vrijdag 17 januari 2014

Joden tegen ''dreigende boycot'' - een verwarrende avond

De Joodse gemeenschap belegde donderdagavond een bijeenkomst in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam over ''de dreigende boycot van Israel''. Opeenvolgende besluiten van de bedrijven Royal HasKoning en het waterbedrijf Vitens om overeenkomsten met Israelische bedrijven op te zeggen en het jongste besluit van pensioenverzekeraar PGGM om investeringen in Israelische banken terug trekken hebben onrust gewekt. Een paar honderd mensen bogen zich, op uitnodiging van het Verbond voor Progressief Jodendom, de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ) en het CIDI over de vraag of er nu een boycot van Israel dreigt.
Het werd een verwarrende avond. Ron van der Wieken van het Verbond voor Progressief Jodendom (vroeger: Liberaal Joodse Gemeente) vertelde dat we de oorsprong van de boycot bij Israels vijanden in de Arabische wereld moesten zoeken (bestond er immers niet al heel lang een Arabische boycot van Israel?), en dat in Nederland mensen als Van Agt zich ermee bezighouden, die ''destijds Molukkers liet doodschieten in hun slaapzakken zodat we weten wat we van die kant kunnen verwachten''. Ook zei hij dat de bezette gebieden volgens gerenommeerde juristen helemaal niet bezet zijn, maar op zijn hoogst ''betwist''. Er was dus geen reden waarom daar geen nederzettingen zouden zijn, al was het natuurlijk zeer te betreuren dat sommige fanatieke kolonisten soms gewelddadig optraden tegen Palestijnen.
Wat hij zei vertoonde grote overeenkomsten met de standpunten van de Likud-partij. En wie zich afvraagt of dat toeval was, kan ik verzekeren van het tegendeel.Van der Wieken is daar namelijk lid van (n.b. zie de discussie/ruzie hieronder in de commentaren) .
De oud-journalist Hans Knoop bracht  in stelling dat de maatregelen tegen Israel selectief zijn. Immers China bezet Tibet en in Chinese bedrijven wordt wèl geïnvesteerd. Maar vervolgens vertelde hij - tot verrassing van velen en woede van sommigen - dat de hele wereld ervan overtuigd is dat de Westoever bezet is en dat de nederzettingen illegaal zijn. Hij (Knoop) was het daar weliswaar niet mee eens, maar er was zelfs een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof dat dit bevestigde en het was maar beter daar rekening mee te houden. De aanwezigen moesten begrijpen dat PGGM zijn investeringen moest bewaken. Knoop voorspelde dat die nederzettingen in het kader van een akkoord ook vroeg of laat zullen verdwijnen en met de grond gelijk zullen worden gemaakt, zoals dat ook in de Gaza-strook is gebeurd. Dat zou een gigantische  kapitaalvernietiging zijn, en dan zouden ook PGGMs geïnvesteerde miljoenen in het niets oplossen. Het kon PGGM niet verweten worden dat het daar rekening mee hield, hield hij de aanwezigen voor. 
 Deze visie had de verdienste dat zij volstrekt origineel was. Jammer genoeg vroeg niemand aan Knoop hoe hij aan de zekerheid kwam dat de nederzettingen ooit zullen verdwijnen.
Daarna kwam er een meisje van de Israelische organisatie NGO-Monitor uitleggen dat het hele idee van BDS (Boycot, Divestment, Sanctions) wordt gedreven door NGO's als Amnesty Iinternational, Human Rights Watch, ICCO, Cordaid, Kerk in Actie, Oxfam en andere in Europa werkzame vergelijkbare organisaties. Deze NGO's verspreiden ''anti-Israelische propaganda'' en lobbyen bij firma's. Ze doen dat met financiële steun van overheden. NGO-Monitor is opgericht om die geldstromen aan het licht te brengen. En zo mogelijk te zorgen dat deze organisaties niet meer op ''Palestijnse propaganda gebaseerde verhalen'' over de mensenrechtensituatie in de ''betwiste'' gebieden verspreiden.
Vervolgens was het de beurt aan Esther Voet van het CIDI. Ook zij wees erop dat acties als van HasKoning, Vitens en PGGM selectief zijn. Behalve Tibet wees ze ook naar de West-Sahara, die al heel lang bezet wordt door Marokko 1). Voet was overigens de enige spreker die zich afvroeg of er meer te verwachten is, of er een ruimere boycot dreigt. Haar antwoord was: ja, die dreiging is er, met name omdat bijna alle bedrijven in Israel wel op de een of andere manier banden hebben met de nederzettingen of er zaken mee doen. En dat geldt zeker als ook Oost-Jeruzalem in het verhaal wordt betrokken. Maar het CIDI had daar wel een antwoord op, zei ze. Het  wil gaan lobbyen bij dezelfde firma's die door diverse NGO's worden benaderd om te desinvesteren. De aanwezigen konden hun naam op een lijst zetten om daaraan mee te werken, opdat deze firma's dan als tegenwicht  de ''juiste informatie'' zouden krijgen.

Het vreemde aan zo'n avond is wel dat niemand zich lijkt af te vragen wat die ''juiste informatie'' dan wel is. Je zou de de indruk kunnen krijgen dat alle aanwezigen dat weten en dus eigenlijk gewoon allemaal vóór de nederzettingen zijn. Maar dat is, zo blijkt uit wat rondvragen, toch iets te kort door de bocht. Iedereen is heel erg tegen een boycot, waarbij de kleine Joodse gemeenschap weer apart gezet wordt, zoals sommigen menen. Maar met uitzondering van diehards als de onvermijdelijke Christenen voor Israel (ook in de zaal aanwezig) en wat gestaalde Likud-aanhangers, zijn de meesten niet zo over de nederzettingen.te spreken. Wat op zo'n avond echter vooral opvalt is de onvoorstelbare onwetendheid die sprekers zowel als toehoorders ten toon spreiden over de ware situatie op de Westoever. Hans Knoop meldde bijvoorbeeld  dat het Israelische hooggerechtshof de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over de nederzettingen ''respecteert''. Waarbij hij er dus aan voorbijging dat het Israelische hooggerechtshof er helemaal geen moeite mee heeft dat Israel Oost-Jeruzalem in strijd met het internationale recht heeft geannexeerd, dat het hooggerechtshof de Israelische nederzettingen (met uitzondering van een paar zogenoemde ''outposts'') als legaal ziet (hoewel ze onder het internationale recht allemaal even illegaal zijn) en dat het Israelische hooggerechtshof expliciet de uitspraak van het Internationale Hof uit 2004 over de illegaliteit van het tracé van wat Israel het ''Afscheidingshek'' noemt nu juist van de hand heeft gewezen.
 Anderen vertelden dat de Palestijnen van de nederzettingen profiteren. Die verschaffen namelijk  werk - maar daarbij werd weggelaten dat veel van die arbeiders vroeger boer waren en nu noodgedwongen soms werken in dezelfde nederzetting die hun land heeft ingepikt. Weer anderen merkten op dat Israel de Palestijnen toch maar van water en elektriciteit voorziet - waarbij niet wordt verteld dat Israel lang geleden al alle Palestijnse elektriciteitsbedrijven en watervoorzieningen, inclusief bronnen, heeft genaast. Ook is het verbazend dat iedereen de verhalen blijkt te slikken van NGO-Monitor dat al die NGO's van Amnesty International tot Oxfam ''Palestijnse propaganda'' verspreiden. Wie zouden we dàn moeten geloven over de mensenrechtensituatie in de bezette gebieden, vraag je je af. Zouden we alleen moeten afgaan op wat de Israelische regering ons daarover wil laten weten?

