zaterdag 25 januari 2014

Affaire rond leraar legt het benauwende klimaat van het Israelische onderwijs bloot

ORT students protest the firing of Adam Verete, who expressed anti-military views in class.
Leerlingen van Adam Verete betoogden  donderdag met afgeplakte monden bij de Knesset in Jeruzalem voor hun leraar . (Haaretz)  

Israel heeft dezer dagen te maken met een affaire, waarbij de vraag aan de orde is of het een leraar (aan een middelbare school) is toegestaan kritische geluiden te laten horen over het Israelische leger en de politiek van de staat,  Hoofdpersoon in het verhaal is een leraar maatschappijleer, Adam Verete, in het plaatsje Kiryat Tivon in Noord-Israel. Een leerlinge heeft over hem geklaagd in een brief aan de minister van Onderwijs, Die brief lekte uit, omdat Michael Ben Ari, voormalig aanhanger van de racistische Kach-partij en ex-parlementslid van de ultra-rechtse Nationale Unie, hem op zijn Facebook-pagina zette:  
 Adam brengt zijn politieke opvattingen met nadruk in iedere les. Hij legde uit dat hij extreem links is, dat ... onze staat niet eens de staat van de Joden is maar van de Palestijnen en dat wij (Joden) hier niet horen te zijn. Hij onderstreepte ook dat de IDF (het leger,AbuP) abnormaal wreed en gewelddadig is, in tegenstelling tot andere legers. .. de IDF is volstrekt immoreel en hij schaamt zich voor zijn staat. Adam zei ook dat hij tijdens een conferentie in het buitenland ‘Viva Palestine’ had geroepen. Toen ik mijn mening naar voren bracht en zei dat ik het met die dingen niet eens was, lachte hij en zei: ‘Jij wil gewoon alle Arabieren doden, dat is wat jij wilt.'' Natuurlijk is dat niet wat ik wil en ik vertelde hem dat, maar hij negeerde me en ging door met me te vernederen en te beledigen ten overstaan van de hele klas. Toen ik me hierover tot de schoolleiding wendde, hielden ze verschillende gesprekken met hem, waar Adam toegaf dat hij me uit had gelachen om wat ik had gezegd en hij heeft zelfs excuses aangeboden. Het belangrijkste is niet dat hij me belachelijk maakte tegenover de klas, maar het feit dat hij deel uitmaakt van het onderwijs-systeem, en dat hij zijn positie gebruikt om deze verkeerde gedachten over onze staat en ons leger over te brengen aan de leerlingen.''
Leraar Verete is naar aanleiding van de klacht door de school, een onderdeel van een keten van zogenoemde ORT-scholen, aan de tand gevoeld. De school beweerde dat hij voorschriften van het ministerie van Onderwijs had overtreden. Verete had daar tegenin gebracht dat leraren weliswaar niet campagne mogen maken voor één bepaalde politieke partij of eenzijdige standpunten mogen innemen, maar dat het niet verboden was om studenten te leren kritisch te denken. De school zei echter dat het beter was als hij opstapte. Naar buiten toe liet een woordvoerder van ORT weten dat ''als het waar was wat Verete had gezegd'' over de IDF, dit tegen de waarden van de school inging, want  het ORT-systeem “bereidt zijn studenten voor op hun dienstplicht in de IDF''.
De zaak leidde intussen tot een heftig debat in de Knesset. Daaraan namen leerlingen van de school deel, die het opnamen voor Verete. De directeur van ORT, Zvi Peleg vertelde de Knesset-leden daarentegen dat ORT voor het verkrijgen van subsidies van de staat onder meer wordt beoordeeld op het aantal oud-leerlingen dat het leger ingaat, “zodat het voor ons moeilijk is een leraar te accepteren die tegen het leger ingaat.” Knessetlid Yoni Chetboun (van Habayit Hayehudi) zei dat “scholen moeten leren over de waarde van de vlag en niet ertegen. ''Het is ondenkbaar dat we in de naam van vrijheid van meningsuiting allerlei soorten meningen legitiem gaan vinden en nalaten een leraar aan te klagen die kritiek heeft op het leger,” aldus Chetboun. Knesetledi Amram Mitzna (Yesh Atid) zei daarentegen dat hij als generaal wel wilde zeggen dat het leger ook immorele dingen doet en dat ''discussies daarover zowel het leger als leerlingen sterker maken''.
Buiten de Knesset demonstreerden een 200-tal leerlingen voor Verete. Haaretz citeerde een leerling die zei dat Verete bang is  naar ''school terug te gaan aangezien leerlingen hem op Facebook bedreigd hebben en gedreigd hebben hem te zullen doden''. Ook zei deze leerling dat ''als mijn leraren de mond wordt gesnoerd en geen enkele mening kunnen uiten waar ik het niet mee eens ben, kan ik geen kennis maken met kritisch denken.”  Een collega van Verete zei: ''leraren zijn bang hun mening te geven over politiek in alle scholen van het ORT-systeem.''

