zondag 17 mei 2020

Netanyahu presenteert nieuwe regering die delen van de Westoever gaat annexeren

De Amerikaanse minister Mike Pompeo bracht een paar dagen geleden een bezoek aan Jeruzalem. Aangenomen wordt dat hij heeft aangedrongen op annexatie van delen van de Westoever. (Foto Flickr)

De Israelische premier Netanyahu heeft zondag een nieuwe regering gepresenteerd van 36 ministers en 16 staatssecretarsissen. Dit 35ste Israelische kabinet, dat bijna de helft van het parlement, de Knesset omvat, is het grootse uit de Israelische geschiedenis. Met de presentatie eindigt een jaar lange crisis de Israelische politiek,die drie keer verkiezingen nodig maakte. Netanyahu verdedigde het grote aantal ministers door te stellen dat als een vierde verkiezingsronde nodig was geweest die 2 miljard shekel zou hebben gekost, terwijl deze regering volgens hem slechts 85 miljoen per jaar kost. Overigens werd de presentatie van de regering drie dagen vertraagd, omdat er niet genoeg ministersposten beschikbaar waren om alle Likud-bongenoten van de premier tevreden te stellen. Netanyahu creëerde er nog een paar.
Het kabinet werd gepresenteerd als een ''nationaal kabinet'' om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. In feite is het echter een kabinet dat Netanyahu's hachje redt.
Over een week begint namelijk zijn proces wegens drie aanklachten voor corruptie. De premier blijft anderhalf jaar aan. Daarna neemt Benny Gantz, die nu vice-premier is, het van hem over en wisselen ze van rol. Gantz campagne voerde om Netanyahu van de troon te stoten, maar heeft zich in deze regering aan Netanyahu uitgeleverd. In de kabinetsperiode mogen geen controversiële wetsontwerpen aan de orde worden gesteld. Ook kan Gantz Netanyahu niet ten val brengen. In dat geval zijn nieuwe verkiezingen nodig. Het Israelische hooggerechtshof kwam eraan te pas om te`verklaren dat iemand die in staat van beschuldiging is gesteld in Israel wel premier kan worden.
Bij de presentatie zei Netanyahu dat zijn regering de plannen van het Internationaal Gerechtshof om Israel ter verantwoording te roepen zal weerstaan. Hij noemde die plannen hypocrisie. Ook zei hij dat Israel met goedkeuring van de VS ''de Israelische wetten van toepassing zal verklaren op land van de Westoever'' (lees: gebied gaat annexeren) dat volgens hem de wieg van de joodse beschaving was. Gantz' Blauw en Wit partij heeft zich in het regereerakkoord verplicht met deze annexatie akkoord te gaan, evenals trouwens de twee ministers van de Arbeidpartij die aan de regering deelnemen.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo bracht enkele dagen geleden een kort bezoek aan Israel. Behalve over Iran zou daarbij vooral over annexatie zijn gepraat. President Trump(en Pompeo zelf) vinden die annexatie van het grootste belang gezien het feit dat hun evangelische achterban in de VS die verlangt. Trump heeft de steun van de evangelicals meer dan ooit nodig gezien zijn treuwige staat van dienst in het gevecht met corona. Overigens heeft de VS wel als voorwaarde gesteld dat Israel ookTrumps ''vredesplan'' aanvaard. Dat heeft Netanayahu gedaan.
Netanayhu werd tijdens zijn speech herhaalde malen onderbrolen door leden van de (Arabische) Verenigde Lijst en van Meretz, die hem een leugenaar en corrupt noemden en riepen dat er geen vrede zal zijn zolang er bezetting bestaat. Twee leden, Youssef Jabareen en Ofer Cassif werden uit de zaal verwijderd.
De annexatie van delen van de Westoever, die na 1 juli zal plaatsvinden, zet druk op de verhoudingen met de buurlanden. Met name de Jordaanse koning Abdullah II komt in ernstige moeilijkheden door grote druk van zijn onderdanen. De koning heeft gewaarschuwd dat een ernstige botsing met Israel het gevolg van de annexatie zal zijn.In een gesprek met het Duitse blad der Spiegel vond hij het echter te vroeg om te zeggen ofJordanië het vredesverdrag gaat opzeggen.
Vanb de Europese Unie heeft Israel intussen niet veel te duchten. De Europese minisyers veragdeden afgelopen vrijdag digitaal met elkaar, maar konden het niet eens worden over sanctiesdie doo enkelelanden werden verlangd. Met name een aantal Oost-Europese landen als Hongarije en Roemenië zouden daar tegen zijn gekant. Er is dus een kans dat de EU het - opnieuw - niet verder laat komen dan ernstige waarschuwingen die verder geen consequenties hebben.

Geen opmerkingen:

Israeli's maken nog een vijfde slachtoffer in de buurt van Jenin

Abdallah Abu Hassan Het Israelische leger is vrijdagmorgen de plaats Kafr Dan, ten noordwesten van Jenin, binnengevallen en heeft daar een 1...