donderdag 8 oktober 2009

Goldstone in één adem met Ahmadinejad en de nazi's?

Recognizing the murder of six million Jews more than six decades ago is, in fact, vital for understanding the supreme dangers posed to six million Jews in Israel today by a nuclear Iran and by the Goldstone Report.

The Goldstone Report goes further than Ahmadinejad and the Holocaust deniers by stripping the Jews not only of the ability and the need but of the right to defend themselves.


We moeten de Holocaust begrijpen om te weten hoe gevaarlijk een nucleair Iran en het Goldstone rapport zijn?? Het Goldstone rapport ging verder dan Ahmadinejad en de Holocaust ontkenners, want het ontneemt de Joden niet alleen de mogelijkheid en de noodzaak om zichzelf te verdedigen maar ook het recht daartoe??
Wie schreef deze baarlijke nonsens? Een losgeslagen neo-con columnist van een obscuur krantje? Nee.... helemaal mis. Het was Michael B. Oren, ex-hoogleraar van Yale en tegenwoordig Israëls hoogste diplomaat, namelijk de ambassadeur in Washington. En de New Republic, een respectabel zij het nogal conservatief blad, maakt zich belachelijk door het af te drukken.

Michael B. Oren schreef nog meer:
If a country can be pummeled by thousands of rockets and still not be justified in protecting its inhabitants, then at issue is not the methods by which that country survives but whether it can survive at all. But more insidiously, the report does not only hamstring Israel; it portrays the Jews as the deliberate murderers of innocents--as Nazis. And a Nazi state not only lacks the need and right to defend itself; it must rather be destroyed.

Wel ja, nazi's - een nazi-staat. Ik weet niet welk rapport hij heeft gelezen, van welke Goldstone, maar Michael B. Oren lijkt me een suitabele case for treatment.Is dit het niveau van de huidige Israëlische diplomaten?

Geen opmerkingen: