woensdag 31 juli 2019

''Israel geeft Palestijnen bouwvergunningen als opmaat tot overname soevereiniteit Westoever''

Bezalel Smotrich (Wikipedia)
Het Israelische ''veiligheidskabinet'' heeft dinsdag unaniem een besluit genomen om 715 bouwvergunningen af te geven voor huizen in Palestijnse dorpen in de zogenoemde ''Area C'' van de Westoever (het gedeelte onder volledige Israelische zeggenschap waar tevens de meeste Joodse nederzettingen zijn gevestigd). Dat meldt de krant Haaretz. De krant vermeldt erbij dat niet duidelijk is of het gaat om de legalisering van bestaande huizen of om huizen die nog gebouwd moeten worden.
Wat wel duidelijk is, is dat beslissingen om vergunningen af te geven voor Palestijnse bouw in Area C uiterst zeldzaam is. Het laatst schijnt zoiets nog voorgekomen te zijn in 2016, meldt Haaretz. (Ik kan me niet herinneren dat dat om grote aantallen ging).  Anders dan het lijkt, gaat het echter niet om een liberalisering van het beleid. Kringen die op de hoogte waren van het besluitvormingsproces  deelden Haaretz mee dat het erom gaat het initiatief voor planning volledig uit handen van de Palestijnse Autoriteit te halen en in Israelische handen te nemen. Leiders van de gemeenschap van kolonisten, zoals de leiders van de Regionale Raden  Mateh Benyamin en Samaria, Israel Gantz en Yossi Dagan, uitten nog wel hun ongerustheid. Maar minister van Vervoer, Bezalel Smotrich van de Unie van Rechtse Partijen, juichte het besluit op Facebook toe. Volgens hem was het in feite een plan om de soevereiniteit over de Westoever over te nemen. Smotrich schreef dat ''het voorkomen van de vestiging van een terreurstaat in het hart van het land van Israel het centrale doel was van zijn politieke carrière''. En hij vervolgde door te zeggen dat er ''nu na tien jaar van Israelische niet-betrokkenheid en Palestijnse bandeloosheid bij het bouwen in Area C eindelijk, God zij dank, een verandering in de Israelische houding is gekomen tegenover de verspreiding van de terroristische kanker in ons midden... Israel komt nu met een strategisch plan om de vorming van een Palestijnse staat in het land tegen te houden.''
Volgens Smotrich houdt het in dat mensen die nadat in 1994 de Oslo-akkoorden zijn gesloten, naar de stadjes en dorpen in Area C zijn verhuisd, verboden wordt te bouwen, terwijl de ''oorspronkelijke bewoners'' alleen mogen bouwen op plekken waar ''Israelische nederzettingen er geen last van zullen hebben''. Deze plaatsen zouden de strategische belangen van Israel dienen en niet die van de Arabieren,'' aldus Schmotrich, Hij noemde de hele opzet een ''gereedschapsdoos met middelen om met geweld de neutralisatie door te drukken van het Palestijnse plan om de boel over te nemen''.
Vooralsnog is nog niet veel duidelijk over wat de plannen exact inhouden. Het commentaar van Smotrich geeft echter aanleiding om de ontwikkeling ervan oplettend te volgen. Temeer omdat het de kant lijkt op te gaan van de ''Deal van de Eeuw'' van Trump, wiens afgezanten Kushner en Greenblat volgende week weer in Israel verwacht worden. Duidelijk is intussen dat de ''Deal'' van alles inhoudt maar waarschijnlijk geen enkele vorm van Palestijnse onafhankelijkheid of zeggenschap. Haaretz meldde overigens ook dat het Veiligheidskabinet behalve de 715 bouwvergunningen voor Palestijnen er tevens 6.000 had goedgekeurd voor de nederzettingen.

Geen opmerkingen:

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is

Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het ...