Je zou willen dat de Joodse gemeenschap zich wat meer druk zou maken over dat soort vragen, en zich vervolgens zou afvragen of desinvesteringen en boycots na 46 jaar bezetting echt zomaar uit de lucht komen vallen. Misschien zouden ze eens moeten lezen wat columnist
Kort samengevat ging het erover dat dat Nederlandse bedrijf wilde samenwerken met het Israëlische staatsbedrijf voor drinkwatervoorziening, maar daarvan heeft besloten af te zien toen het doorkreeg dat de Israëliërs het water wegpompen uit de Palestijnse gebieden om in gulle hoeveelheden te distribueren onder de Joodse kolonisten in de volgens internationaal recht meermaals illegaal verklaarde nederzettingen.
Ik had natuurlijk kunnen vermoeden dat dat gebeurt, maar het was nog nooit in mij opgekomen. Het stuk was ook goed gebracht, met een foto van een luxueus zwembad vol Israëliërs naast een foto van een zo goed als drooggevallen irrigatiekanaaltje in verdord Palestijns gebied.
Veruit het meest schokkend was de verhelderende infographic, waar met getekende waterpijpen haarfijn uit de doeken werd gedaan hoe het systeem werkt en hoe een huis met een Israëlisch vlaggetje zich vult met honderden liters helder blauw water per bewoner, terwijl het waterpeil in het Palestijnse huisje onder de door de WHO vastgestelde minimumhoeveelheid per persoon blijft. En daar moeten die Palestijnen dan ook nog eens meer voor betalen dan de kolonisten, terwijl het water is dat op hun eigen land is geregend en uit hun eigen grond is opgepompt. En zelf mogen ze geen putten slaan. Dat is door de Israëliërs verboden.
Pfeiffer schrijft aan het eind van zijn column dat de SGP en het CDA een debat met minister Timmermans wilden omdat zij zich zorgen maakten ‘een sfeer van boycot’ tegen Israël die er in Nederland zou hangen. En dan zegt hij: Daar ben ik ook tegen, tegen ‘een sfeer van boycot’. Een echte boycot zou eerder op zijn plaats zijn.

1) De ironie wil dat Marokko, dat de West-Sahara destijds bezette nadat Spanje zich terugtrok, juist toenadering zocht tot Israel, omdat het verwachtte dat Israel kritiek op dit Marokkaanse besluit van Frankrijk en de VS zou kunnen verzachten. Het werd daarin niet teleurgesteld. (Zie Claire Visier, ''Les relations Israélo-Marocaines'', Annuaire de l'Afrique du Nord , tome XXXIII, 1994, CNRS Éditions)

58 opmerkingen:

Likoed Nederland zei

Het watersprookje dat Israel niet genoeg water zou willen leveren aan de Palestijnen vanwege water tekort?

Israel heeft water in overvloed, de productie is met 30@ terug geschroefd.

Abu Pessoptimist zei

Likoed,
Ik denk niet dat het (alleen) gaat over het niet leveren van water aan de Palestijnen, of over een Israelisch tekort. Dat staat er ook helemaal niet. Waarom leest u zo slecht?

MP Timmermans zei

Met interesse gelezen. Ik ben gevoelsmatig tegen een boycot van Israel, ik zou eerder dan alle vijanden van Israel boycotten die, lijkt mij niet te ontkennen alle (vermeende) wandaden die de Israëliërs tegen de Palestijnen zouden doen al sinds mensen heugenis tegen hun eigen onderdanen doen, en ook tegen de Palestijnen al dan niet via Hamas.
Heel graag zie ik een andere regering, beweging in Israel die inziet dat zij de Palestijnse dictaturen in de kaart speelt door wisselgeld op te bouwen in de vorm van nederzettingen. Laat deze mensen maar land in Nevada kopen om daar aan hun achterlijkheid te werken. Sorry, dat is niet erg netjes.
Wanneer ik schrijf dat de Palestijnse leiders, en hun betaalmeesters zelf deze situatie niet alleen in de hand hebben gewerkt maar ook wensen om aan de macht te blijven dan wordt ik weer voor fascist of zo uitgemaakt maar uiteindelijk wil ik graag een blik van uit het midden werpen en het liefst zie ik…ach laat ook maar. Vrede? Is ook maar een overgewaardeerd product, als oorlog zo populair blijkt aldaar. Maar ik wil graag je artikelen lezen.
MP Timmermans
Amsterdam

Likoed Nederland zei

Nee, er klopt inderdaad veel niet. Dat is ondoenlijk, vandaar dat wij op een heel duidelijk en makkelijk te weerleggen punt ingaan.

Likoed Nederland zei

Wij zijn trouwens wel nog erg benieuwd waar u op baseert dat Ron van der Wieken lid is van Likoed!

Abu Pessoptimist zei

Likoed,
Weerlegging? U weerlegt helemaal niets.
Dat Ron vd Wieken lid was van Likoed heeft hij me zelf een keer verteld. Ik kan het niet helpen als dat niet klopt.