Via de de krant Haaretz is intussen een tape uitgelekt waarop het gesprek van Verete met de schoolleiding is te horen. Hij stelde daar dat hij nooit heeft gezegd dat Israel niet een staat van de Joden is maar van de Arabieren. En hij legt uit dat hij “een filosofische discussie” met de leerlingen had gehad over de vraag of het feit dat de IDF het meest morele leger in de wereld wordt genoemd, ook werkelijk maakt dat het dat is, of dat zo'n leger ook in staat is immorele dingen te doen. Toen de leerlingen hem vroegen wat hij zelf dacht, had hij gezegd dat hij vindt dat sommige van de dingen die de IDF doet immoreel zijn.
 Tegenover collega's had Verete uitgelegd dat de hele zaak  is te herleiden tot een botsing, die hij een jaar geleden heeft gehad met de leerlinge die over hem heeft geklaagd. Zij had toen een opmerking gemaakt dat alle Arabieren in Israel de zee in dienden te worden gedreven. Hij had haar daarop uitgelachen, maar na een gesprek met de schoolleiding had hij naderhand zijn excuses gemaakt.
Hoe de affaire eindigt is nog niet duidelijk. Volgende week volgt een beslissend gesprek van Verete met de ORT-leiding. Maar waar het allemaal om draait is de natuurlijk vraag of een leraar in Israel het recht heeft om kritische opmerkingen te maken over activiteiten van het leger of de politiek van de staat. Dat heeft te maken met het algeheel klimaat in Israel. En als we de krant  Haaretz mogen geloven is de tolerantie al behoorlijk ver te zoeken. De krant tekende bij de affaire aan dat er sprake is van een patroon en meerdere leraren, vooral leraren geschiedenis en maatschappijleer, de afgelopen jaren hebben geklaagd dat het steeds moeilijker is om in de klas zaken als mensenrechten, of de rechten van de Israelische Arabieren (zoals de krant ze noemt) aan te kaarten, of om het te hebben over de verrichtingen van het Israelische leger.
In augustus 2012 ontsloeg het ministerie van Onderwijs haar coördinator voor de maatschappijleer-studies toen hij probeerde het curriculum te verbreden. Tegen tenminste twee directeuren van middelbare scholen in Tel Aviv, Ram Cohen en Zeev Degani, werd disciplinaire actie ondernomen omdat ze kritiek uitten op de bezetting van de Westoever, aldus Haaretz.
Ik kan er zelf aan toevoegen dat het gesprek dat ik ruim een jaar geleden had met professor Nurit Peled Elhanan naar aanleiding van haar boek over de inhoud van Israelische leerboeken maatschappijleer, geschiedenis en aardrijkskunde, evenmin bijdraagt aan het hebben van een optimistische kijk op de vrijheid van meningsuiting op Israelische scholen. (Dat interview staat hier). Maar misschien moet ik het laatste woord geven aan Verete zelf: de site +972 haalt ook de tape aan van zijn gesprek met de schoolleiding:
''We hebben pech dat een discussie over mensenrechten gezien wordt als onzinnig en links. Als ik zeg dat iets tegen de mensenrechten ingaat -  dat ingaat tegen iemands grondrechten, of dat nu een vluchteling uit Afrika is of een Palestijn bij een checkpoint  – en dat wordt dan beschouwd als een politiek statement, dan is de situatie ernstig. Het kan niet zo zijn dat menselijke grondrechten een politiek statement zijn. Dat zijn ze niet.''

