vrijdag 13 november 2009

Geen Palestijnse verkiezingen; en misschien toch nog verzoening Fatah-Hamas?


Geen verrasing natuurlijk om te horen dat dr Hanna Nasser van de Palestijnse Verkiezingscommissie Abu Mazen heeft geadiviseerd om de Palestijnse verkiezingen voor onbepaalde tijd uit te stellen.
Abu Mazen had een 'presidentieel decreet' uitgevaardigd dat ze op 24 januari zouden plaatsvinden (en vervolgens gezegd dat hij zelf daarbij geen kandidaat zou zijn). Hanna Nasser heeft nu echter gezegd dat de verkiezingen onmogelijk kunnen plaatshebben, omdat de kieswet voorschrijft dat er gestemd moet worden op de Westoever zowel als in Oost-Jeruzalem en in de Gaza-strook. En dat laatste kan niet, want Hamas laat dat niet toe.  
Nogmaals; geen verrassing hier. Eigenlijk was er geen weldenkend mens die verwachtte dat er echt zoiets als alleen verkiezingen op de Westoever zouden komen. Abbas had dat decreet vermoedelijk alleen ondertekend om Hamas onder druk te zetten om alsnog met de door Egypte opgestelde voorwaarden voor verzoening akkoord te gaan. Of misschien ook om er niet van beschuldigd te kunnen worden om de zaak op zijn beloop te hebben gelaten, wie weet. Maar nu is het wachten dus weer op de volgende zet van Abbas.


 De beslissing daarover zou echter wel eens kunnen gaan afhangen van wat Hamas doet. Dr Aziz Dweik (foto), de voorzitter van de Palestijnse wetgevende vergadering (PLC) die nog maar kort geleden is teruggekeerd uit een Israëlische gevangenis waar hij drie jaar lang werd vastgehouden alleen op grond van het feit dat hij van Hamas is, maakt woensdag bekend dat de kans groot is dat Hamas nog voor het eind van de maand alsnog de verzoenings-overeenkomst zal tekenen. Hamas stelde die ondertekening vorige maand uit, omdat de beweging nog wat extra waarborgen en verduidelijkingen van Egypte wilde. Dweik wilde in gesprekken met de zender Al-Jazeera en de krant Al-Quds al-Arabi niet diep ingaan op die punten. Hij hintte alleen dat het - onder meer  - iets te maken had met ontslagen die onder de PA-regering op de Westoever hebben plaatsgevonden en mensen die onder het PA-bewind in de gevangenis zitten.

De overeenkomst die Egypte had bereikt hield - globaal - in dat er in juni 2010 verkiezingen zouden komen, dat Gaza zolang door een comité bestaande uit vertegenwoordigers van zowel Fatah als Hamas zou worden bestuurd en dat de veiligheidsdiensten van beide organisaties zouden worden geïntegreerd. Half oktober, toen Egypte al een datum voor de ondertekening had vastgesteld, kwam alles ineens weer op losse schroeven te staan doordat Hamas uitstel vroeg. Dat kwam onder meer doordat Abbas in eerste instantie in de VN-Veiligheidsraad akkoord was gegaan met uitstel van een stemming over het Goldstone-rapport (en vervolgens als verrader werd gebrandmerkt), maar ook omdat er berichten waren dat de VS zich bij monde van onderhandelaar George Mitchell in Cairo tegen de verzoening Hamas-Fatah hadden uitgesproken. Volgens onbevestigde berichten wilde Hamas verduidelijking van Egypt wat daarvan de consequenties waren. Ook waren er stemmen binnen Hamas die Egypte ervan beschuldigden op het laatste moment wijzigingen in het document te hebben aangebracht, die stipuleerden dat gewapende groepen ontwapend moesten worden.   

1 opmerking:

Anja Meulenbelt zei

Ik sprak onlangs met een Palestijn die Dweik persoonlijk kent en met goede voet met hem staat: hij bevestigt wat jij zegt, dat Hamas de belofte wil dat de duizenden mensen op de Westoever die hun baan kwijt zijn geraakt omdat ze met Hamas sympathiseren weer aan het werk kunnen en vrij worden gelaten uit de gevangenissen. Wat ik nog niet begrijp is of het omgekeerde ook meetelt, want ik ken ook mensen in Gaza die hun banen, met name aan de ministeries, kwijt zijn geraakt omdat ze nu of eens Fatah aanhangers waren.

Anja Meulenbelt