vrijdag 7 oktober 2011

Israelische politie pakt daders steniging auto en brandstichting in moskee

De verbrande moskee in Toba (AFP)
Israel heeft verdachten opgepakt zowel van de brandstichting in de moskee in het plaatsje Toba Zanghariyya bij Shafat als van het stenen gooien naar een auto bij Hebron  op 23 september, zo is donderdag bekendgemaakt. Bij deze laatste gebeurtenis kwam de bestuurder, de 25-jarige Asher Palmer uit de nederzetting Kiryat Arba om, evenals zijn enkele maanden oude zoontje.
Bij de arrestatie van de daders op de aanslag op de auto van Palmer gaat het om twee Palestijnen uit Halhoul bij Hebron, die bekend zouden hebben stenen naar de auto te hebben gegooid en drie anderen die, nadat de auto van Palmer over de kop was geslagen, Palmers pistool zouden hebben gepakt.
De dood van Palmer was blijkbaar een aanleiding voor de brandstichting, op 2 oktober, in de moskee in Toba Zanghariyya op zeven kilometer van Shafat in het Israel binnen de 'groene lijn'. De moskee werd daarbij zwaar beschadigd Behalve woorden als 'Prijskaart' en 'wraak' was ook ''Palmer' op de muur geschreven. De Shin Bet heeft in verband met de brandstichting een 18-jarige jongen uit een nederzetting opgepakt. Er is een gag ordrer uitgevaardigd over het onderzoek, zodat geen verdere bijzonderheden bekend mochten worden gemaakt.
De aanslag op Palmer was kennelijk ook een aanleiding voor kolonisten van de nederzetting Esh Kodesh om het dorpje Qusra bij Nablus binnen te dringen, brand te stichten en de inwoners te molesteren. Het leger herstelde daar de orde en schoot en passant de 35-jarige Palestijn Eassam Odeh dood, terwijl twee andere Palestijnen door wscherpe munitie ernstige gewond raakten.

De snelle arrestatie van de verdachte van de brandstichting van de moskee in Toba staat in schril contrast tot vijf andere gevallen van brandstichting in moskeeën op de Westoever van de afgelopen twee jaar in de plaatsjes Qusra bij Nablus, Yasuf bij Salfit, Luban al-Sharqiyya bij Nablus, Beit al-Fajjar bij Betlehem, en in Mughayyer bij Ramallah. In geen van deze gevallen is een verdachte opgepakt. En ook levert de snelle arrestatie van de stenengooiers die de dood van Palmer en zijn zoontje veroorzaakten een niet minder schril  contrast op met de onopgeloste 'verkeersongelukken' die veroorzaakt werden door kolonisten waarbij in de afgelopen twee weken een achtjarig jongetje bij Hebron werd gedood, en twee zusjes van 18 en 19 en een 20-jarige man in de buurt van Nablus gewond raakten. (Zie mijn post van gisteren) Geen van de automobilisten die deze personen aanreden en vervolgens er vandoor gingen, is opgepakt. De Israelische politie en geheime dienst hebben duidelijk hun prioriteiten. Een achtjarig dood Palestijns jongetje is minder belangrijk dan een 25-jarige kolonist en zijn zoontje. En brand in een moskee binnen de groene lijn is duidelijk van een andere orde dan branden in moskeeën op de Westoever.
De Israelische politie heeft overigens wel weer 25 mensen opgepakt in Toba Zanghariya, wegens ordeverstoring. Nadat de schade in de moskee was ontdekt, braken in het dorp namelijk onlusten uit. Dit laatste bericht (van het persbureau AFP) werd niet gemeld in de Israelische kranten.

26 opmerkingen:

Likoed Nederland zei

Het zou natuurlijk pas echt nieuws zijn als de Palestijnen de jodenmoordernaars zou oppakken.

Maar dat zal natuurlijk niet gebeuren.

Integendeel, die krijgen een salaris toegekend in het geval Israel ze opsluit.

Abu Pessoptimist zei

Ik begrijp dat u vindt dat de Palestijnenmoordenaars in hun auto's met Israelische nummerborden vrijuit behoren te gaan. Immers, de Palestijnse Autoriteit kan ze niet oppakken Dat mogen ze niet eens.

Likoed Nederland zei

Nee hoor, die worden gepakt als Israel dat kan en bestraft, daar zijn voorbeelden genoeg van.

Dat is dus precies het verschil.

Abu Pessoptimist zei

Mooi. Zo mag ik het horen. Misschien kunt u me ook wat van die voorbeelden geven?? Die kom ik namelijk nooit tegen, hoewel ik, journalist zijnde toch vaak mijn uiterste best doe ze te vinden. (En in het stukje hierboven is er ook al weer niks van te merken).

