zaterdag 15 juni 2013

Esther Voet laat zien dat het CIDI er met haar aantreden niet op vooruit is gegaan

Voet
Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) heeft sinds maart een nieuwe directeur. Opvolger van de oude bekende Ronny Naftaniël is Esther Voet. Van haar wist ik niet zo veel. Ze is een tijdje hoofdredacteur geweest van het Nieuw Israelietisch Weekblad (maar dat blaadje had ik al eerder wegens een gebrek aan lezenswaardige inhoud de deur uitgedaan) en ze had hier en daar een interviewtje gegeven waar ik niet veel wijzer van werd.
Maar intussen weten we meer. Naar aanleiding van het recente debat in de Tweede Kamer over het burgerinitiatief 'Sloop de Muur' schreef ze een stukje voor de site PostOnline dat nu ook te lezen is op de CIDI-site. En ja, er is met de wisseling van de wacht bij het CIDI toch wel sprake van een verandering van toon. Waar Naftaniël meestal de leugen meed, maar zijn toevlucht nam tot het weglaten van hem onwelgevallige feiten,  is Voet niet vies van verdraaiingen en flauwe onzin. En waar Naftaniël meestal niet op de man speelde, doet zij dat wel. Lees maar hoe ze begint: 
 Woensdag heeft de Kamer vier uur verspild aan het bespreken van maatregelen die Nederland in de democratische wereld te schande zouden maken als zij werden doorgevoerd. De sancties die Van Agt met de zijnen voorstaat in zijn boosaardige kruistocht tegen de Joodse staat, zijn gebaseerd op een misleidende voorstelling van het internationaal recht. Zij schenden verdragen van Nederland en van de EU met Israel, zij meten met twee maten, zijn discriminatoir en zouden zelfs in oorlogstijd verboden zijn door Art. 33 van de Geneefse Conventie.
Qua stijl een opstel van een nukkig schoolmeisje. Qua inhoud van heel erg dik hout, want totale onzin.  Sancties zijn natuurlijk helemaal niet in strijd met welk verdrag dan ook, want in die verdragen staat vanzelfsprekend niet dat Nederland of de EU werkeloos moeten blijven toekijken als Israel het internationaal recht schendt. En de verwijzing naar de Geneefse Conventie is zelfs zo mogelijk nog veel grotere onzin, want die Conventie gaat over de bescherming van burgers die in oorlogstijd als gevolg van krijgshandelingen zijn  bezet,  en natuurlijk niet over de burgers van de staat die die bezetting uitvoert. Het artikel dat zij noemt, 33, verbiedt nota bene expliciet het soort collectieve straffen dat Israel al jaren toepast op onder meer Gaza. Ik vrees dat Voet zichzelf  met dit soort kletskoek al meteen redelijk ongeloofwaardig maakt als persoon die ons over Israel moet 'informeren', een taak die toch besloten ligt in de naam van haar instituut. En ja, dan was er natuurlijk ook de kwaadaardige verwijzing naar Van Agt en de 'boosaardige kruistocht' die hij zou voeren tegen de Joodse staat. Mijn inziens is een verkapte manier om Van Agt - zoals bekend een gelovige katholiek - van antisemitisme te betichten. Zoiets is door CIDI-medewerkers eerder vertoond. 

