donderdag 13 juni 2013

Israelische regering keurt bouw 1225 nieuwe woningen goed in ´activistische´ nederzettingen

Bruchin Dankzij de organisatie Vrede Nu is bekend geworden dat de Israelische regering plannen heeft goedgekeurd voor 1225 nieuwe wooneenheden in twee van de nederzettingen die het meeste gedonder in bezet gebied geven, namelijk Itamar en Bruchin. Beide zijn gelegen in de buurt van Nablus en middenin een gebied waar meerdere Palestijnse dorpjes liggen. Voor ten minste een deel zijn die nederzettingen ook gebouwd op grond van die dorpjes.
Het gaat om een plan voor 675 wooneenheden in Itamar, dat op donderdag 6 juni ter inzage is gedeponeerd. Van de 675 eenheden zijn er 137 al ´illegaal´ (d.w.z zonder goedkeuring van de Israelische regering) gebouwd. Die worden dus nu achteraf ´gelegaliseerd´. De plannen werden in een eerdere fase overigens al goedgekeurd door de vorige minister van Defensie, Ehud Barak.
Het andere plan betreft 550 wooneenheden in de nederzetting Bruchin. De regering keurde dit plan goed op zondag 9 juni. Bruchin is een nederzetting die ´illegaal´ (dus alweer zonder goedkeuring van de Israelische regering)  werd gesticht, maar die in april 2012 in zijn geheel tot de status van officiële Israelische (maar dus volgens internationale normen nog steeds illegale) nederzetting werd  gepromoveerd. Het plan is deels onderdeel van deze ´legalisatieprocedure´, want 52 gebouwen en nog eens 50 mobiele huizen krijgen nu een ´legale status´. Maar tevens wordt de nederzetting dus flink uitgebreid met een kleine 400 nieuwe woningen.
De plannen zijn nu eerste 60 dagen ter inzage gelegd voor het publiek en Vrede Nu denkt dat het al met al  (via tenders, aanbesteding en dergelijke) nog wel een jaar kan duren voor de bouw start. Maar het moment is natuurlijk wel subliem gekozen: precies samenvallend met de pogingen van de Amerikaanse minister John Kerry om weer ´vredesoverleg´, of wat daar al jaren voor doorgaat, op gang te krijgen.

Los van deze plannen (of juist ermee verband houdend, dat is eigenlijk niet duidelijk) was er woensdag opnieuw het nodige aan de hand in de omgeving van deze nederzettingen. Woensdagavond werd een bus beschoten die op weg was van de nederzetting Ariël naar de nederzetting Elon Moreh (die in de buurt ligt van Bruchin, Itamar en ook van de nederzettingen Bracha en Yitzhar). De bus werd beschadigd, maar er werd niemand geraakt.  Tientallen kolonisten uit Yitzhar bekogelden daarop een tijdlang Palestijnse auto's  met stenen, zodat ongeveer al het verkeer werd stilgelegd. Kolonisten uit Bracha trokken  intussen het dorp Burin in, waar zij onder meer huizen met molotov-cocktails bekogelden. De site Arutz 7 van de gelijknamige kolonistenzender beklaagde zich erover dat het leger tussenbeide kwam en zeven kolonisten liet oppakken (van wie er twee, twee tieners, donderdagmorgen nog vastzaten), terwijl degenen die op de bus hadden geschoten nog niet waren gevonden.     

Geen opmerkingen: