donderdag 27 mei 2010

Free Gaza-smaldeel vestigt opnieuw de aandacht op de schande van de blokkadeHet komende weekeind wordt spannend wat betreft het lot van de Free Gazavloot, die zich opmaakt dan op volle sterkte met negen schepen, 10.000 ton hulpgoederen en ongeveer 800 mensen richting Gaza op te stomen. De meeste schepen zijn al onderweg. Op Kreta worden nog twee passagiersboten, Al Samoud en Al Haya (De Standvastigheid en Het Leven, namen gegeven door Palestijnse schoolkinderen) gereed gemaakt voor vertrek, terwijl ook nog een aantal schepen uit Turkije nog niet is vertrokken. Israël heeft intussen gewaarschuwd dat het de vloot zal tegenhouden en opbrengen en de passagiers terug sturen naar hun land van herkomst. De goederen zouden - na inspectie op wapens (!) - naar Gaza worden getransporteerd. De Turkse minister van buitenlandse zaken, Davutoglu, deed en beroep op Israël de schepen door te laten. Turkse organisaties hebben een groot deel van de schepen en hulpgoederen geleverd., De foto hierboven is het grootste passagiersschip van het konvooi, een Turkse veerpont.   
Het  Israëlische ministerie van buitenlandse zaken heeft aangeboden dat de goederen zonder meer over land naar Gaza mogen worden vervoerd, maar dat aanbod heeft de Free Gaza Movement wijselijk naast zich neer gelegd. De Israëlische woordvoerder stelde dat er genoeg goederen naar Gaza gaan. Kolonel Moshe Levy, de leider van het bureau voor de Coördinatie en Verbindingen  van het Israëlische leger in Gaza (een eufemisme voor het kantoor dat de blokkade coördineert), zei zelfs dat er helemaal geen humanitaire crisis in Gaza heerst.
Daarover bestaan echter genoeg andere meningen. Het is te hopen dat de huidige poging van de Free Gaza Beweging om door de blokkade te breken eindelijk eens voldoende de aandacht van de rest van de wereld trekt om iets aan het misdadige optreden van Israël jegens Gaza te doen. Amnesty International, om te beginnen , beschuldigde Israël er vandaag in zijn jaarlijkse rapport van dat het met zijn voortdurende blokkade doorgaat de mensenrechten te schenden. Amnesty beschuldigde overigens ook het Westen, met name de VS en Europa, ervan dat zij in de Verenigde Naties voorkómen dat Israël zich hoeft te verantwoorden voor de oorlogsmisdaden die het beging tijdens de veldtocht van december 2008-januari 2009 in Gaza, Amnesty verwees daarbij onder meer naar het Goldstone-rapport. 

 En intussen zijn er genoeg bronnen waaruit blijkt dat de onmenselijke situatie in Gaza verder verergert. Zo vermeldt IRIN in een recent verslag op basis van rapporten van de Wereld Bank en van de World Health Organisation (WHO) dat in het derde kwartaal van 2008 56 % van de mensen in Gaza beneden de armoedegrens verkeerden. In de tweede helft van 2008 kreeg 71% van de Gazanen voedselhulp. Voedsel was verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale huishouduitgaven van de Gazanen, wat families sterk afhankelijk maakte van schommelingen in de voedselprijzen. Van 56% van de Gazanen was niet zeker dat zij steeds over voldoende verantwoord voedsel beschikten, chronische ondervoeding is de laatste jaren gestegen tot 10,2%.
Door de blokkade van de Strook, vermeldt IRIN verder,  hebben sinds 2007 98% van de industriële ondernemingen moeten sluiten. Er zijn acute tekorten aan brandstof, geld, gas om te koken, en andere basisbehoeften. De ban op de import van bouwmateriaal maakt de herbouw onmogelijk van 6400 huizen die zijn vernield of zwaar beschadigd in de militaire operatie van 2008-2009 en heeft verder de bouw onmogelijk gemaakt van 7500 huizen die nodig zouden zijn geweest om aan behoeften van de groeiende bevolking tegemoet te komen. Ongeveer 3500 families zijn nog onbehuisd..  

Er zijn volop gezondheidsproblemen die te maken hebben met de watervoorziening, als gevolg van de blokkade en de Israëlische militaire operaties die de watervoorziening en afvalwaterbehandeling hebben vernield, waaronder reservoirs, bronnen en duizenden kilometers leidingen. Er is een crisis van de elektriciiteitsvoorziening, omdat het netwerk maar 70% kan leveren van de benodigde capaciteit, omdat er niet genoeg geld is om brandstof te kopen voor de centrale en omdat er geen reserveonderdelen zijn zodat er technische mankementen optreden.
De gezondheidszorg in het algemeen heeft sterk te lijden van de blokkade, er is gebrek aan medicijnen, medisch personeel kan niet buiten de Strip worden getraind en patiënten kunnen niet naar elders voor specialistische behandelingen. 
De militaire operatie van 2008-2009 beschadigde 15 van de 27 ziekenhuizen en beschadigde of vernielde 43 van de 110 centra voor primaire gezondheidszorg. Geen daarvan is hersteld of herbouwd, als gevolg van de ban op bouwmaterialen. Ongeveer 15-20% van de meest essentiële medicijnen zijn niet voorradig en er is gebrek aan noodzakelijke reserveonderdelen van de meeste medische apparaten, aldus een recent WHO rapport.
Als gevolg hiervan is de gestage daling van de zuigelingensterfte van de afgelopen tientallen jaren tot staan gekomen. In de afgelopen jaren is zij zelfs weer toegenomen in Gaza. De zuigelingensterfte ligt er nu 30% hoger ligt dan op de Westoever.Waterige diarree, acute bloederige diarree en virale hepatitis zijn de meestvoorkomende doodsoorzaken onder de gerapporteerde infectieziekten in de Strook. .

 Nog steeds wonen mensen in Gaza in tenten nadat ze in de 'Cast  Lead' operatie van begin 2009 hu

Volgens AIDA (Association of Development Agencies, een organisatie die ongeveer 80 NGO's vertegenwoordigt) is zelfs de voedselvoorzening van meer dan 60% van de Gazanen in gevaar. AIDA waarschuwt dat de complete landbouw en visserij van Gaza op het punt staan ineen te storten als er niet gauw wat gebeurt. Volgens AIDA moet Israël onmiddellijk zorgen dat er materialen voor de landbouw de Strook binnen kunnen komen, zoals plastic iirrigatiepijpen, zaad van goede kwaliteit en veterinaire medicamenten. Ook moeten de restricties worden opgeheven op de toegang tot vis- en landbouwgronden, aldus AIDA. sectoren .Verder is dringend materiaal nodig om de afvalaterzuivering ter hand te nemen, om verdere vervuiling van landbouwgrond te voorkomen en een aanvullende bron van irrigatiewater te creëren. Volgens AIDA zorgt de blokkade ervoor dat landbouw en visserij in toenemende mate in de knel komen, wat de voelselsituatie verder verslechtert. Ook waarschuwt AIDA voor de lange-termijneffecten van
de verzilting en bodemvervuiling door de ongecontroleerde dumping van afvalwater en ander afval. 

Geen opmerkingen:

Israeli's schieten vierde Palestijn dood bij demonstraties tegen ''wilde'' nieuwe nederzetting

Ahmad Bani Shamsa  Israelische militairen hebben bij de ''wilde'' nederzetting Evyatar ten zuiden van Nablus opnieuw een sl...