Maar het meest onthullend is misschien toch de grote lijn van Voet's stukje dat verscheen onder de kop 'Van Agt goochelt met internationaal recht'. Van Agt hield in de Kamer het verhaal dat 'de Muur grotendeels niet op, maar óver de grens in Palestijns gebied staat en daarom in 2004 door het Internationaal Gerechtshof als illegaal is bestempeld. Verder zei hij dat in artikel 90 van onze grondwet staat dat we op ons hebben genomen het internationaal recht te bevorderen. Zodat Nederland eigenlijk iets tegen die Muur moet doen, zich sterk maken voor sancties, wellicht een visumplicht, verminderde samenwerking, of nog wat anders.
Dat betoog werd door alle media opgepikt. Maar zo niet door mevrouw Voet. Zij valt over het feit dat Van Agt in zijn verhaal - voor hij bij de hoofdzaak kwam - en passant opmerkte dat Palestina eigenlijk een staat is, alhoewel nog geen lidstaat van de VN. Voet maakt er een heel nummer van om te ontkennen dat Palestina een staat is, en roept vervolgens dat Van Agt 'deze foute voorstelling van zaken nodig [had], omdat hij zich beroept op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. [Hij verklaarde] dat de hele veiligheidsbarrière op het gebied van zijn niet-bestaande staat Palestina staat, en daarom illegaal is'', aldus Voet. Maar Van Agt verklaarde zoiets helemaal niet. Hij had dat ook  helemaal niet nodig, want in de uitspraak van het hof wordt van staat of geen staat helemaal niet gerept. Daar staat gewoon dat die Muur grotendeels is gebouwd op gebied dat niet van Israel is, en dat dat dus niet mag.
Maar nadat ze zo schijnbaar Van Agts betoog onderuit heeft gehaald, zegt Voet toch kort ook iets over de Muur zelf (of zoals zij blijkbaar liever zegt: het Veiligheidshek). Volgens haar heeft 'het hek' het aantal aanslagen met 90 procent verminderd en had Van Agt verzwegen dat  'het traject van het hek inmiddels op veel plaatsen is gewijzigd'.
We kunnen daar kort over zijn. Het aantal aanslagen is zeker verminderd. Alleen.. gemeten aan wat? Aan de situatie tijdens de intifada van 2000-2002?? Zouden we niet kunnen aannemen dat die vermindering misschien ook wel had plaatsgehad zonder 'hek'? Zeker als we weten dat de Muur nog altijd niet is afgebouwd? En wat dat gewijzigde tracé betreft: de Muur is ruim 700 kilometer lang, dat is meer dan twee keer zo lang als de grens, de zogenoemde groene lijn. Die meet namelijk maar 320 kilometer. Bovendien annexeert het 'hek' een kleine 10% van de Westoever. Erg veel lijkt er dus niet veranderd aan dat tracé. Kortom, ook in dit opzicht roept de CIDI-directeur maar wat.
Ik ben zo uitvoerig ingegaan op deze onzin, en op Voets  'debating style',  omdat ook dit een breuk is met het tijdperk Naftaniel. Waar hij zich meestal niet al te ver verwijderde van de hoofdlijnen en met argumenten kwam (al waren dat  niet altijd de goede), volgt Voet de door zionisten veel gebezigde manier om vooral te gaan zeuren over details, zodat de aandacht wordt afgeleid van de hoofdzaak. Op die manier  hoeven de échte argumenten niet te worden weersproken. Het is een werkwijze van veel zionistische hardliners en hasbara-types uit het Netanyahu-kamp. Volgens mij worden die lieden daar tijdens workshops op getraind.
Het CIDI is er dus niet op vooruitgegaan. En het was al niet veel. Laten we dus maar gauw afsluiten  met de uitsmijter van mevrouw Voet zelf. Het is - alweer - een zinnetje waar een nukkig schoolmeisje zich niet voor zou schamen:
 'laten wij u niet verder lastigvallen met de stuitende inhoud van zijn (Van Agts) betoog en gewoon overgaan tot de orde van de dag…'

Voor de rede van Van Agt klik hier.
Voor het verhaal van mevrouw Voet klik hier  

11 opmerkingen:

Franklin Ryckaert zei

De muur is in werkelijkheid geen "veiligheidshek" maar een "landjepikhek", dat is de kern van het hele probleem.

Esther zei

Jouw verhaaltjes zijn voor 99,99% gebaseerd op leugens en onzin, 'nieuwsgehaald ook de koker van Arabische propagandisten, net als van de antisemiet Van Agt (met zijn leugenboek) die zelfs zijn verhaaltjes nog door een medestander moet toegelicht krijgen. Wie het niet met hem eens is en wil discussiëren, daarom was men uitgenodigd, wordt verwijderd, want het socialistische publiek zou eens zelfstandig gaan nadenken en vragen stellen aan Van Agt als hij een plausibel tegenargument hoort. Nee, Israël moet hangen van Van Agt, bezoeker van antisemitische congressen en bijeenkomsten.
Je internationaal recht verhaal is op leugens gebaseerd en daarom is de BDS beweging een leugen, een antisemitische kliek die de waarheid niets interesseert.

Zelf speel je op de vrouw met je 'schoolopstel van een nukkig schoolmeisje' wat semantisch behoorlijk krom is.
Pot en ketel, Abu.

En, Judea en Samaria zijn van ons en niet van jouw nepvolk, de 'palestijnen' , het zijn gewoon Arabieren, niets anders.
Zij konden in het verleden hun staat hebben, maar het punt is, Israël dient te worden weggevaagd en de Joden in Israël uitgemoord.
Jullie socialisten praten, nee, wauwelen over 'illegaal' en een 'muur' (is een hek)die weg moet. Jullie interesseert dode Joden geen zier, wel een zogenaamde dode 'palestijn'. Waarom organiseren jullie geen demonstraties tegen de moordenaars in Syrië (komen o.a. uit Delft) die immers jou 'palestijnse' vrienden vermoorden? Is niet interessant, want is geen Jood bij betrokken.
Wat vallen jullie iedere keer toch akelig door de mand, vooral nu terwijl de slachtpartij is Syrië aan de gang is en die gaat heel lang duren.