Ron van der Wieken zei

Aboepessoptimist heeft het gevoel voor humor van de ware fanaticus, denkt dat een grapje vertrouwelijke informatie is en misbruikt die vervolgens op zijn blog. Dan maar even heel erg duidelijk: Ik ben geen lid van de Likoed en ben ook niet van plan het te worden.
Maarten Jan: nu begrijp je misschien waarom niemand meer stukken van jou wil plaatsen: je bent niet eerlijk en je kletst uit je nek.
Groeten
Ron van der Wieken

Abu Pessoptimist zei

Ron,
Hoezo niet eerlijk? En waarom ''vertrouwelijke informatie''? Ben je dan in het geheim lid of zo?
Maar goed - ik zal even mijn gevoel voor humor van de fanaticus opzij zetten : Ron van der Wieken heeft mij een keer verteld dat hij lid is van de Likoed. Maar dat was voor de grap en is dus NIET het geval.

Esther zei

Ja, water wordt weggepompt:
http://www.jerichoresorts.com/

http://www.camera.org/index.asp?x_context=2&x_outlet=55&x_article=1486

http://www.agoda.com/jericho-resort-village/hotel/ramallah-ps.html

http://www.haddad-resort.ps/EN/

http://www.einelmarj.com/arabic/

Al-Karmel Swimming Pool & Park, Beit Kahil, Hebron
Al-Antoori Swimming Pool & Park, Sofin, Qalqilia
Al-Batroun Swimming Pool & Park, Al-libban Al-gharbi, Ramallah
Al-Dhahiriya Swimming Pool & Park, Jorat Al-dammeh, Al-dhahiriya
Al-Nakheel Swimming Pool & Park, Main St., Downtown, Jericho
Al-Qarawan Swimming Center, Al-Mal'ab St.,Near the Zoo, Ghayyadha, Qalqilia
Al-Qemmah Swimming Pool & Park, Jericho, Jericho
Al-Shaghour Swimming Pool, Main St., Beit Iba, Nablus
Al-Snowbar Diving Pool, Restaurant & Resort Near Y-College, Al-masayef, Ramallah
Al-Waha Swimming Pool & Park, Al-Quds St. Downtown, Jericho
Al-Waha Swimming Pools & Park, Qalqilia St.,Far'un Crossroad, Far'un, Tulkarm
Aroos Al-Shamal Park, Swimming Pool & Hall, Nablus St.,Near Al-Quds Open University Al-sweitat, Jenin
Beit Ummar Swimming Pool & Park, Municipality St.,Near Beit Ummar Municipality Beit Ummar, Hebron
Besan Swimming Pool & Park, Ein Al-Sultan St. Ein Al-sultan, Jericho
Dream Land Tourist Resort & Swimming Pool Nuba, Hebron
Dream Restaurant & Swimming Pool Main St. Jifna , Ramallah
Howara Country Swimming Pool, Howara, Nablus

En wat is meer het geval? Namelijk dat moslims in Judea en Samaria de waterbronnen vervuilen omdat Arabieren te beroerd zijn de riolering te onderhouden en dus niet zelf aan de slag mogen, elektriciteit menen te kunnen aftappen en electriciteietspalen te mogen stelen, maar dat schrijf je niet. Jij gaat maar door met je hetze en leugens. Niets over de corrupte PA en de financiering vanuit de EU en VS en de weigering de geleverde electriciteit te betalen.
Jij vertelt niet dat nagenoeg alle Joodse bewoners op het Israëlische waternet zitten en niet op een 'Palestijnse' bron.

Jouw waarheid is één en al leugen.

Anoniem zei

Ik begrijp Ron wel. Lidmaatschap van Likoed is net zoiets als lidmaatschap van de Ku Klux Klan. Het is misschien niet vertrouwelijk maar je hebt toch liever niet dat het aan de grote klok gehangen wordt.

Anton

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Geachte heer vd Wieken,

als iemand een grapje niet als zodanig heeft herkend, is het wel over the top hem 'oneerlijkheid' voor de voeten te werpen, hem het verwijt te maken dat hij 'uit zijn nek kletst', en dat tezamen te veralgemenen tot de de reden waarom 'niemand meer een stuk van betrokkene zou willen plaatsen'(wat feitelijk onjuist is, vide De Brug en ZemZem).

Uw formuleringen en de lading die u daaraan meegeeft, maken een rancuneuzige indruk...(grapje!)

Abu Pessoptimist zei

Esther,
Heel overtuigend die lijst van zwembaden, die je hebt overgenomen van CAMERA en Elder of Zion, die het weer hebben uit de lijst van Yellow pages en wat reclamedrukwerk. Die Palestijnen hebben het maar goed. Met hun misschien wel 20 zwembaden voor 2,5 miljoen mensen, waarvan een deel ook nog eens exclusief is bestemd voor toeristen die boeken in de luxe hotels of summer resorts waar ze bij horen. Heb je wel eens gekeken hoeveel nederzettingen er zijn op de Westoever? En denk je dat die niet allemaal een zwembad hebben, of misschien wel meer dan één? Nogmaals heel overtuigend wat je voorschotelt. Die Palestijnen hebben het maar goed.

Paul K. zei

Steeds weer verbaast de onsympathieke en redeloze stijl van reageren van de kant van de Israël-lobby (althans van velen van hen).

Dhr. vd Wieken ontkent nu een uitspraak die hij kennelijk zelf heeft gedaan, geeft een ander de schuld van zijn gedraai en roept dan ook nog (zonder enig argument): "je bent niet eerlijk en je kletst uit je nek". Proost!

Lucas zei

Meende toch zeker te weten dat Van der Wieken behoort tot de stadsguerrilla van Amsterdam-Zuid. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2777517/2002/09/24/Gretta-Duisenberg-roert-zich-opnieuw.dhtml

Lucas zei

Waarna ik de nieuwsbrief van Likoed Nederland niet meer ontving.

Anoniem zei

Goh, dus columnist Ilja Leonard Pfeijffer las zojuist dat Israel water weghaalt uit Palestijns gebied.

Ik las dat in 1996 al. Misschien goed om, naast NRC, wat anders te lezen.

Egbert

Abu Pessoptimist zei

Sorry Lucas,
Ik laat wat je eerder schreef over Likoed, Gordon Thomas en Yitzhak Shamir weg. Die reactie (en daardoor ook het bovenstaande) was off topic, zogezegd. Het ging allemaal niet over Likoed.

