donderdag 30 mei 2013

Al-Haq: Neerschieten 13-jarige op 21 mei was poging tot moord

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq komt terug op een incident dat op 21 mei plaats vond bij de UNRWA-school in de buurt van het Jalazoun-kamp bij Ramallah. Een 13-jarige schooljongen werd daarbij met scherpe munitie beschoten. Hij raakte ernstig gewond en is nu verlamd.
Ik beschreef wat er gebeurd was op 25 mei als volgt:   
Een 13-jarige jongen, Atta Sabah, die dinsdag met scherpe munitie in de rug werd geschoten bij het vluchtelingenkamp Jalazoun, bij Ramallah, is gedeeltelijk verlamd door zijn verwondingen. Dat heeft zijn oom meegedeeld. Atta liep met vrienden op weg naar school toen Israelische soldaten het vuur openden op de groep. Een Israelische militaire woordvoerster zei dat de soldaten het vuur openden omdat iemand een molotov-cocktail naar hen wilde gooien. Volgens de oom van Atta gooiden zijn vrienden zijn schooltas een stuk in de richting van de soldaten en wilde Atta die oprapen. De kogel die Atta trof, doorboorde zijn longen en pancreas en heeft zijn ruggegraat beschadigd. De familie heeft een advocaat in de arm genomen om te kijken of ze een klacht kunnen indienen.
Al Haq vertelt nu dat de gebeurtenis plaatsvond tijdens een confrontatie. Jongeren gooiden stenen en Israelische militairen schoten traangas af, geluidsbommen (stun grenades), met rubber overtrokken metalen kogels en scherpe munitie. Al-Haq citeert M., een kind dat dat getuige was (en Atta hielp oprapen nadat hij was neergeschoten). M. vertelt dat twee soldaten bij de noordelijke muur van de UNRWA-school stonden, ongeveer 30 meter verderop. Ook zag M. een aantal soldaten die zich schuilhielden achter een paar olijfbomen op ongeveer 20 meter van de twee soldaten bij de muur. Een van de twee soldaten bij de muur had een zwarte zak in zijn handen, volgens M. was die zak van ‘Ata Muhammad Sabbah en was die de dag ervoor, toen er eveneens een confrontatie was, door een soldaat afgepakt.
De getuige vertelde Al-Haq dat ‘Ata (de spelling die Al-Haq hanteert) 20 meter van de twee soldaten verwijderd was en dat één van hen 'Ata wenkte naderbij te komen en op de zak wees. M. dacht dat ‘Ata bang was. Hij deed een stap naar voren en stopte daarna, nadat andere Palestijnse jongeren hem hadden gewaarschuwd dat de soldaten op hem zouden schieten. De soldaat die de zak vast had, gooide hem toen ongeveer tien meter in de richting van ‘Ata en trok zich daarna zo'n vijf meter terug. ‘Ata liep daarna naar de zak toe. Precies opdat moment werd hij door één van de twee soldaten neergeschoten. Hij deed nog een paar stappen en viel voorover. Kort daarna zag M. dat de soldaten weggingen.
‘Ata werd opgeraapt door een paar omstanders, onder wie M., met een taxi naar een ziekenhuis vervoerd en via weer een ander ziekenhuis kwam hij uiteindelijk terecht in het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem. Dat constarteerde dat hij
...had a gunshot wound to his lower chest and upper abdomen, with an entry wound in the left of his lower chest and an exit wound in the right posterior of his lower chest. In addition, the child sustained multiple lacerations of the spleen (milt), pancreas, liver, diaphragm (middenrif), as well as perforation of the stomach and multiple fractured ribs. The live bullet had also hit ‘Ata’s spinal cord, causing the child to become paraplegic (verlamd).

Al-Haq concludeert dat, hoewel militairen in de buurt van een school onder internationale wetten juist verplicht zijn extra voorzichtig op te treden, 'Ata opzettelijk werd neerschoten. Dat kwam neer op een poging tot moord. Al-Haq doet een beroep op de Israelische autoriteiten de zaak te onderzoeken, de schuldigen te straffen en het slachtoffer compensatie te betalen.
Deze verzoeken van Al-Haq zullen vermoedelijk tevergeefs zijn, zo teken ik (AbuP.) hierbij aan. Een zaak als deze staat helaas zeker niet alleen. In geen van de mij bekende gevallen is Israel verder gegaan dan een disciplinaire straf voor de betrokken militair en vaak gebeurt zelfs dát niet. Maar het is goed dat Al-Haq dit documenteert. Zoals de dichter Mahmoud Darwish ooit schreef: ''All that you did to our people is registered in notebooks....'

1 opmerking:

Trees zei

Ik geloof dit verhaal helemaal. Was een paar jaar geleden in Dheishe vluchtelingenkamp in Bethlehem. We kwamen daar een jochie tegen van 6/7 jaar, met zijn arm in het gips. Ik vroeg hem wat er gebeurd was. Hij vertelde me het volgende. Hij was met zijn vriendjes in de smalle straatjes van het kamp aan het spelen, op klaarlichte dag. Opeens kwamen er om de hoek een paar Israëlische soldaten aan. De jongens renden naar de dichtstbijzijnde deur om ergens naar binnen te gaan. Hij was de laatste die door de deur kon, en voordat hij binnen was werd er al op hem geschoten, in zijn arm. Dit zijn bijna dagelijkse gebeurtenissen. En ook ik heb weinig hoop dat er iemand verantwoordelijk wordt gesteld voor het schieten op deze jongen.