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Mijn Reactie op dit bericht is. Deze Israelitische Leraar Adam Verete vind ik heel erg moedig want Israel laat geen kritiek toe, en helemaal geen vrije uiting van mening, maar willen zich wel als een democratische staat beschouwen. Israel wil onderdrukking legitimeren, en het als Legaal laten verklaren, zolang het Israel de gene is die onderdrukt. Alles wat niet met hun ideologie gemeen gaat word als links afgestempeld, en word uit gestoten, of gedood.

Het is gewoon waar dat dat land van de Arabieren is en dat het illegaal is hoe ze worden behandelt. Als leraar is het Verete zijn plicht de kinderen de waarheid te leren, anders neemt het vormen van een dictatuur aan. Je word gedwongen mee te denken en mee te doen. Israel is heel racistisch, en het moet als vanzelfsprekend gelden en ze proberen het de hele wereld te verkopen als een normale zaak.

Ze doden dagelijks Palestijnen die zich op hun eigen land bevinden, en zien dat als normaal aan. Israel heeft een hele wrede opvatting van het leven, die criminele trekken op wijst. Het doden van Palestijnen is tot een volk sport gedegradeerd geworden. En iedereen doet daar aan mee, om dan heel huichelachtig aan de onderhandelingstafel met de Palestijnen te gaan zitten en een zogenaamde vrede proberen uit te handelen.

Ze wreken zich aan de Palestijnen voor de gruwelijke dingen die de Duitsers hun hebben aan gedaan. Maar zijn zelf veel te bang om Duitsland aan te grijpen, want diep in zich bewonderen ze de Duitsers, en dus komen ze niet aan Duitsland.

Ze houden iedereen voor de gek, USA, UN, EU, die trappen er allemaal in en houden hun beschermde hand boven Israel, en kijken weg. Niemand kan het openlijk uitspreken dat de Israeliten zich als een beter ras beschouwen en daarom zich meer permitteren dan andere volken. De Israelitische Ideologie is het zelfde als Hitler zijn National socialisme. Of wat is dan het verschil...??

Ze bedrijven net zo genocide, ze willen de Palestijnen uitroeien, ze verdrijven dat volk van hun eigen land, en richten Ghetto`s op net als toen in Polen en andere concentratie kampen. Ze voeren oorlog tegen een land zonder leger, tegen onbewapende mensen. Ze bezetten hun land en houden hun onder schot, en verbieden hun een normaal leven te leiden.

Ze schamen zich niet om oude vrouwen en kleine kinderen te vermoorden. Ik geloof dat Israel noch het enige Land is die in een permanenten oorlog leeft en het wil vol houden. Alleen maar geweld kan dit probleem noch oplossen. Mocht Israel eens een oorlog verliezen dan zal het dit keer hun laatste slacht zijn geweest. Want de haat die ze op zich hebben getrokken, zal de Arabieren er niet van weerhouden ze helemaal af te maken, andere opties hebben ze de Palestijnen niet gelaten. Het draait zich alles noch alleen maar om macht, en ze voelen zich machtig met hun gevaarlijke wapens, en zetten noch alleen maar daarop. Het schandalige daar aan is ze krijgen de steun van USA. Heel arm...Cajosh


Anoniem zei

Vrijheid van meningsuiting? Schmijheid van meningesuiting!

Anton

Daniella zei

Zou je geen eigen blog beginnen met zulke lange tirades, beste Anoniem?

Feng Chsang zei

@Daniella,
Je kunt hieraan wel zien hoe de haat tegen het Zionisme zich naar de onderbuik verplaatst.

Ben zei

Nogal eenzijdige en ongenuanceerde mening die je daar tentoonspreidt, Cajosh.

Unknown zei

Joachim
Het mechanisme van het schlachtofferschap doet ook hier zijn werk. Op het moment dat de agressor het lukt zichzelf en zijn volgelingen ervan te overtuigen dat zij het slachtoffer zijn van iets of iemand legitimeert hun dat in hun ogen tot het nemen van allerhande drastische maatregelen. Dit hebben de Duitsers gedaan door het te hebben over de grote joodse samenzwering en de Israëliten doen het het met de arabieren en palestijnen. Echter men mag niet vergeten dat inmiddels de situatie zodanig is geëscaleerd dat de deze volkeren daadwerkelijk een bedreiging vormen. Maar dat neemt niet weg dat men binnen zijn eigen volk niet volledig de rede en de vrije meningsuiting mag onderdrukken. Want dan schakelt men het zelf controlerende systeem volledig uit en dat kan alleen maar tot vergaande excessen voeren. Alleen wijsheid en inlevingsvermogen van alle kanten kan op den duur een oplossing voor dit probleem bewerkstelligen.