BThU zei

Altijd weer die zelfde watersprookjes...
http://missingpeace.eu/nl/2014/01/vitensthe-rights-forum-en-de-feiten-over-water-in-israel/

Abu Pessoptimist zei

BThU,
Ik begrijp dat u meer gewicht hecht aan Missing Peace (dat zich uitsluitend baseert op wat de Israelische overheid zegt) dan aan de NRC, de VN, Amnesty International, The World Bank
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/WESTBANKGAZAEXTN/0,,contentMDK:22145826~menuPK:294384~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:294365,00.html
en nog wel meer vergelijkbare goed gedocumenteerde bronnen.
Afgezien daarvan is het ''watersprookje'' zoals u het noemt, niet het enige ''sprookje''. Wat vindt u van 27.000 huizen slopen sinds 1967? Wat denkt u van de totale ontwrichting van het economische en sociale leven in de stad Hebron? Wat bevindt u trouwens van de bedroevende rapporten van de Wereldbank over het economische leven in het algemeen in de bezette gebieden?
Ik zie dat u predikant bent. Ik vrees dus dat u wel zult preken dat God het allemaal zo heeft gewild en dat ook de rapporten van de World Bank zijn gebaseerd op Palestijnse propaganda.

Likoed Nederland zei

Inderdaad, de VN baseert zijn informatie op anti-Israëlische NGO's.

U heeft nog niet gereageerd op het feit dat Israel een wateroverschot heeft, dus dat de beschuldiging dat Israel water voor zichzelf zou willen houden totale nonsens is?

Abu Pessoptimist zei

Likoed,
Doet de Wereldbank dat ook? Zich baseren op anti-Israelische NGO's? Wat zijn trouwens anti-Israelische NGO's? De Israelische NGO B'tselem bijvoorbeeld? http://www.btselem.org/water/consumption_gap

Ik heb wel degelijk gereageerd op uw opmerking over een Israelisch wateroverschot. Ik zei dat u slecht las. Ik zal het uitleggen: er stond in het stuk waarop u reageerde dat Israel ruim 80% van de watervoorraad oppompt uit de Westoever en dat de waterconsumptie van de Palestijnen op de Westoever een fractie is van die van de Israeli's en settlers. (zie daarvoor ook B'tselem). En wat ik bedoelde, en wat u blijkbaar niet begreep en nog niet begrijpt, is dat Israel best nu een wateroverschot kan hebben (omdat het hard heeft geregend) maar dat dit niets maar dan ook niets zegt over de consumptie op de Westoever en over het oppompen van 80% van de watervoorraad aldaar.

Likoed Nederland zei

U gaat voorbij aan het punt dat Israel een structureel wateroverschot heeft, dankzij de ontziltingscapaciteit.

En Israel levert al vele jaren meer water aan de Palestijnen dan met 'Oslo' is afgesproken.

De hoeveelheden geleverd water per persoon zijn ongeveer gelijk.
Maar Israel laat dat met 70% toenemen, door recycling.
Terwijl de Palestijnen het met tientallen procenten verlagen, door het weglekken als gevolg van achterstallig onderhoud van de leidingen.

Typisch weer zo een geval waar de Palestijnen Israel iets verwijten, waar zij zelf debet aan zijn.

Abu Pessoptimist zei

Likoed,
Met u discussiëren is zoiets als tegen een muur praten. Een overschot aan Israelische kant wil geenszins zeggen dat de Palestijnen daarvan profiteren. Quota onder Oslo is een hoofdstuk apart. De watercommissie fungeert niet naar behoren en Oslo was een afspraak uit 1993 of '94 die die voor maximaal vijf jaar was bedoeld.
De opmerking dat de hoeveelheden geleverd water per persoon gelijk zijn, is in strijd met alle rapporten, ook met een stuk van B'tselem uit januari 2014 waarvan ik u hierboven de link gaf.
En dat de Palestijnen Israel iets verwijten waar ze zelf debet aan zijn? Ach, ik neem aan dat u dan ook denkt dat ze zichzelf doodschieten, hun eigen bomen omzagen, moskeeën in brand steken, en zelf de Muur bouwen om zich de Israeli's van het lijf te houden?

Unknown zei

Wat een compleet zinloze discussie.
Verspilling van gal en maagzuur.
Meneer Hamburger: De oneerlijkheid van Maarten Jan zit hem erin dat hij iets dat ik hem "toe vertrouwd"(zijn woorden) zou hebben in zijn blog zet. Het betreft hier onjuiste informatie (in stijl met de rest van zijn blogs) maar het zou -als ik het hem inderdaad had "toevertrouwd" een schending van vertrouwen zijn. Dus vals, maar dat is voor u misschien geen diskwalificatie.
En dat niemand meer zijn stukken wil plaatsen, daar beklaagt Hijmans zelf zich luidkeels over, dus dat zijn niet mijn woorden.

Abu Pessoptimist zei

Ron vd W.,
''Toevertrouwd'' is niet de term die ik heb gebruikt. Je hebt het mij verteld. Bij wijze van grap, blijkbaar, al klonk het me toen zeker niet als zodanig in de oren, want het was in een conversatie over jouw standpunten en de vaststelling dat die aardig overeen kwamen met de standpunten van de Likud. Als het dus onjuiste informatie was, lag dat meer aan de verstrekker van de informatie dan aan de ontvanger ervan, lijkt mij.
Als er onjuistheden staan op mijn blog, zoals je suggereert, ben je altijd van harte welkom om me daar op te wijzen. Ik hecht veel waarde aan de betrouwbaarheid van mijn informatie en stel correcties als er ergens iets niet zou kloppen altijd op prijs.
Dat ''niemand meer mijn stukken wil plaatsen'' is (alweer: wie verstrekt er toch steeds onjuiste informatie) niet wat ik heb gezegd. En al helemaal niet luidkeels, want het was zoals je donders goed weet, afgelopen donderdagavond in een gesprek tussen jou en mij. Letterlijk heb ik gezegd dat ik geen andere mening verkondig dan 20 jaar geleden, maar dat ik met die mening niet meer terecht kan in JOODSE PUBLIKATIES (zoals bijvoorbeeld het NIW waar ik in de jaren '80 en '90 vaste columnist was). Ik zei dat ik dat verontrustend vond en stelde de retorische vraag: Wat zegt dat over Joods Nederland?

BThU zei

Wat er in uw hoofd opkomt wanneer u ziet dat ik predikant ben, is totaal irrelevant.

Abu Pessoptimist zei

BthU,
Irrelevant? Werkelijk? Ik zag namelijk ook dat u sympathisant bent van Christenen voor Israel. Wat betekent dat u de nederzettingen in bezet gebied van harte toejuicht met alles wat daarbij komt kijken. CvI, en u als predikant ook vast en zeker, ziet dat als de wil van God. Ik ben verbaasd dat u dat een irrelevante opmerking vindt.

