woensdag 11 november 2009

Lieberman komt Verhagen bedanken voor zijn opstelling contra het Goldstone-rapportVandaag is de dag waarop Maxim Verhagen zijn Israëlische collega Avigdor Lieberman ontvangt. Als ik Verhagen was zou ik daar niet blij mee zijn. Want wat komt Lieberman doen? Hij komt ons bedanken. Waarvoor bedanken? Voor het feit dat wij Israël geholpen hebben de dreiging van het Goldstone rapport te neutraliseren. Immers wij hebben tegen een resolutie gestemd in de VN-Mensenrechtenraad waarin dat rapport werd aanvaard. En we hebben vervolgens ook tegen een resolutie gestemd in de Algemene Vergadering van de VN, waarin het rapport nogmaals aan de orde kwam en werd doorgestuurd naar de VN-Veiligheidsraad met het verzoek om actie te ondernemen als Israël (en Hamas) niet binnen drie maanden begonnen zijn met een geloofwaardig onderzoek naar de vraag of er tijdens de gevechten in Gaza van december en januari oorlogsmisdaden, c.q. misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan.
Zijn wij, Nederland, dan tegen onderzoek van toentertijd gepleegde misdaden? Ja, blijkbaar zijn wij daar inderdaad tegen. Dat wil zeggen, wij in Nederland, vertegenwoordigd als we zijn door onze minister van Buitenlandse Zaken, de heer Verhagen.

Hoho, hoor ik de heer Verhagen nu tegenwerpen. Daar zijn wij helemaal niet tegen. Nee hoor, Nederland heeft juist de mensenrechten tot een speerpunt van haar beleid gemaakt. Nederland wil zeker wel dat eventuele oorlogsmisdaden worden onderzocht en dat eventuele schuldigen worden berecht. Maar wat Nederland niet wil, zo zei Verhagen in een rede op 27 oktober voor de Loge Hollandia van B'nei Britt in Den Haag, is dat de zaak wordt 'gepolitiseerd'. En dat gebeurde nu juist wel bij het instellen van de Goldstone-commissie. En opnieuw bij de discussie over het rapport van die commissie. En dat politiseren zou de partijen nog verder tegen elkaar opzetten en Israël nog dieper internationaal in de beklaagdenbank drukken, een beklaagdenbank die zich afwisselend in Genève en New York bevindt. Met als gevolg: Israël zet de hakken in het zand. En dat zou slecht zijn voor het vredesproces. Trouwens: Israël was zelf al aan een diepgaand onderzoek begonnen, zei Verhagen, 'zoals het een rechtsstaat betaamt'.

Wat?
Een diepgaand onderzoek??
Welk diepgaand onderzoek? Bedoelt de minister met dat diepgaande onderzoek het onderzoek dat ertoe leidde dat sinds januari 2009 één enkele soldaat is veroordeeld? Wegens de diefstal van een creditcard? Of doelt hij op het feit het feit dat eenheden van de Israëlische militaire politie sinds kort onderzoeken doen naar een aantal klachten van B'tselem en Human Rights Watch. Onderzoeken, let wel, van de politie van het leger, die daarover moet rapporteren aan de aanklager van het leger, dezelfde aanklager die mede verantwoordelijk was voor het opstellen van de gedragslijnen die tijdens de oorlog werden gevolgd. Met iets andere woorden: de dader onderzoekt hier zich zelf en vraagt zich af of hij niet wegens oorlogsmisdaden zou moeten worden vervolgd. Is dat wat Verhagen bedoelt met een diepgaand onderzoek?  
En trouwens, we vergaten het bijna, als Israël er zo op gebrand is die misdaden uit dat rapport van Goldstone - waarvan ook Verhagen zegt dat hij het serieus neemt - te onderzoeken, waarom komt die Lieberman ons dan hier bedanken. Ja, waarvoor eigenlijk? Is dat dan niet omdat Israël juist in alle toonaarden heeft verklaard dat het rapport Goldstone eenzijdig was, en verdraaid en gebaseerd op liegende Palestijnse getuigen die onder druk stonden van Hamas? En erop gericht om Israël de mogelijkheid te ontnemen om zich adequaat te verdedigen tegen terrorisme? Moest het niet juist van Israël helemaal van tafel, dat rapport? En was het niet zo dat Israël helemaal niet van plan was een onderzoek in te stellen - en al helemaal niet een diepgaand onderzoek - naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid? En was het niet zo dat Nederland met zijn optreden Israël daarin steunt? En dat Lieberman daarvoor dank-je-wel komt zeggen?


Want dat is natuurlijk vreemd, dat onze minister van Buitenlandse Zaken, onze topdiplomaat zogezegd, uit wat Israël duidelijk zegt, niet kan afleiden wat het van plan is. En datzelfde geldt voor het lamme stukje dat Willem van Genugten scheef in NRC-Handelsblad, waarin hij betoogde dat Verhagen het helemaal bij het rechte eind had. Ook deze hoogleraar internationaal recht van de universiteit van Tilburg en voorzitter van de Werkgroep Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken was het kennelijk ontgaan waarom Israël zich met hand en tand verzette tegen het Goldstone-rapport en met welke argumenten. En - vooral -  wat voor effect het dan heeft als landen stemmen tegen een resolutie die dat Goldstone-rapport nu juist wel aanvaardt, (met toegegeven, de aantekening dat de betreffende resolutie nogal gammel was geformuleerd door er de kwestie van opgravingen in Jeruzalem aan te verbinden. Maar in zo'n geval kan een land een voorbehoud maken, nietwaar?)
De complimenten die Verhagen (en in zekere zin Van Genugten ook) vandaag van Lieberman ontvangt zijn dus in feite omdat hij iets gedaan heeft dat indruist tegen de mensenrechten. Het is vergelijkbaar met een minister van Integratie die een compliment zou krijgen van Geert Wilders. Ook dan zou je dan mogen concluderen dat die minister het misschien niet helemaal goed heeft gedaan. (Wilders, ik haal hem er niet zomaar bij, is trouwens een bewonderaar van Lieberman, zoals hij meer dan eens heeft laten blijken. Diens Arabierenhaat en radicale oplossingen om van de Arabieren in Israël af te komen zijn hem uit het hart gegrepen).

En dat is - maar dit terzijde - misschien nog een extra reden waarom Verhagen niet blij zou moeten zijn dat hij Lieberman ontvangt. De man is namelijk een voormalige aanhanger van de terroristische Kach-partij en een ordinaire racist. Mensen als wijlen Jörg Haider of Jean-Marie Le Pen zou Verhagen waarschijnlijk nooit binnen hebben gelaten, maar Lieberman dus wel. Waarom? Zijn ze er bij het CDA nog niet helemaal aan gewend dat ook Joden racisten kunnen zijn en soms niet onderdoen voor de ergsten in die categorie?
En het CIDI dat een besloten avond met Lieberman organiseert, hoe zit het daarmee? Kunnen ze dat rijmen met hun uitgesproken anti-discriminatie standpunten en hun belangstelling voor een dialoog met bijvoorbeeld Marokkanen? Het lijkt me dat ze nu dan toch heel wat uit te leggen hebben. 


P.S. Misschien zou het leuk zijn als Verhagen bij een volgende lezing ook een keer uitlegt wat hij bedoelt met 'het vredesproces' dat door voor het Goldstone-rapport te stemmen misschien schade had kunnen oplopen. Is er een vredesproces?? Waar? Heb ik iets gemist? 

Geen opmerkingen: