maand nam in 2014 toe met 24%, van 4.227 naar 5.258. Het gemiddelde van het aantal administratieve arrestanten onder hen steeg naar 327 per maand, (in 2013 waren dat er 132 en in 2012 245).. Het aantal kinderen in detentie nam echter iets af  van 197 in 2013 naar 185 in 2014.

Wat betreft verdreven personen: In de Gaza-strook zijn nog 100.000 mensen dakloos. Tijdens de laatste veldtocht ''Protective Edge'' werden 9.465 woningen volledig vernield, 9.644 woningen ernstig beschadigd en 98.421 huizen deels beschadigd. (Deze aantallen waren vele malen hoger dan de aantallen van 2009 en 2012).
Op de Westoever en in Oost-Jeruzalem werden respectievelijk 969 en 208 mensen dakloos wegens het slopen van huizen of gedwongen  uitzettingen. 
Het rapport besteedt daarnaast ook uitgebreid aandacht aan de vrijwel totale afsluiting van de Gaza-strook en de vele restricties op de Westoever, als gevolg van de Muur en de 490 checkpoints.   

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...