donderdag 23 augustus 2012

Producten uit Israelische nederzettingen heten in Z-Afrika voortaan 'afkomstig uit bezet gebied'

 Zuid-Afrika heeft het besluit genomen dat goederen uit de Israelische nederzettingen voortaan aangeduid moeten worden met het label 'afkomstig uit de door Israel bezette gebieden'. Een regeringswoordvoerder maakte dat woensdag bekend. Zuid-Afrika wil daarmee voorkomen dat het publiek te onrechte in de waan wordt gebracht dat de producten uit Israel komen. 
 De maatregel was al aangekondigd in mei. De Joodse gemeenschap van Zuid-Afrika heeft niettemin verontwaardigd gereageerd. De bestuurders van de joodse gemeenten, de zionistische federatie van Zuid-Afrika en de opperrabbijn zeiden in een verklaring 'woedend' te zijn dat er niet vooraf overleg was geweest en noemden de stap totaal ongevoelig voor joodse bezwaren. Volgens de Joodse gemeenschap was de maatregel discriminerend en gemotiveerd door politieke vooroordelen jegens de staat Israel. Minister van Handel Rob Davies had, zeiden zij, ondanks herhaalde verzoeken van de Joodse gemeenschap, geweigerd om te praten over een mogelijk compromis.
Ik (AbuP.) moet daarbij aantekenen en dat mij ontgaat hoe je in dit geval over een mogelijk compromis zou kunnen spreken. Zou dan op het label moeten staan dat producten een beetje, of gedeeltelijk, vanuit de bezette gebieden afkomstig zijn? Of dat ze dat ze afkomstig zijn uit gebieden die volgens sommigen zijn bezet, maar volgens anderen bij Israel horen? In ieder geval blijkt hieruit dat de Joodse gemeenschap van Zuid-Afrika het masker laat vallen, en een dikke streep haalt door het verhaal dat Joodse gemeenschappen in het buitenland niet met Israel over een kam geschoren kunnen worden. Het Zuid-Afrikaanse Joodse establishment stelt zich met de ze verklaring volledig achter de nederzettingenpolitiek. Daarmee maakt het zich medeplichtig aan schendingen van het internationale recht en de onderdrukking van de Palestijnen. 

Update: Danny Ayalon, de Israelische onderminister van Buitenlandse Zaken die nooit te beroerd is voor krachttermen en rabiate uitspraken, zei dat 'blijkt dat de verandering die zich de afgelopen jaren heeft voltrokken ongelukkigerwijs niet tot een radicale ommekeer heeft geleid en dat Zuid-Afrika nog steeds een apartheidsstaat is. Op dit moment is de apartheid gericht op Israel,' aldus Ayalon.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Hulde voor de moed om ze te benoemen als uit bezet gebied. Nu andere landen nog.En ja, vreemd dat dit in overleg zou moeten gaan ,
gr. Jose

Ben zei

"Het Zuid-Afrikaanse Joodse establishment stelt zich met de ze verklaring volledig achter de nederzettingenpolitiek. Daarmee maakt het zich medeplichtig aan schendingen van het internationale recht en de onderdrukking van de Palestijnen"

Abu,
Een juiste conclusie. Zonder meer.

Gennadi zei

Kritiek op Israel komt grotendeels vanuit de landen die zelf weinig of geen respect voor de mensenrechten hebben. Ik zou liever als een Palestijn in de zgn 'bezette' gebied wonnen dan als mijnwerker in Zuid-Afrika.

Abu Pessoptimist zei

Dit is wel een heel botte reactie, Gennadi. Israel maakt in alle opzichten een racistisch onderscheid tussen Joden en Palestijnen, maar in Zuid-Afrika is racisme volledig uitgebannen. Het feit dat er nog steeds armoede, slechte arbeidsomstandigheden, onvolledige gezondheidszorg, en achterstanden in het onderwijs bestaan, doen daar niets aan af. Dat zijn vooral erfenissen uit het verleden. En dat - toegegeven: heel ernstige - incident in Rustenberg is grotendeels ook daarop terug te voeren.

Esther zei

"in Zuid-Afrika is racisme volledig uitgebannen"

* South Africa: Blacks sing about killing Whites
(youtube)
En dat is de communistenkliek van het ANC
* vernielingen van Joodse graven, vernielingen aan Hindu-tempels, synagogen
* Desmund Tutu heeft als notoire antisemiet een naam hoog te houden
* Racistische Qibla (moslims)
* Pagad
* Herstigte Nasionale Party
* Het ANC is een door en door verrotte racistische organisatie die genocide laat plegen op blanken (ruim 3000 tot nu toe) Zuma zelf behoort tot het ergste uitschot wegens aanzetten tot moord op blanken.
* De Black Economic Empowerment selecteert op huidskleur en ras
* Racial quotas at UCT
http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?oid=235701&sn=Detail&pid=71616

"in Zuid-Afrika is racisme volledig uitgebannen". Je bent de enige die er in gelooft.

Abu Pessoptimist zei

Wat me nu echt interesseert is: wie is nu Esther, en wie is nu trees? Of is Esther = trees?
Enfin, dit is weer teveel onzin om er tegenin te gaan. Doe ik dus ook niet.

Esther zei

Ten eerste ben ik niet 'Trees' (dat zou je al aan het ip-adres kunnen zien) en ten tweede kun je ook niet ontkennen dat Zuid-Afrika onder het ANC een racistische staat is.
Zoals steeds weer, steeds als je mijn argumenten niet kunt weer leggen kom je met 'onzin' aanzetten.

Dat het ANC zegt niet racistisch te zijn betekent niet dat zij racisme niet in praktijk brengt.

Esther zei

Dat betekent verlies van inkomsten voor de Arabieren want die werken in bedrijven van Israëliërs, werken overigens ook in de huizenbouw, in zogenaamde 'nederzettingen'. De Israëlhaters blijken duidelijk niet te begrijpen dat hun hulpeloze acties niets oplevert want de economie groeit, ook dat van Judea en Samaria, zeg ik er maar bij, terwijl in alle omringende islamitische landen het economisch een ravage is, die met de dag erger wordt. Arabische herfst dus.

Abu Pessoptimist zei

Esther,
1) Ik kan je IP-adres niet zien (je stuurt deze reacties, zoals iedereen, via google).
2)Je komt helemaal niet met argumenten over Zuid-Afrika, maar met beweringen. We kunnen vervolgens een welles-nietes discussie beginnen, maar daar heb ik geen zin in. Als jij het ANC racistisch vindt, ga vooral je gang.
3)Het argument dat BDS ook Palestijnen benadeelt werd destijds (maar dan voor zwarten) ook gehanteerd met betrekking tot Zuid-Afrika. Het is een schijn-argument. Palestijnen werken in de nederzettingen, in de (Israelische) bouw etc., omdat er in de nagenoeg niet bestaande (want door Israel zwaar gehinderde) Palestijnse economie geen emplooi is, of omdat zij hun land aan die leuke nederzettingen zijn kwijtgeraakt. Hef de bezetting op, geef ze hun land terug en ze kunnen elders gaan werken. (En die groei van de economie in de bezette gebieden is schijn. Volgens de Wereldbank ongeveer 1 op 1 te herleiden tot subsidiegelden voor de PA en bijbehorende ambtenarij - die dus in feite de bestaande toestand bestendigen. Productieve sectoren bestaan er vrijwel niet).

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen

Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te s...