donderdag 8 augustus 2013

Israel toont vredeswil: plannen goedgekeurd voor 1096 nieuwe woningen in de nederzettingen


Deel van de nederzetting Talmon, die er 304 huizen bijkrijgt.  

Israel heeft donderdag de procedures in werking gesteld voor de bouw van 1096 nieuwe woningen in nederzettingen, zo heeft de NGO Vrede Nu gemeld. Volgens de krant Haaretz was de gang van zaken rond de plannen voor deze nieuwbouw even stil gezet ten tijde van de gesprekken van de Amerikaanse minister John Kerry over de hervatting van vredesbesprekingen. Nadat Israel zijn oprechte vredeswil heeft getoond en zich bereid heeft verklaard weer met de Palestijnen aan tafel te gaan zitten, is het echter blijkbaar weer 'bussiness as usual' en kunnen de plannen gewoon doorgaan.
 Vrede Nu meldt dat van de 1096 wooneenheden waarover de planningscommissie van het Burgerbestuur zich nu buigt ( burgerbestuur is de misleidende naam voor het militaire bestuur van de Westoever), het in zeven gevallen gaat om nederzettingen die buiten het traject vallen van wat netjes het Áfscheidingshek' wordt genoemd  (ook wel: 'de Muur'). Deze nederzettingen vallen dus zonder meer buiten het gebied dat tijdens vredesbesprekingen met de Palestijnen in aanmerking komt om bij Israel te worden gevoegd en te worden 'uitgeruild' tegen gebied dat de toekomstige Palestijnse staat dan weer van Israel krijgt. Slechts in één geval gaat het om huizen in een nederzetting binnen het 'hek' en in drie gevallen om nederzettingen binnen het geplande (maar nog niet voltooide) tracé van het 'hek'

Vrede Nu voegt eraan toe dat het bij één van de plannen zelfs gaat om het de facto creëren van een geheel nieuwe nederzetting: de nu nog illegale outpost Nahlei Tal. Deze nederzetting, die nu nog bestaat uit slechts een aantal caravans. krijgt 225 nieuwe wooneenheden toegewezen. Dat komt neer op een 'retroactieve legalisatie' van deze voorpost. De regering Netanyahu 'legaliseerde in april 1012 op dezelfde manier ook al de 'voorposten'  Bruchin, Rechelim and Sansana.    

Bij de andere plannen gaat het overigens voor een deel ook om 'legalisatie met terugwerkende kracht'. Dat is bijvoorbeeld het geval in de nederzetting Talmon, die 304 nieuwe huizen in de wijk Zayit Raanan erbij krijgt. Zo'n 30 huizen in deze wijk staan er al. Slechts 10 daarvan zijn met een vergunning gebouwd, schrijft Haaretz.

Kocahv Ya'acov: 38 huizen erbij.

Ook in de nederzetting Shiloh worden 17 huizen met terugwerkende kracht legaal verklaard, de bouwonderneming van de nederzettingen, Amana, was hier al vast zonder vergunning aan het werk gegaan. Shiloh krijgt er overigens in een ander gedeelte van de nederzetting nog eens 95 nieuwe huizen bij.
Andere plannen betreffen 38 wooneenheden in Kochav Ya'acov en 78 voor kibbutz Gilgal in de Jordaanvallei. Almog, ook in de vallei van de Jordaan en dichtbij de Dode Zee, krijgt 31 nieuwe huizen erbij. Alon Shvut, dat anders dan deze nederzettingen wél binnen het tracé van de Muur ligt, namelijk in het grote nederzettingenblok Gush Etzion, krijgt 60 nieuwe huizen.  

Een technische bijzonderheid is dat het in 949 gevallen van de 1096 gaat om het 'ter inzage leggen van de plannen' en in 147 gevallen om 'definitieve goedkeuring'. Het onderscheid is van technische aard. De definitief goedgekeurde plannen kunnen direct worden uitgevoerd; de andere moeten wettelijk nog een paar weken ter inzage liggen voor het zover is.

Geen opmerkingen:

Ook de VN concludeert dat Abu Akleh werd gedood de Israeli's

Het wordt langzamerhand super duidelijk. Alleen niet voor Israel wappies. De vraag "wie doodde Shireen Abu Akleh?'' is intussen...