Anoniem zei

Likoed,

U schrijft dat ‘de VN zijn informatie baseert op anti-Israëlische NGO's’. Het is een bizarre uitspraak, die in z’n vage algemeenheid bovendien voor het debat de dood in de pot is.

Ik heb onlangs de advisory opinion van het Internationaal Gerechtshof over de Muur (2004) nog eens herlezen en raakte opnieuw onder de indruk van de gedegen juridische analyse van het Hof. Gezien het belang van dit sleuteldocument (waarin het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de VN immers het illegale karakter van de nederzettingen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem bevestigt), nodig ik u uit concreet aan te wijzen waar het Hof zich heeft gebaseerd ‘op anti-Israëlische NGO's’ en (want daar gaat het u neem ik aan om) wat er in de betreffende gevallen juridisch niet deugt aan de informatie van de NGO’s.

Ik realiseer me natuurlijk dat de beperkte reactieruimte onder dit artikel niet de ideale plaats is voor een doorwrocht en (gezien uw scherpe aanklacht) vermoedelijk lang betoog plus een aansluitend debat. Mij dunkt dat de website van Likoed Nederland daarvoor de aangewezen locatie is, maar eventuele andere suggesties zijn uiteraard welkom.

In de verwachting dat u deze uitnodiging om het publiek te overtuigen van uw zienswijze met beide handen zult aangrijpen, zie ik uw reactie met belangstelling tegemoet.

Martijn.

Likoed Nederland zei

Fijn dat u zelf al het goede antwoord geeft.

Het veiligheidshek is inderdaad een goed voorbeeld van hoe de Palestijnen zich zelf schaden. In dit geval door massale terreur.

Elisabeth zei

Het zegt inderdaad wat over Joods Nederland. Je had toch altijd zo' n gezegde: Twee Joden, drie meningen? Het lijkt er op dat Israel dat heeft veranderd.

Abu Pessoptimist zei

Beste Likoed,
U hebt wellicht gelezen wat Martijn hierboven schrijft. Ik vind dat een interessante uitnodiging die een einde kan maken aan het rondstrooien van vage uitspraken over de onjuiste informatie van anti-Israelische NGO's. Ik bied u daarom bij deze ook ruimte aan op dit blog om uit te leggen op welke wijze de VN (en dus ook het Internationale Gerechtshof) zich baseert op onjuiste informatie van anti-Israelische NGO's en waarom de informatie van die NGO's niet deugt. U kunt uw artikel mailen naar elsewhere@planet.nl

Likoed Nederland zei

Dat artikel is er al, van Missing Peace, over de watersituatie.

Zo blijken de Palestijnen juist minder voor het water te betalen, in plaats van meer.

En heeft Israel de waterproductie van de ontziltingsfabrieken teruggedraaid, vanwege het grote overschot aan water.
Dus de suggestie dat Israel 'het schaarse water zelf wil houden' dat je tot in den treure tegenkomt, blijkt volkomen lariekoek.

Abu Pessoptimist zei

Likoed,
Wat triest, nu valt u me toch nog tegen. Dat stuk van MP gaat helemaal niet over verkeerde informatie van anti-Israelische NGO's, dat buigt zich alleen over The Rights Forum (niet eens een NGO voor zover ik weet) en houdt zich uitsluiten bezig met water. Bovendien toont het helemaal niet aan dat The Rights Forum foute informatie geeft, MP komt namelijk alleen met informatie van de Israelische overheid. En die is, zoal u weet, partij.
Enfin, ik vrees dat we zullen moeten concluderen dat u niet in staat bent aan te tonen dat ''anti-Israelische NGO's'' verkeerde informatie verschaffen waarop de VN zich vervolgens baseert. M.a.w., u zegt maar wat. Of gaat u toch nog iets zelf schrijven??

Sonja zei

Rosa van der Wieken had Likud in haar Linkedin profiel staan, dus blijkbaar wilde zij daar publiekelijk mee geassocieerd worden. Zegt wel wat.

Overigens is het geheim houden, ontkennen van verbondenheid en sympathie voor een Israëlische partij, of het geheimzinnig doen daarover, niet uitzonderlijk voor zionisten. Rabbijn Binyomin Jacobs in RefDag: "Als ik in Israël zou wonen, zou ik denk ik inderdaad op Shas gestemd hebben. Maar ik zou dat niet van de daken schreeuwen." Lekker stiekum een racistische extremist zijn dus.

Sonja zei

Wat mij regelmatig opvalt aan Joodse/joodse organisaties is dat zij zich "liberaal" of "progressief" noemen wanneer zij voor de gedoodverfde tweestatenoplossing zijn. Maar niet omdat ze belang hechten aan mensenrechten, het internationaal recht, rechten voor de Palestijnen, laat staan enige sympathie kunnen opbrengen voor hun situatie, maar simpelweg omdat dat beter zou zijn voor Israël. Het zijn net zo goed Arabieren/Palestijnen/moslim-haters, alleen wensen ze een pragmatischer oplossing. Om de 'Joodse staat' Joods te houden willen ze soms zelfs BDS steunen -> http://www.thedailybeast.com/articles/2013/10/16/if-you-want-two-states-support-bds.html

Hans Moll zei

Kalemol
Zo heet ik op Twitter en daar moet ik ooit een tweet hebben geretweet over onze Abu-blogger. Althans, Abu maakte mij daarop attent.Ik was die tweet geheel vergeten. Maar iedere keer als ik toevallig een anti-Abu tweet tegenkom, retweet ik hem. Zo'n hekel heb ik aan de vooringenomen, eenzijdige stukken van Abu. In de gewraakte tweet werd Abu uitgemaakt voor antisemiet. Niet fijntjes en misschien onterecht. Hoewel ik het sterke vermoeden heb dat Abu vierkant achter BDS staat en velen binnen BDS 'het recht op terugkeer' bepleiten en dus tegen Israël als Joodse staat zijn- weet ik niet of Abu dat antisemitische standpunt huldigt. Maar of ik dan daar dat woord nog een keer wilde herhalen, dan zou hij me op mijn 'bek' slaan. De dame die bij me stond zei dat zij dat niet zou toestaan, waarop Abu ook haar fysiek bedreigde.
Kinderachtig, vooral ook omdat Abu een klein kereltje is met overgewicht en een veel te hoge bloeddruk. Maar wat vooral zo aardig is, is dat deze Abu zelf een keer op zijn blog Itamar Marcus een 'Palestijnen-hater' noemde. Hij ging niet in op de inhoud van diens boek, maar bestempelde hem tot, eigenlijk een soort antisemiet. Quod licet Abu non licet bovi Dus handjes thuis Abu en kijk ook eens in de spiegel. Hans Moll (altijd bereid op uitdagingen in te gaan, als ze het waard zijn)

Likoed Nederland zei

Betekent een linkedin connectie tegenwoordig dat je lid bent?

