vrijdag 2 oktober 2009

Palestijnse Autoriteit trekt steun voor Goldstone rappport terug - geen stemming in Human Rights Council

De Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas heeft gisteren in Genève in de Mensenrechtenraad van de VN haar ontwerp-motie teruggetrokken waarin werd aanbevolen de bevindingen van het rapport Goldstone te aanvaarden en door te verwijzen naar de Algemene Vergadering en de VN-Veiligheidsraad, zo melden Haaretz, de Jerusalem Post en de New York Times.
De beslissing kwam nadat de VS en de EU-landen zich hadden verzet tegen de ontwerp-motie en het niet mogelijk was gebleken het eens te worden. Het Westen is in de minderheid in de Raad en de PA had genoeg stemmen om de motie erdoor te krijgen, aldus Ibrahim Khreishe, de Palestijnse ambassadeur bij de VN in Genève. Maar, zei hij, zij gaf er de voorkeur aan de motie in stemming te brengen als er een bredere steun was. Zo zou Israël ook de tijd krijgen zelf een onderzoek te starten. De Palestijnse bslissing btekent uitstel tot op zijn minst de volgende bijeenkomst van de HCR in maart 2010.
De werkelijke reden voor het door de knieën gaan van Abbas en de PA lijkt sterke Amerikaanse druk te zijn geweest. De Amerikanen brachten naar voren dat een aanvaarding van het Goldstone-rapport 'in deze fase' schadelijk zou zijn geweest voor het vredesproces.
Al met al lijkt het erop dat Israël dus niet veel meer te vrezen heeft van het rapport. Zo werd het tenminste gezien in Israëlische regeringskringen, waar de gang van zaken volgens de Jerusalem Post als een grote overwinning werd gezien. Netanyahu's aanpak om niet met Goldstone samen te werken, was achteraf juist gebleken, zo werd gezegd, en de heftige lobby-inspanningen van de laatste dagen waren beloond. Nog donderdag had Netanyahu gedreigd dat het de doodsteek voor het vredesproces zou zijn geweest als het rapport was aangenomen. Want een land dat zich niet kon verdedigen tegen terrorisme, kon ook geen risico's nemen bij onderhandelingen.

De blijdschap van Jeruzalem lijkt gerechtvaardigd. Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien dat de stemming over Goldstone vermoedelijk is uitgesteld tot Rosj Chodesj Nimmer zoals dat op zijn Joods heet, oftewel tot Sint Juttemis. Israël komt er mooi mee weg. Het wachten is nu op de volgende oorlog.
En intussen ook maar afwachten wat Abbas c.s krijgen in ruil voor dit vertoon van wat wel ongeveer de slapste knieën ter wereld moeten zijn en de meest karakterloze vertoning van deze vertegenwoordigers van het Palestijnse volk tot op heden. Is er gedreigd dat ze minder geld zouden krijgen? Of juist meer als ze zich weer gewoon meegaand zouden opstellen zoals altijd? Is hun de telefoonprovider beloofd die ze eerst niet mochten hebben van opperbevelhebber Ashkenazy? Zijn er politieke beloftes gedaan? Of is ze de gewoon de voortgang van het vredesproces beloofd? Dat zal toch niet? Er is toch helemaal geen vredesproces? Of heb ik iets gemist?

De ironie wil intussen dat - terwijl het buitengewoon twijfelachtig is of Israël nog een eigen onderzoek zal starten - Hamas intussen liet weten wel zo'n onderzoek te overwegen. Ahmad Youssef (foto), de belangrijkste politieke adviseur van de de facto Hamas-regering in Gaza, zei in in een interview met Ma'an dat Hamas weliswaar kritisch is ten opzichte van het rapport, omdat het dader en slachtoffer op dezelfde wijze behandelt, maar dat Hamas zijn best zal doen een onderzoek op te zetten.

Geen opmerkingen:

Tenminste 15 kinderen in Noord-Gaza gestorven als gevolg van ondervoeding

Een dropping Tenminste 15 kinderen zijn  de afgelopen dagen overleden in het Kamal al-Adwan ziekenhuis in Gaza-stad als gevolg van uitdrogin...