dinsdag 21 juli 2020

Laat Israel maar eens rechtmatig bewijzen dat subsidiegeld aan moordenaars werd betaald

Samer 'Arbid, de man die tijdens zijn verhoor net niet werd doodgeslagen omdat hij werd verdacht van moord.

Het Cidi, onze eigen vaderlandse Israel-lobby die altijd o zo nauwgezet de Israelische militaire en inlichtingenbronnen weet na te praten en Israel van alles weet wit te wassen, blaast hoog van de toren. Wat is er aan de hand? Iets waar het CIDI vorig jaar al aandacht voor vroeg.En wat Minister Kaag ''nu eindelijk'' zou hebben toegegeven: dat ''twee terroristen van het PFLP betaald zouden zijn met Nederlands geld''.
De twee zouden namelijk volgens de Israelische Shin Bet (veilighbeidsdient) iets te maken hebben met de ontploffing van een bom, vorig jaar bij de nederzetting Dolev, waabij een 17-jarigmeisje, Rina Shnerb, om het leven kwam en haar vader en broer werden gewond. Zij zijn althans daarvoor gearresteerd. De rechtszaak moet nog worden gehouden, maar hun huizen zijn naar goed illegaal Israelisch gebruik alvast volledig verwoest. Zij werkten bij de''Union for Agricultural Work Committees'' (UAWC) een Palestijnse NGO die door Nederland werd gesubsidieerd, omdat zij belangrijk werk verricht tegen de Israelische diefstal diefstal van Palestijns land en om die reden van veel meer landen subsidie ontvangt. De twee zouden overigens ook een pasje hebben gekregen van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah.
Minister Kaag heeft de subsidie aan de UAWC nu - tijdelijk - stopgezet, hangende verder onderzoek. Het Cidi, en in haar kielzog, tal van Israel-gelovigen als Bartje Schut van het NIW, Hidden van Koningsveld van het Cidi, Hillel Neuer van VN-Monitor, en tal van hun soortgenoten, beschuldigen de staat der Nederlanden in het algemeen en minister Kaag in het bijzonder naar aanleiding van deze feiten intussen in Israelische kranten of op Twitter van het subsidiëren van , c.q.het medeplichtig zijn aan, moord.
Het is fraai.
Vooropgesteld dient natuurlijk te worden dat moord dient te worden veroordeeld. Al kan er bij worden aangetekend dat het wellicht onverstandig is als Israeli te gaan wandelen in een gebied dat niet van jou is maar van de Palestijnen. Maar iets meer achtergrond in deze zaak onthult dat voor de Israelische staat werkende organisaties en clubs al jaren aan het zeuren zijn dat UAWC een soort mantelorganisatie is van het het PFLP, het Volkfront voor de Bevrijding van Palestina (de PFLP staat om onopgehelderde redenen al een aantal jaren op de EU-lijst van terroristische organisaties). In Australië zeurde de door Israel betaalde organisatie Shurat haDin hierover al in 2012 aan de oren van de verantwoordelijke minister, in Nederland was dat, veel recenter, een organisatie van pro-Israelische advocaten in Londen. Er werd geen enkel bewijs geleverd, zodat het logisch lijkt dat de subsidie gewoon doorging. En dat temeer, omdat de campagne van verdachtmakingen werkelijk een hele lange geschiedenis van gebrek aansubstantie kent.
Het is de geschiedenis van het oppakken van medewerkers en hen geruime tijd op administratieve gronden achter de tralies zetten, zoals dat niet alleen in het geval van UAWC gebeurde. maar eveneens met de organisatie Addameer, en nog wel een paar andere die door Israel worden gehaat In het geval van de moord op Rina Schnerb gebeurde dat bij voorbeeld met de hoofdverdachte in deze zaak, Samer Mina 'Arbid. NGO-Monitor (een andere door de staat Israel gesubsidieerde zwartmaker van Israels critici) meldt op haar site dat 'Arbid, een 44-jarige christen, die ook bij de organisatie Addameer werkte, een keer of vier in de afgelopen jaren in de gevangenis zat, steeds op 'administratieve gronden'', zodat niemand weet wat hem ten laste was gelegd, ook hijzelf niet. De twee andere verdachten zijn blijkbaar kennissen van hem.
Wat CIDI niet vermeldt -en al dieandere opgewonden schande roependen evenmin - is dat 'Arbid na zijn arrestatie in september vorigjaar zwaar is gemarteld en bijna was doodgeslagen door de Shin Bet. Ik schreef daar toen het volgende over:
Samer Mina al-A’rbeed, 44 jaar, vader van twee dochters en een zoon, ligt sinds 27 september in het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem op de afdeling intensive care. Hij ligt aan de beademing. Daarvóór was hij ''ondervraagd'' door de Israelische Shin Bet (geheime dienst) in het Moscovia Centrum in Jeruzalem.
Samir werd op 25 september gearresteerd, aldus de mensenrechtenorganisatie Addameer. Tijdens die arrestatie werd hij hevig geslagen, waarvoor de Israeli's onder meer hun geweren gebruikten. Hij werd naar Moscovia gebracht en er werd een order uitgevaardigd dat hij geen advocaat mocht zien. De volgende dag had hij een zitting bij de rechter (zonder advocaat), waar hij vertelde dat hij hevige pijn in de borst had, niet kon eten en voortdurend moest overgeven. De ondervraging ging daarna verder. Het is niet duidelijk waarom hij toen al niet naar het ziekenhuis is vervoerd.
Op 28 september kreeg zijn advocaat te horen dat hij in het Hadassah-ziekenhuis was. De geheime dienst gaf tevens een verklaring af waarin werd gezegd dat de dienst ''bijzondere en extreme'' ondervragingstechnieken had gebruikt. Later bleek dat Samir al op de morgen van 27 september naar het ziekenhuis was gebracht. Zijn advocaat kon hem daar op 28 september rond 13.00 uur even zien. Hij was buiten bewustzijn, met diverse gebroken ribben en in kritieke toestand, onder meer wegens nierfalen. Zijn familie vertelt dat Samir vóór zijn arrestatie totaal geen gezondheidsklachten had.'' Einde citaat. Lees vooral ook wat de mensenrechtenorganisatie B'tselem over de zaak meldde, onder toevoeging dat ook moordenaars rechten hebben en dat marteling een daad is die onder alle rechtssystemen als een misdaad geldt. (Het stuk van B'tselem staat hier). In een echte rechtsstaat zou 'Arbid om die reden vrijgesproken moeten worden. Het bewijs dat op die manier verkregen werd zou ongeldig zijn verklaard. Mogelijk geldt dat ook voor zijn medeverdachten.

Geen opmerkingen:

''Zolang ik leef zal ik ik me actief herinneren hoe Rutte de massamoord heeft gesteund''

Toespraak door Jaap Hamburger (voorzitter van Een Ander Joods Geluid) tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam op 26 november 2023. Vr...