Dan mag u de primeur: Maurice de Hond en Jan-Peter Balkenende zijn ook lid van Likoed!

Ben zei

Settlements prompt European investors to review ties with Israeli banks. Three major European pension funds want more details about extent of Israeli banks' financing in the settlements, the Financial Times reports. By Haaretz Jan. 20, 2014

Three major European pension funds are reviewing their holdings in Israeli banks due to concerns they finance West Bank settlements, the Financial Times reported Sunday.
According to the report, ABP, a Dutch pension fund considered the world's third largest, Nordea Investment Management, a Scandinavian firm, and DNB Asset Management, a Norwegian company, want more information about the Israeli banks' involvement in Israeli settlements.
The three European firms combined manage nearly 500 billion euros' worth of assets.

Abu Pessoptimist zei

Kijk,
Het molletje komt uit zijn holletje. Ik maak niet vaak toespelingen op namen, Kalemol, maar voor jou maak ik een uitzondering. Omdat je het nodig vond een tweet over ''Abu Antisemiet'' te retweeten. Ik vroeg je donderdagavond of je me echt een antisemiet vond, en dreigde je in dat geval op je bek te slaan. Waarop je heel grappig in elkaar kromp en zei je niets te herinneren. De dame aan je zijde zei toen dat zij het niet zou toestaan. Waarop ik beetje van mijn stuk gebracht mompelde dat ik dan misschien wel twee mensen op hun bek zou moeten slaan. Inderdaad, niet zeer gevat. Maar de dame zag er niet heel erg sterk uit en het klonk nogal onwerkelijk. Wat zegt een mens dan in zo'n geval?
Je hebt gelijk wat mijn overgewicht betreft (ik vind jou bepaald aan de ielige kant, overigens), maar wat mijn bloeddruk betreft zit je ernaast (hoewel die mogelijk wel iets opliep toen ik jou zag). Ook wat Marcus betreft heb je het mis, ik heb meerdere stukken over hem geschreven, waaronder over een ''voordracht'' van hem bij Christenen voor Israel en ook zijn boek besproken ( http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2011/12/itamar-marcus-een-leven-in-dienst-van.html ). Ik denk dat een Palestijnenhater iemand is die Palestijnen haat, en ik meen op grond van zijn uitingen te mogen concluderen dat Marcus dat doet.
And for your information: ik ben inderdaad voor BDS. Ik vrees dat dit het enige is dat Israel nog kan dwingen een vredesakkoord te sluiten. Ook ben ik er zeer voor dat Israel het recht op terugkeer en de verantwoordelijkheid voor de verdrijving van 750.000 Palestijnen erkent, omdat een vredesregeling naar mijn bescheiden mening een eerlijke houding tegenover de geschiedenis vereist wil het die naam verdienen. Dat hoeft overigens niet automatisch de fysieke terugkeer van al die Palestijnen in te houden, dat is vers twee. Bij BDS, noch bij die erkenning gaat het om iets anders dan het een streven naar een rechtvaardige en duurzame regeling van het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Zo'n standpunt gelijkstellen met antisemitisme is belachelijk en dom. En het maakt me boos dat gemakzuchtige denkers zoals jij dan ook maar meteen met die term gaan strooien. Vandaar mijn uitval van donderdag.

Trees zei

Wauw Abu, je heb je wel in het hol van de leeuw gewaagd afgelopen donderdaavond. En wat ook zo voorspelbaar is met deze mensen, ze gaan het gelijk op de man spelen. En jou van alles naar je hoofd gooien. Stelletje minkukels. Knap hoe je hier toch iedere keer weer redelij entjes tegengaat. Maar om je even een klein steuntje te geven, voor kalomel, ook ik ben voor BDS en met Abu en mij velen, omdat dit de enige manier is om misschien een verandering ten goede te bewerkstelligen. Hier is niets fout mee, niets antisemitisch aan. Ik heb ook jarenlang geen appels uit Chili gegeten en was helemaal voor de boycot ( academisch, sport, cultuur, economisch) van Zuid Afrika. Israel hoort zeker in dat rijtje thuis. En er zullen steeds meer mensen komen die hieraan mee gaan doen. En Abu, ik zou me verder niet te veel opwinden vover dit soort tuig, want dat is het, gezien de manier waarop ze hier "in debat gaan".

Elisabeth zei

Beste Maarten Jan, je hebt hiermee toch eigenlijk alles gezegd: "Bij BDS, noch bij die erkenning gaat het om iets anders dan het een streven naar een rechtvaardige en duurzame regeling van het conflict tussen Israel en de Palestijnen. Zo'n standpunt gelijkstellen met antisemitisme is belachelijk en dom."
Dit soort mensen moet zich zo diep schamen.

Anoniem zei

@Hans,

Over eventueel ‘kinderachtig’ gedrag van Abu kan ik uiteraard niet oordelen. Bedreigingen zijn wat mij betreft not done, maar dat geldt ook voor het uitmaken van critici van het beleid van Israël voor ‘antisemieten’. Wat betreft ‘kinderachtig’ gedrag moet me overigens van het hart dat ik uw beschrijving van Abu als ‘een klein kereltje…’ ook niet bepaald vind getuigen van volwassenheid.

Ik werd getroffen door uw volgende zin: ‘Hoewel ik het sterke vermoeden heb dat Abu vierkant achter BDS staat en velen binnen BDS 'het recht op terugkeer' bepleiten en dus tegen Israël als Joodse staat zijn- weet ik niet of Abu dat antisemitische standpunt huldigt.’

Hier gaat u erg kort door de bocht. Nog los van het feit dat je geen BDS-supporter hoeft te zijn om het recht op terugkeer te bepleiten: een pleidooi voor het recht op terugkeer op één lijn stellen met ‘tegen Israël als Joodse staat zijn’ en vervolgens betitelen als ‘antisemitisch standpunt’ is nonsens.

