dinsdag 13 oktober 2009

VS tegen verzoening Hamas en Fatah - willen alleen praten met hun 'eigen' Palestijnen


Volgens de krant Haaretz van vandaag hebben de VS Egypte laten weten dat zij tegen het verzoeningsakkoord van Hamas en Fatah zijn. Zij zouden vasthouden aan de principes van het 'Kwartet' dat Hamas niet in aanmerking komt voor meedoen aan wat het vredesproces wort genoemd, omdat de beweging Israël niet erkent en niet met zoveel woorden alle tussen Israël en de Palestijnen gesloten akkoorden heeft aanvaard. Volgens Haaretz zou de Amerikaanse onderhandelaar George Mitchell deze boodschap zaterdag in Cairo hebben overgebracht aan de man de het akkoord tussen Hamas en Fatah heeft bewerkstelligd, de chef van de Egyptische mukhabarat (veiligheidsdoenst) Omar Suleiman.
Het nieuws is afkomstig van Barak Ravid, een verslaggever die er vaak naast zit omdat hij zich regelmatig laat verleiden de 'wishful thinking' van de Israëlische regering als nieuw in de krant te zetten. Maar ditmaal zou het verhaal, mede door zijn nauwe banden met het kabinet, wel eens kunnen kloppen.
En als het waar is, is het erg slecht nieuws. De enige kans dat de Palestijnse kant ooit een akkoord zou kunnen sluiten dat breed gedragen wordt, is als de gelederen weer worden gesloten en de deling tussen Gaza en de Westoever wordt opgeheven.

Egypte had een akkoord bereikt dat voorzag in nieuwe verkiezingen in juni 2010 (waarbij 80% van de kandidaten worden gekozen via partijlijsten en 20% als 'vrij ' kandidaten). Tot juni zou Gaza worden bestuurd door een comité bestaande uit afgevaardigden van Fatah zowel als Hamas en er zou een integratie komen van de politiediensten van beide.
Beide partijen hadden zich hiermee akkoord verklaard en Egypte had bepaald dat de ondertekening van het akkoord op 25 oktober zou zijn. Maar die datum is intussen was op losse schroeven gezet, doordat de Palestijnse president Mahmoud Abbas zich onmogelijk heeft gemaakt door in de VN Mensenrechtenraad een stemming over het Goldstone rapport uit te stellen. Hamas weigerde daarop in zee te gaan met dit leiderschap van Fatah, dat nu wijd en zijd in Palestina wordt gehaat. Egypte had daarop voorgesteld dat beide partijen in ieder geval voor 15 oktober hun handtekening onder het akkoord zouden zetten, dat dan later op een nader te bepalen datum kan worden bekrachtigd.

Het verzet van de VS tegen een verzoening van Fatah en Hamas geeft eens te meer aan dat van de regering-Obama waarschijnlijk niet al te veel verwacht kan worden met betrekking tot het Israëlisch-Palestijnse probleem. De gang van zaken rond de eis van een bouwstop in de nederzettingen, die Washington onceremonieel weer liet vallen toen dat Israël niet zinde, was al een duidelijke indicatie dat Obama, ondanks hoopvolle geluiden bij de start, qua aanpak niet verschilt van de regeringen-Clinton en Bush en een akkoord nastreeft volgens de parameters die Israël stelt. Het feit dat de VS het Goldstone-rapport onder tafel werkten en Mahmoud Abbas onder druk zetten om daarin mee te gaan, was een tweede sterke aanwijzing. Het afwijzen van een verzoening Fatah-Hamas is een derde, zo mogelijk nog verontrustender indicatie. Kennelijk willen de VS (en Israël) alleen praten met hun eigen Palestijnen, Palestijnn die doen wat zij zeggen en in alle opzichten afhankelijk zijn van hen, wel te verstaan.

Geen opmerkingen:

Israelische rechters onteigenen opnieuw een Palestijns huis in Silwan ten bate van de kolonisten

Het huis van de familie Samrin (Sumarin) in Silwan (FotoVrede Nu)  Een dag voor de deadline die Bibi Netanyhau zich had gesteld om dele...