Abu Pessoptimist zei

Esther, om met het laatste te beginnen: we vallen wel de hele tijd alleen door JOUW mand, die erop ingericht is bepaalde argumenten niet te willen bevatten.
Van Agt baseerde zich op een uitspraak van het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Niets meer en niets minder. Volgens jou waarschijnlijk ook een antisemitische instelling, maar daar is dan even niet aan te doen. Het is namelijk een door de rest van de wereld erkende instelling.
Je beschuldigt, ouder gewoonte waarschijnlijk, Van Agt ook van antisemitisme. Slaat nergens op, maar vooruit: als Van Agt, die ik goed ken, antisemiet is, ben ik het ook. En dan ben ik er trots op net zo'n antisemiet te zijn.
En ach ja, Syrië. Blijkbaar moeten wij even die rotzooi daar opruimen voor we iets over Israel mogen zeggen. Ik ken het argument, maar zie de logica er niet van in. Je kunt net zo goed zeggen dat Van Agt/ik/wie dan ook pas iets over Israel mogen zeggen als we de honger in de wereld hebben uitgebannen, een alternatief voor de oprakende fossiele brandstoffen hebben gevonden en de walvis voor uitsterven hebben behoed.

Elisabeth zei

Ze lijkt me een verbetering. Veel mensen lieten zich door Ronnie Naftaniel's vriendelijke houding en vermijden van al te directe leugens een rad voor ogen draaien.

Abu Pessoptimist zei

Elisabeth, wat jij hier zegt heb ik niet opgeschreven, maar wel gedacht.

Esther zei

Het is duidelijk dat jij wel heel slecht kunt lezen, maar daarvoor ben je dan ook socialist. Die maakt zijn eigen verhaal (en leugen, net als Van Agt)

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

@'Esther'/16 juni.

Ik weet nog minstens één betrouwbare, niet-Palestijnse of Arabische, evenmin 'socialistische' of 'antisemitische', misschien zelfs wel joodse psychiater, met speciale expertise op het gebied van paranoia en destructieve haatgevoelens.

Belangstelling? Of laat je je liever gedwongen opnemen? Kan ook geregeld worden door hem hoor.

Met bezorgde in plaats van vriendelijke groet,

Jaap Hamburger

Leo zei

Beste Esther, mijn leraar Nederlands zei tegen mij, jij zal nooit goed kunnen lezen, want: socialist. Jaren later ben ik trots op 2 zaken. Mijn leesvaardigheid en het feit dat mij een socialist voel. Mijn leesvaardigheid leerde mij jou óók kennen. Interessant, want de materie waar jij over schrijft gaat mij aan mijn hart. Echter met het feit dat socialisten wel degelijk kunnen lezen ben ik er nu achter dat jij onwaarheden schrijft, en dat vind ik jammer. Verder schreef je nog iets, dat van Agt een leugenaar is. Met de kennis van nu durf ik jou te zeggen, Esther, jíj bent de leugenaar!

Esther zei

@Jaap Hamburger
19 juni 2013 23:25

Als iemand een probleem heeft dan ben jij het wel, leider van een club zelfhatende Joden die als het even kan staat te jubelen met Hamas om Israël te verraden.

Ook bij jou valt steeds weer op dat je niet kunt argumenteren, maar slechts op de persoon speelt.


@Leo
19 juni 2013 23:26

Je geeft het al aan, je hebt het leugenboek van Van Agt niet gelezen aangezien er historische aantoonbare fouten in staan.
Socialisten hebben altijd een probleem met feiten. Kunnen daarom ook goed overweg met moslims die ook altijd de geschiedenis verfraaien en bij elkaar liegen.

Trees zei

Ligt het aan mij, of is het inderdaad zo dat mevrouw Voet haar taalgebruik ontzettend lijkt op het taalgebruik van trees ( met kleine t) en die andere mevrouw, ben haar naam even vergeten.Ook de argumenten die ze gebruikt " alles is leugens, socialisten zijn het kwaad van de wereld, en nog meer van dat moois. Inderdaad, mevrouw Voet doet het Cidi geen goed met haar domme, absurde beweringen. Niet dat ik dat erg vind. Groet

Egbert zei

Esther,

Wat je zegt is niet bepaald verheffend, want je doet alleen maar slachtofferig of Israel en gaat nergens werkelijk in op de kritische en steekhoudende argumenten die worden aangevoerd. Als dat een effectieve verdediging van Israel moet zijn... Bij weldenkende mensen in ider geval niet.

Egbert Harmsen

De Westoever is helemaal niet bezet, hij wordt gekoloniseerd

Wij spreken gewoonlijk over 'de door Israel bezette westelijke Jordaanoever'. Die terminologie is echter onjuist. Een bezetting vero...