Het recht op terugkeer ligt, zoals u ongetwijfeld weet, vast in een VN-resolutie, en de internationale gemeenschap staat op het standpunt dat het vluchtelingenprobleem in het kader van een vredesregeling moet worden opgelost. Zo ook bijvoorbeeld Canada (zie Haaretz van vandaag), dat gisteren door Netanyahu de hemel in werd geprezen als ‘onbevooroordeeld’ en ‘niet hypocriet’, terwijl het in zijn recente beleidsstuk over Israël/Palestina schrijft dat een oplossing ‘should respect the rights of the refugees, in accordance with international law’.

Nu weet ik niet hoe Canada staat tegenover ‘Israël als Joodse staat’, maar afgaande op Haaretz (dat stelt dat het beleidsstuk niet op het onderwerp ingaat) zou het me niets verbazen dat het vindt dat ieder land (iedere bevolking) vooral zelf moet uitzoeken wat het wil zijn. Zou u Canada betitelen als ‘antisemetisch’? En de VN?

Martijn.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Geachte heer Lewis Ronald vd Wieken,

ook voor mij is 'vals' een diskwalificatie, bijvoorbeeld in de woordcombinaties 'vals spelen' en 'vals argumenteren'(wie de schoen past, trekke hem aan).

Met vriendelijke groet,

JH

Unknown zei

Abupessoptimist, ik vind dat je een verkeerde weg bewandelt. Je associeert je met mensen als Hamburger en andere vershtoupkemouchiem die ieder om hun eigen reden Israel haten en geen gelegenheid voorbij laten gaan om te proberen onze reddingsboei in moeilijke tijden kwaad te doen. Natuurlijk mag iemand kritiek hebben op de regering van het land, zoals op die van elk land, maar wat jij doet is dat je feitelijk het bestaansrecht van de staat Israel niet ondersteunt,en afdoet aan het recht op een plek waar het jodendom in al zijn schakeringen binnen zijn eigen veilige grenzen kan bloeien en groeien. Je zit in een rare hoek, Maarten Jan, in al die tijd die ik je ken heb je nog nooit maar dan ook nooit een goed woord over gehad voor iets, wat dan ook, wat er in Israel gebeurt (behalve als het tegen Israel gericht was). Terwijl er buitengewoon mooie dingen gebeuren, ook tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Je bent toch geen lid van het volk Israel geworden om het te haten? Of wel?

Abu Pessoptimist zei

Lewis Ronald vd W.,
Het is niet voor het eerst dat je me dit voor de voeten gooit, en het is hier niet de plaats voor een debat hierover. Een paar opmerkingen alleen: Het gaat wat ver als jij je met de keuze van mijn vrienden bemoeit, zelfs als die in jouw belevingswereld Israel lijken te haten. Ik kan je overigens geruststellen: ik ken wel mensen die een grondige hekel hebben aan Israel, vaak met redenen die ik kan begrijpen, maar Jaap Hamburger en ikzelf horen daar niet bij.
Ik schrijf inderdaad zelden een goed woord over Israel. Dat heeft twee redenen. 1) Netzomin als een krant erop uit is alleen goed nieuws te brengen, besteed ik vooral aandacht aan wat daar allemaal niet klopt, 2) als ik dingen prijs zullen dat vooral dingen zijn die jouw instemming niet hebben (zoals bijv,. een filmfestival van Zochrot, of prijzende woorden ter ere van Uri Avnery's op zijn 90ste verjaardag)). Ik vind je laatste zin overigens totaal misplaatst. Moet ik concluderen dat een uitgekomen vaderjood alleen meetelt als hij op de volgens jou juiste partij stemt?

Jaap Hamburger Broek in Waterland zei

Geachte heer Lewis Ronald vd Wieken,

begrijp ik uw neologisme goed, dan meent U dat ik mijn 'jood-zijn' zou verstoppen. Als dat is wat u bedoelt, laat ik daar dan een andere opvatting tegenover stellen: ik kom er luid en duidelijk voor uit, niet minder dan u, maar op een wijze die u niet bevalt. Dat is de crux.

Of bepaalt Lewis Ronald vd Wieken,
wie jood is en wie niet? Dat zal toch niet?

Ik herinner mij mijn eerste en enige kennismaking met mevr. Rosa vd Wieken, die zich, nadat ik mij aan haar had voorgesteld als voorzitter van Een Ander Joods Geluid, veroorloofde zichzelf te presenteren als 'Het Echte Joodse Geluid', en daarna weg te lopen.

Let behalve op het gebruikte bijvoegelijk naamwoord, ook op het gebruik van het lidwoord.

Een echtpaar met pretenties, zullen we maar zeggen.

Ik wens u beiden bescheidenheid in 2014,

Met vriendelijke groet,

Jaap Hamburger

Unknown zei

Maarten Jan,je zult begrijpen dat je geloofwaardigheid ernstig lijdt als je altijd alleen maar de kwade kant van de ene bevolkingsgroep maar nooit die van de andere belicht.
Je hebt het over de juiste politieke partij, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om je basale instelling die het jodendom grotendeels afwijst en de overgrote meerderheid van de joden associeert met het kwaad. Je wil, hoor ik, vechten als iemand jou beschuldigt van jodenhaat maar toch is dat waar je op een bepaalde manier aan lijdt. Wil je ook vechten als iemand de joden beledigt? Ik zie helaas geen gezamenlijke grond meer voor enige discussie met jou.

En meneer Hamburger, u heeft geen idee wat een vershtoupkemouch is en dat bewijst ongeveer dat u er een bent. Het betekent in ieder geval helemaal niet dat u niet voor uw jodendom durft uit te komen. Dat doet u echt wel: U bent tenslotte de Hof Jude, de symbooljood in het Rightsforum (u denkt toch niet dat u daarin zit vanwege uw brede blik en grote kennis?).
Uw wat merkwaardige aanval op mijn vrouw (wat heeft zij met onze discussie te maken? Of doet u aan guilt by association?) slaat dus echt nergens op.

Ik dank u voor uw goede wensen voor 2014, en ik van mijn kant wens u veel succes toe in uw identificatie met de sonei Jisraeel (vertaald voor u:de haters van Israel).