Likoed Nederland zei

Daar gaat dit artikel toch over, dat de dader vande brandstichting van een moskee gepakt is?

U denkt toch niet dat de Palestijnen een brandstichter van een synagoge gaan oppakken?
Integendeel, die zal geeerd worden, net als bijvoorbeeld de kindermoordenaarster Mugrabi.

Abu Pessoptimist zei

Voor uw informatie, Likoed NL, de dader(s) zijn al weer vrij, wegens gebrek aan bewijs. Let op mijn woorden, er zal noot iemand worden bestraft, net als die andere vijf keer daarvoor, op de Westoever.
Met alle respect voor uw opmerkingen over het verheerlijken an brandstichters, op dit moment lijkt dayt toch vooral een Israelische specialiteit. En wat de 'kindermoordenaar' Mughrabi betreft, de meeste doden bij die die buskaping waar zij aan deelnam vielen tijden de zogenaamde 'bevrijdingsactie' van een Israelische speciale eenheid onder leiding van een toen nog jonge officier, ene Ehud Barak. Mughrabi had getuigen van de actie vermoord, onder meer een fotografe die op het strand wandelde de toen haar eenheid aan land kwam, maar wilde de buspassagiers ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Ander dan in het geval van Shalit is Israel daar niet op ingegaan.

Likoed Nederland zei

Er zijn zeker Israeli's gevangen gezet wegens (gepland) geweld tegen Palestijnen, dat weet u ook wel.

En ach, Mugrabi was helemaal niet zo geweldddadig. Merkwaardig dat ze toch 13 kinderen gegijzeld hield en een bom tussen ze liet ontploffen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dalal_Mughrabi

Inderdaad, volgens de Palestijnen een rolmodel.

Abu Pessoptimist zei

Er zijn Israeli's gevangen gezet wegens geweld tegen Palestijnen? Ja, dat is wel eens gebeurd. Een enkele keer. Meestal zaten ze erg lang vast. Het langst de leden van een terreurcel die in 1980 leerlingen van een school in Hebron vermoordden en aanslagen pleegden op de burgemeesters van Jericho, El Bireh en Nablus. Na enkele jaren kregen ze gratie.

Wat Dalal Mughrabi betreft: volgens de Israelische versie liet zij (of haar metgezellen) een handgranaat ontploffen (geen bom dus). Andere versies hebben het erover dat alleen een vuurgevecht plaatsvond. De zaak is nooit door een onafhankelijke commissie o.i.d. onderzocht en Israel had er belang bij al het geweld (met name de dood van de 13 kinderen) in de schoenen van de Palestijnen te schuiven.
Dat Mughrabi's actie niet gewelddadig was heb ik natuurlijk nooit beweerd. Het vervelende is alleen dat nooit is opgehelderd wat het Israelische aandeel was aan het geweld bij dit soort soort gebeurtenissen (waaronder ook Ma'alot bijv.). We zullen dat misschien ook nooit te weten komen, maar ik (en anderen met mij) hebben wel zo wat vermoedens.

Likoed Nederland zei

De bedoelingen van Mugrabi waren best duidelijk. Maar waar het om gaat is dat Mugrabi en andere (zelfmoord-) terroristen de rolmodellen van de Palestijnse maatschappij zijn.

Officieel gepropageerd door de leiding, of dat nu Hamas of Fatah is.

Dat is uiteindelijk de grootste belemmering voor vrede. Want de nieuwe Palestijnse generatie wordt ook weer met haat opgevoed.

Abu Pessoptimist zei

U volgt te veel de schandalige berichtgeving van meneer Itamar Marcus van Palestine Media Watch. U zou u er goed aan doen eens de hand in eigen boezem te steken en u af te vragen waarom u en andere Israel apologeten niet gewoon Palestijnen kunnen zien als mensen zoals u en ik.

Likoed Nederland zei

Wie zegt dat ik Palestijnen niet als mensen zie?
Natuurlijk wel.
Alleen jammer genoeg opgevoed met haat.

Op dat punt gaat u maar niet in.

Israeli's hebben ook genoeg redenen om te haten, maar gelukkig doet maar een klein percentage dat. Het wordt ook niet van overheidswege gepropageerd.

Abu Pessoptimist zei

De meeste Palestijnen die ik ken (en dat zijn er veel) zijn helemaal niet opgevoed met haat. Heel veel Joden die ik ken (en dat zijn er ook heel veel) juist weer wel. (Alhoewel het vaak ook angst is, maar dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Ik spreek uit ervaring. Ooit was ik zelf zo).
Verder: wie gaat hier niet op vragen in? Hebt u al voorbeelden gegeven van Joden die Palestijnen kwaad deden/wilden doen en werden opgepakt/gestraft?