Anoniem zei

http://972mag.com/hundreds-gather-to-support-politically-persecuted-teacher/86322/

Corrie

Anoniem zei

Goed proberen wij het anders, wij doen dit alles op Nederland projecteren. Dat mag toch wel..?? En dan kijken wij of de Nederlander daar nog steeds geen Misdaad in zou herkennen. Belgien word Israel en Nederland...??? De Palestijnen. En dan worden dagelijks, als een soort volkssport gewoon Nederlanders dood geschoten, ja ook vrouwen en kinderen, van de goeie Belgen natuurlijk. Maar natuurlijk bezit Nederland geen leger om zich te verdedigen, ach wat jammer. Moet ik nog veel uitleggen...??
Of lees eens een krant, als een boek je te lang is. Ik sta beslist niet alleen met mijn mening. Misdaad is misdaad dan interesseert het niet meer wie het begaat. Of bestaat er een legitimeerde misdaad.....??? Heb ik dat goed begrepen...??? ..Cajosh

Ben zei

Cajosh,
Ik heb geen moeite met het gegeven dat jij je mening zo spuit.
Wij leven nu eenmaal in een land waar je vrijuit je mening mag uiten.
Ik heb wel moeite met de generaliserende toon en koppelingen van geschiedkundige zaken.
Ik wil niet ingaan op je hele betoog. Er zijn teveel punten waarop ik dan in moet gaan.
Een voorbeeld wil ik wel aanhalen|: ‘’De Israelitische Ideologie is het zelfde als Hitler zijn National socialisme’’ . Volgens mij bestaat ‘de Israëlische ideologie’ niet. Als je doelt op het Zionisme, wat ik vermoed, bestaat geen eenduidige definitie.
Nogmaals; het staat je vrij om je mening te geven. Evenzo staat het mij vrij daarop te reageren. Niet meer en niet minder.

Abu Pessoptimist zei

Cajosh (en anderen),
Ik heb een nogal liberaal toelatinsgebeleid - zie Esther, trees met kleine t en Likoed NL die hier betrekkelijk regelmatig hun mening komen geven. Ik heb daarom ook jouw mening doorgelaten. En eerlijk gezegd ook maar heel vluchtig gekeken wat je schreef, ik had gisteren andere dingen te doen.
Maar nu moet het me dus wel van het hart dat je op ontoelaatbare wijze generaliseert en duidelijk een aantal stappen te ver gaat. Zoals Ben al aangaf, spreken over de ''Israelitische ideologie'' is onzinnig. Er bestaat geen Israelitische of Israelische ideologie. Je kan hoogstens zeggen dat het politieke klimaat in Israel op dit moment sterk door rechtse nationalistische en chauvinistische krachten wordt gedomineerd.
Zeggen dat Israeli's zich ''wreken op de Palestijnen voor wat de Duitsers hen hebben aangedaan'', is ook wel heel erg kort door de bocht en dus gewoon onjuist. En Palestijnse getto's vergelijken met concentratiekampen is niet bepaald een constructieve vergelijking, alleen al omdat concentratiekampen en vernietigingskampen nu eenmaal in het spraakgebruik vaak door elkaar worden gehaald.
Israel doet wat mij betreft veel fout en overtreft met de regelmaat van de klok mensenrechten, zoveel zal duidelijk zijn uit dit blog. Ook laat ik er geen geheim over bestaan dat daar wat aan gedaan zou moeten worden. Maar dat dient te gebeuren met argumenten die op feiten zijn gebaseerd en waarbij de nuances niet uit het oog worden verloren.

Militairen plegen nieuwe coup in Sudan

Generaal Burhan in 2020 met de toenmalige Amerikaanse minister Pompeo (Foto State Department) Het leger van Sudan heeft maandagochtend opnie...