vrijdag 6 maart 2015

Centrale Raad PLO stemt voor beëindigen veiligheidscoördinatie met Israel

Mahmoud Abbas addresses the PLO Central Council in Ramallah, March 4, 2015.
Mahmoud Abbas zit de Centrale Raad van de PLO voor. (Foto AFP, 4 maart 2015) 

De Centrale Raad van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO heeft donderdag na twee dagen van beraadslagingen in Ramallah besloten de ''veiligheidscoördinatie'' met Israel stop te zetten. Als reden gaf de Raad aan dat Israel “zich bij voortduring en systematisch niet houdt aan de verplichtingen die het is aangegaan in overeenkomsten, zoals het dagelijks houden van militaire razzia's in de Palestijnse staat”. De Raad doelde daarmee mee op het feit dat Israel dagelijks invallen doet in gebieden die volgens de Akkoorden van Oslo onder Palestijns bestuur staan, zoals bijvoorbeeld de steden Nablus, Jenin, Bethlehem en Ramallah.
 De Centrale Raad van de PLO is een soort kleiner parlement van de beweging, dat vaker bijeenkomt dan de Nationale Raad (majlis al-watani) die honderden leden heeft. De Nationale Raad is wegens zijn omvang, maar ook omdat PLO-voorzitter Abbas besloten heeft de vergaderingen in bezet gebied te houden (waardoor de meeste leden niet kunnen komen), al geruime tijd niet bijeen geweest.

De Raad besloot tijdens de  vergadering in Ramallah ook om alle Israelische producten te gaan boycotten en niet alleen producten uit de nederzettingen, aangezien Israel ''de prijs dient te betalen voor het feit dat het weigert de verplichtingen na te komen die het heeft onder het internationale recht”.
De beslissingen van de Centrale Raad zullen moeten worden uitgevoerd door de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Abbas. Het is niet te verwachten dat Abbas ze zal uitvoeren. Het zou hem waarschijnlijk de subsidie van de Amerikanen en de EU gaan kosten, waarvan het voortbestaan van de PA afhankelijk is.

In een andere resolutie van de Centrale Raad werd aangedrongen op het verder doorzetten van de verzoening van de beweging Fatah met Hamas, opdat de wederopbouw van Gaza kan worden versneld en snel presidentiële en presidentsverkiezingen kunnen worden georganiseerd. Ook deze resolutie klinkt, gezien de wijze waarop de verzoening aan een zijden draadje hangt, en gezien de krachtdadige oppositie die Israel voert tegen de verzoening met Hamas en tegen democratische processen in de Palestijnse gebieden in het algemeen, meer als een vrome wens dan als iets dat zal worden gerealiseerd.   
Slechts één resolutie zal vermoedelijk overeind blijven. Dat is een resolutie waarin werd uitgesproken dat “de Palestijnse Nationale Autoriteit moet worden gehandhaafd en niet moet worden opgeheven'', omdat zij tot stand is gekomen als resultaat van ''de strijd van het Palestijnse volk voor onafhankelijkheid''. Deze resolutie was een antwoord aan diegenen die menen dat de PA eigenlijk niet veel anders doet dan collaboreren met de Israelische bezetting en daarom moet worden opgeheven. Deze resolutie moet president Abbas als muziek in de oren hebben geklonken. 

Geen opmerkingen:

De 31ste Palestijn overlijdt, politie pakt 42 mensen op als reactie op aanslag

Wadee Abu Rumouz Een Palestijn van 16 jaar die woensdag gewond was geraakt bij onlusten in de wijk Silwan van bezet Oost-Jeruzalem is zaterd...