Likoed Nederland zei

Dan kent u goede Palestijnen.

Echter, uit een recente opiniepeiling blijkt dat 73% het eens is met de stelling uit het Hamas handvest dat de Joden uitgeroeid moeten worden.

Omgekeerd schat ik dat op hoogstens 2% (de aanhang van Kahane, voordat die partij verboden werd).

Opgepakte Israeli's: die zijn er, dat weet u ook wel, u volgt het nieuws toch?
Twee willekeurige voorbeelden:
http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=396358
http://www.nytimes.com/2009/11/02/world/middleeast/02israel.html

Dus de Israelische overheid treedt op. Dat is even wat anders dan terroristen officieel onderscheiden.
Voorbeeld: http://www.likud.nl/pers029.html

Abu Pessoptimist zei

Bullshit, Likoed NL. Bullshit. Zelfs de Jerusalem Post meldt dat de uitslag van deze enquête absoluut niet ging over het uitroeien van Joden. http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=229493

Verder zeggen die voorbeelden van gearresteerde Joden die Palestijnen kwaad wilden doen net zo veel. Treitel (uw voorbeeld van de NY Times) werd gearresteerd omdat hij aanslagen tegen Joden pleegde. En die vier die vandaag werden aangehouden in Yitzhar zullen vermoedelijk morgen of overmorgen weer vrijkomen. Zo gaat dat namelijk altijd. Geef maar eens voorbeelden van Joden die ook echt gestraft werden.

Likoed Nederland zei

Daar staat het toch inderdaad heel duidelijk:
"When given a quote from the Hamas Charter about the need for battalions from the Arab and Islamic world to defeat the Jews, 80% agreed.
Seventy-three percent agreed with a quote from the charter (and a hadith, or tradition ascribed to the prophet
Muhammad) about the need to kill Jews hiding behind stones and trees."

Nogmaals, Israel treed op tegen Joodse terroristen en keurt dat af. Ze worden gearresteerd.
Volgens u niet lang genoeg, ok, maar daar gaat de discussie niet wezenlijk over.
Dat gaat erover dat de Israelische regering willekeurig geweld tegen burgers afkeurt, en het Palestijnse bewind (Hamas zeker, maar ook Fatah) dat aanmoedigt.

Abu Pessoptimist zei

Het eens zijn met een hadith (die in een context staat) is iets anders dan voor uitroeien zijn. Ook het nut inzien van de hulp van bataljons (of wat voor hulp dan ook) uit de islamitische en Arabische wereld lijkt me niet hetzelfde als voor uitroeiing van Joden zijn. Maar u zult dat - zoals meestal - wel anders zien.

U hebt gelijk dat Israel tegen Joodse terreur is, maar u hebt ongelijk dat Israel er tegen optreedt, want dat gebeurt eigenlijk nooit.
Bij de Palestijnse Autoriteit is dat omgekeerd. Die is niet perse tegen geweld (ligt politiek ook lastig om verzet tegen de bezetting af te keuren) maar treedt er wel tegen op. Hamas is een ander verhaal, al is daar ook een kentering gaande en zijn zelfmoord-aanslagen tegen willekeurige Israelische doelen ook niet meer aanvaardbaar, wel echter als het om militaire doelen gaat. En daar is nog wel discussie over mogelijk, omdat de meeste Israeli's ook reservisten zijn). Verder zou ik Israelische terreur en Palestijnse verzet - ik zegt het er maar even bij ook al weet ik dat u het verschil waarschijnlijk niet snapt - hoe dan ook niet zonder meer onder één noemer willen brengen. De krachtsverhoudingen zijn daarvoor te ongelijk.

Likoed Nederland zei

En Fatah is dubbelzinnig, zoals u ook wel weet. Er wordt op veiligheidsgebied wel samengewerkt met Israel, anderzijds worden terroristen verheerlijkt en betaald.

Het verschil tussen beide soorten geweld (Israel en de Palestijnen) hebben wij het eerder al over gehad, dat is duidelijk: Israelische zelfverdediging is legaal, Palestijns geweld - opzettelijk tegen Israelische burgers - is volgens het internationaal recht per definitie een oorlogsmisdaad.

Abu Pessoptimist zei

Fatah is inderdaad dubbelzinnig, dat is ongeveer wat ik ook al zei.
En verder is zelfverdediging natuurlijk altijd legaal. Behalve op de Westoever dan, want daar krijgen mensen die have en goed verdedigen - zelfs als ze dat geweldloos doen - van uw Israelische vrienden heel erg forse straffen.