Abu Pessoptimist zei

Beste Lewis Ronald vd W.,
Voordat je met beschuldigingen komt dat ik alleen maar de kwade kant van een bevolkingsgroep belicht en niet van de andere, had je beter even een keer echt wat stukjes op mijn blog kunnen lezen. Nu val je door de mand als iemand die maar wat roept.
Tja en dan kom je met de beschuldiging dat ik het jodendom grotendeels zou afwijzen en (de meerderheid van) de joden associeer met het kwaad. Jij gaat er dus van uit dat (politieke) kritiek op Israel op grond van ethische principes en internationale rechtsregels zo'n conclusie rechtvaardigt, en dat je dan zo'n cherem (banvloek) mag uitspreken. Ik vind dat getuigen van een werkelijk adembenemende vorm van begripsverwarring, en voor iemand die zich voorzitter mag noemen van het Verbond voor Progressief Jodendom ook wel een volstrekt onaanvaardbare wijze van jumping to conclusions. Bljkbaar besef je niet dat die cherem nog tien- of honderdduizenden en wellicht zelfs nog meer anderen zou treffen, die er gelijke ideeen op na houden als ik, en vaak op grond van aan het jodendom ontleende ethische principes.
Dat je me intussen beschuldigt van een ''bepaalde vorm van jodenhaat'', ach, dat verbaast me niet eens meer. Ik raak er langzamerhand aan gewend dat te horen van mensen die lid zijn van de Likud, al is dat lidmaatschap dan in jouw geval ook voor de grap. En ik probeer het dus maar op te vatten als een geuzennaam als het uit die hoek komt. Toch zal ik, als ik eraan denk, nog eens aan mijn advocaat vragen of dit niet een reden kan zijn voor een strafklacht. Intussen ga ik niet met je vechten (zoals ik dat ook met Hansje Moll niet van plan was, ik wist dat dreigen genoeg was tegenover hem). Maar blijf toch maar een beetje uit de buurt, zou ik zeggen als je me ziet in sjoel. Je kan nooit weten tenslotte.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Beste meneer vd Wieken,

Verdraaien, insinueren, beschuldigen, beledigen, schelden en grove taal gebruiken, lust tot kwetsen etaleren, niemand kan zeggen dat u zich niet terdege hebt ingespannen om een duidelijk beeld te geven van uzelf. Het is gelukt! Puike publiciteit voor het Verbond ook.

Hulde en dank.

Met vriendelijke groet,

JH

rosavanderwieken zei

Geen inhoudelijk sterke reactie meneer Hamburger. Wie scheldt er nu?
En Maarten Jan, moet ik nu begrijpen ("blijf maar een beetje uit mijn buurt") dat je mij nu ook fysiek bedreigt? Dat is meestal niet de taal van het intellectuele overwicht. Komt qua argumentatie neer op het in de ring gooien van de handdoek.
Heren, ik kan jullie eigenlijk maar moeilijk serieus nemen. Bezin jullie op je werkelijke motieven die heel weinig met ethiek te maken
hebben maar veel meer met haat, zelfhaat en een geperverteerd schuldgevoel. Sterkte.

Abu Pessoptimist zei

Vanderwieken,
Ik laat graag in het midden of ik jou ''ook'' bedreig. Ik maakte de opmerking in de hoop dat je een eind van me vandaan blijft als ik me in sjoel - of waar dan ook waar jij ook bent - laat zien. Je hebt je nu definitief laten kennen als een onvoorstelbaar kleinzielig typje dat ik liever alleen nog uit de verte wil zien. Je komt nergens met argumenten, maar alleen met op l;uide toon geuite beschuldigingen. En in laatste instantie ga je ook nog over tot het wegzetten van de tegenstanders als antisemiet o.i.d. Heel sterk, deze werkwijze, dit heet namelijk schelden. En als je wilt weten hoe en wie er hier met schelden is begonnen, zou je je eigen commentaartjes op deze blog nog maar eens moeten nalezen. Begin vooral bij het begin. Treurig hoor dat ausgerechnet zo iemand voorzitter is van het Verbond.

Hans Moll zei

Hans Moll
Ik lees net: Out in the Open: Anti-Zionism is Anti-Semitism

by Phyllis Chesler
Israel National News
January 21,1,2014
http://www.phyllis-chesler.com/1239/out-in-the-open-anti-zionism-is-anti-semitism

Ik denk dat er goede argumenten zijn om mensen die tegen een Joods Israël met veilige grenzen zijn, antisemiet te noemen. Dit woord voorbehouden aan nazi's, voor- en naoorlogse Jodenhaters of Sjoa-ontkenners, miskent de huidige, existentiële gevaren die Israël bedreigen. Ook de eenzijdige kritiek op Israël, om gronden die evenzeer en zelfs veel sterker de haar omringende staten betreffen,riekt naar antisemitisme.

Abu Pessoptimist zei

. A piece she wrote last month for the controversial webzine Frontpage.com suggested that "a small but organised number of Muslim-Americans and Muslim immigrants ... are currently seeking to begin the Islamisation of America". It went on to compare the Muslim academic Tariq Ramadan to Hitler. The blog Islamophobia Watch suggested that this signalled "the point of total dementia".
Citaat over Chesler uit The Guardian, 4/4/2006.
Verder: Israel National News is de (ultrarechtse) zender van de kolonisten.
Ik zeg maar: zeg me wie uw vrienden zijn en ik zeg u wie u bent.

Anoniem zei

Bedankt Maarten Jan voor je waarachtige en kwetsbare opstelling op dt blog. Ook weer bij bovenstaande reacties.

Je zal het niet gemakkelijk hebben met zulke giftige (mede) geloofsgenoten om je heen.

Alle respect dus voor je steeds maar weer geduldige uileggen op je - voor mij waardevolle - blog.

Herman

Anoniem zei

@ Likoed Nederland

Waarom gaat u niet in op het aanbod van Martijn tot een uitvoeriger debat over de aangegeven punten? Moet ik concluderen dat u niet durft?

Al Sachs

Anoniem zei

@ Hans Moll

Jammer dat u die argumenten niet geeft, waarnaar u verwijst. Feit is dat ik, als Jood, een groter belang toeken aan rechtvaardigheid voor de Palestijnen dan aan een 'Joodse staat' in een etnisch gezuiverd land. Eerlijk gezegd lijkt me dat zo logisch als wat. Toch komt u hier met het aloude antisemitisme-verwijt op de proppen. Dat kunt u vast uitleggen.

De 'existentiële gevaren die Israël bedreigen' vallen overigens in het niet bij de existentiële gevaren die de Palestijnen al zo'n 66 jaar bedreigen.

Al Sachs

Anoniem zei

Het streven naar een exclusief joodse staat riekt sterk naar fascisme.

Anton

MP Timmermans zei

Als je op de reacties op dit Blog afgaat kun je concluderen dat er waarschijnlijk nooit vrede komt (al heb ik hier geen Palestijn gespot, maar dat kan aan mij liggen) en hebben een heleboel mensen tijd genoeg.
MP Timmermans

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...