woensdag 1 juli 2020

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu) 

Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om delen van de Westoever te annexeren (wat hij overigens woensdag dus uitstelde) heeft een Israelisch gerechtshof (district court) besloten het beroep te verwerpen van de 18 leden tellende familie Samrin (ook wel geschreven als Sumarin) in Silwan (bij Jeruzalem} tegen de voorgenomen ontruiming van hun huis. De 18 familieleden (onder wie ook een stel kleine kinderen) krijgen tot medio augustus de tijd om hun appartementen (vier in totaal) te ontruimen. Zij zijn dan dakloos.
 Het huis dat middenin het terrein ligt dat de organisatie van kolonisten Elad als een soort bijbels pretpark expliteert, Ir David (Stad van David) vervalt dan aan het Joods Nationaal Fonds (JNF) - of liever gezegd aan Himnuta, een dochter van het JNF. Het  JNF heeft altijd gezegd dat het niet opereert in de bezette gebieden. Het heeft daarom Himnuta opgericht om te verhullen dat het wel degelijk veel grond en bezittingen in bezet gebied beheert.
Zodra het huis aan Himnuta/het JNF toevalt zullen er kolonisten in trekken. De affaire is een treurig geval van de Israelische rechtsgang die op volstrekt onrechtvaardige wijze huizen van Palestijnen kan afpakken en aan joden cadeau doen. Het verhaal van het Samrin huis gaat terug tot 1991 toen de  kolonisten van Elad een zaak aanhangig maakten. Zij deden dat op grond van het feit dat toen Musa Samrin, de man die het huis in 1950 heeft gebouwd, doodging, zijn efgenamen allemaal in ''vijandige'' andere landen zouden hebben verkeerd. Het huis zou daarmee ''absentee propertee'' zijn geworden, oftewel vervallen zijn aan de staat Israel.
Of de familie inderdaad ''absentee''was, is niet helemaal duidelijk. De zaak is vele malen heen en weer gegaan - met rechters die nu eens de de claim geloofden dat de eigenaars ''absentees''waren, en dan weer rechters die de bewoners gelijk gaven. In wezen doet het er ook allemaal niet toe, want Israel heeft Oost-Jeruzalem waartoe ook Silwan behoort, op illegale wijze heeft geannexeerd, zodat de hele rechtszaak in wezen illegaal is. Er zijn echter sinds 1991  meerdere uitspraken geweest, onder meer in 2007 en 2011, en ditmaal lijken de kolonisten dan toch echt te hebben gewonnen. Alleen een beroep op het hooggerechtshof staat misschien nog open. De kansen dat de familie daar zal winnen zijn echter heel klein.

Geen opmerkingen:

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...