En verder heeft het Israel, waar uw Likoed de baas is, er een handje van om alles zelfverdediging te noemen. Zelfverdiging in 1982 in Libanon(10.000-20.000 doden), zelfverdiging in 2006 in Libanon (1200 doden), zelfverddiging in Gaza (1400 doden) en daartussen zo nog wel het een en ander dat ik hier niet eens noem. Lekker makkelijk, je noemt het zelfverdediging en dan mag van Tel Aviv echt alles, clusterbommen, bombardementen met zware artillerie van woonwijken, witte fosfor, het tegenhouden van kanker- en dialysepatienten, of barende moeders die naar een ziekenhuis moeten, noem het allemaal maar op. Allemaal zelfverdediging en hardstikke legaal. Volgens de Likoed dan.

Likoed Nederland zei

Die zelfverdediging is helaas noodzakelijk, zoals u ook wel weet.

Als de Arabieren de wapens zouden neerleggen, zou het vrede zijn.

Als de Israeli's de wapens zouden neerleggen, zou er geen Israel meer zijn.

Abu Pessoptimist zei

U weet van geen ophouden, he? U ziet ze daar al staan, al die goed geoliede tot de tanden gewapende legers van Saudi-Arabië, Yemen, Oman, Tunesië en noem maar op die dreigen Israel onder de voet te lopen.
De waarheid is dat Israel de onderhandelingen met Egypte over Gaza en de Westoever van 1979-81 liet mislukken, een beslissing van de PLO uit 1988 niet serieus nam, de Oslo-akkoorden niet uitvoerde, en een vredesaanbod van de Arabische landen uit 2002 (en eigenlijk al stammend uit 1982) afwees. De door uw partij geleide regering daar geeft er de voorkeur aan Oost-Jeruzalem en (delen van) de Westoever te houden en bijt zich daarom vast in de status quo.
Anders gezegd: Israel had al 30 jaar geleden vrede kunnen hebben en waarschijnlijk zelfs al 60 jaar geleden, want ook toen werden kansen op compromissen van de hand gewezen door Ben Gurion (de Likoed is niet de enige villain of the piece). Maar Israel wil geen land for peace.Het wil land en peace kan het geloof ik niet zoveel schelen. Het blijft liever zichzelf 'verdedigen'.

Likoed Nederland zei

U probeert weer de aandacht af te leiden van het feit dat 73% van de Palestijnen het eens is dat het een islamitische plicht is om de Joden uit te roeien.

Een tekst uit het Hamas handvest afkomstig uit de Hadith, wat volgens Wikipedia door "de overgrote meerderheid van de moslims een aanvulling op de Koran vormt".

Dus dan maakt het allemaal weinig uit wat Israel doet, toch?
Als Israel wel het Clinton compromis in 2000 en 2001 aanvaard, doet Arafat dat toch niet.

En wat doen de christenen in Egypte volgens u fout, dat ze zo vervolgd worden?

Het simpele feit is dat voor veel islamieten het Midden-Oosten gezuiverd moet worden van andersgelovigen.

Abu Pessoptimist zei

U geeft geen sjoege als ik uw verhaal over zelfverdediging fileer.
U zeurt maar door over de Hadith over de joden die zich achter stenen en bomen verbergen. U geeft daarbij de versie van de racistische site Jihad Watch van de moslimhater Robert Spencer. ( http://www.jihadwatch.org/2011/08/73-of-palestinians-agree-with-genocidal-hadith-about-muslims-killing-jews-hiding-behind-trees.html
U zou er beter aan doen wat te kijken en te zien dat een hadith - zelfs als hij geciteerd wordt door Hamas - toch echt pas betekenis heeft in een context.

En het prachtige aanbod van Clinton in 2000 was geen acceptabel aanbod, het was het aanbod van een (uiterst pro-Israelische Amerikaanse president. Natuurlijk aanvaardde Barak het. Het was erg in Israels voordeel. En natuurlijk verwierp Arafat het. Het was onacceptabel voor de Palestijnen en de hele Arabische/islamitische wereld. Zelfs Baraks toenmalige minister van buitenlandse zaken Shlomo Ben Ami zei later dat hij, als hij Palestijn was geweest, het ook niet zou hebben aanvaard. ( http://www.normanfinkelstein.com/democracy-now-debate-with-finkelstein-shlomo-ben-ami/ )

Likoed Nederland zei

De hadith zegt:
"De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: 'O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij'."

Is toch erg duidelijk, zeker in het met nog veel meer jodenhaat gevulde handvest van Hamas.

Op de vraag waarom christenen ook gediscrimineerd, vervolgd en uitgemoord worden in de Arabische wereld geeft u wijselijk geen antwoord.

Het voorstel van toenmalig president Clinton hield het volgende in:
een Palestijnse staat in geheel Gaza en 93% van de Westbank, 5% grondcompensatie en Oost Jeruzalem (inclusief de Tempelberg) als hoofdstad. De Palestijnen krijgen tevens 30 miljard dollar schadevergoeding voor de vluchtelingen. Israel zegt ja.

Prins Bandar was namens Saoedi-Arabie bij de onderhandelingen. Hij is er van overtuigd dat het een geweldig aanbod is, het beste dat de Palestijnen ooit kunnen verwachten. Hij waarschuwde Arafat: "Als je dit weigert, is het geen tragedie, dat is een misdaad."
Arafat koos voor de misdaad....

Maar zo gaat het al sinds 1937, elk compromis wordt afgewezen, meestal met geweld.

Abu Pessoptimist zei

Likoed Nl, dit is geen discussie over één onderwerp, - die ging over de vraag of Israel ook wel eens Joden pakt en straft die iets tegen Palestijnen ondernemen - maar dit waggelt van het ene onderwerp naar het andere. U gooit er telkens wat anders tegenaan om te kijken of u een puntje kunt scoren. ik weet niet of ik daar nog lang aan mee wil blijven doen,
Leuk dat u me bijpraat over de hadith van de stenen en de bomen, of over Clinton's voorstel, maar niet nodig,want u vertelt me niets nieuws. Wat de hadith betreft zei ik dat het aankomt op de context. Moslim theologen hebben het daar bij deze hadith moeilijk mee. Want wat betekent die linkage aan het laatste oordeel? Is dat nu al actueel, of pas op een heel ander moment? En moeten dan alle Joden worden gedood, of gaat het, wat toch wel wat waarschijnlijker lijkt, om een specifieke groep, of is hier iets overdrachtelijk bedoeld? Maar u, niet eens moslim zijnde, weet op al deze vragen wel meteen een antwoord: het is gewoon antisemitisme. Makkelijk hoor.

Dan Clinton: een kind kan aan die voorwaarden zien dat het alweer de Palestijnen waren die weer wat meer moesten opgeven van die 22% die nog rest van hun oorspronkelijke land. Maar nog belangrijker was dat Oost-Jeruzalem alleen symbolisch hoofdstad zou worden - alleen in de kleine stukjes van de 6 km² van de oorspronkelijke stad waar de Palestijnen nog niet in de minderheid waren gedrongen. Israel zou de in 1968 geannexeerde en aan Jeruzalem toegevoegde overige 64 km² met zijn uitgebreide nieuwe nederzettingen houden. En voor de Tempelberg/Haram al-Sharif was een ingewikkelde gedeelde soevereiniteitsconstructie bedacht. Jeruzalem was voor Arafat het grote struikelblok.
-- Prins Bandar die u opvoert als een soort getuige, heeft in de
Arabische wereld de bijnaam Bandar bin Bush. U mag drie keer raden hoe dat komt.
---En ach, die Palestijnen ze wezen alles af sinds 1937, meestal met geweld. Zoiets deden de Joden nou nooit, geweld gebruiken. En trouwens, als morgen de Kaananieten uit het niets zouden opduiken en zouden zeggen: wij willen de helft van Israel want wij waren hier eerder, dan gaat Israel daar natuurlijk meteen mee akkoord. Want Israeli;s zijn niet als de Palestijnen. Zij zijn altijd meteen te vinden voor een compromis.

Likoed Nederland zei

Dat zijn een hoop wooden, maar die gaan nu juist niet over het origninele artikel.

Dat gaat er over dat de Israelische regering wel optreed tegen mensen die kwaad handelen tegen Palestijnen.

Waarop wij toevoegden dat het omgekeerde zeker niet het geval is, integendeel, kindermoordenaars worden door de Palestijnse regeringen als voorbeeld gesteld.

Dat kan u niet weerleggen - omdat het bewijs overweldigend is - maar u bleef niettemin door discussieren.

Maar wat ons betreft is het onderwerp al voldoende behandeld.

Abu Pessoptimist zei

Kinderachtige reactie. En vanzelfsprekend onjuist. Lees maar na hierboven: u bent degene die geen enkel geval hebt kunnen opnoemen van een Israeli die streng werd gestraft wegens een vergrijp jegens Palestijnen.
Maar u hebt me toch iets geleerd: ik zal me vanaf nu niet meer door u laten verleiden van het oorspronkelijke onderwerp af te wijken.