zondag 10 maart 2013

Elma Drayer zou zich diep moeten schamen

Er zijn twee dingen waar ik liever met een boogje omheen loop: ruzies tussen bloggers/columnisten en gezeur over antisemitisme. Maar ik heb het gevoel dat ik me er dit meer toch maar een keer mee moet bemoeien. Er spelen wat dingen tegelijk en daar worden sommige mensen de dupe van.
Het begon met die Turkse jongens die op de tv mochten zeggen dat het wel best was dat Hitler de Joden had afgeslacht en dat ze zich erop verheugden dat dit werk een keer zou worden afgemaakt. Natuurlijk sprong een aantal van de mensen waar dat je dat zonder meer van verwacht in de antisemitisme-alarm-modus. Ik bedoel natuurlijk het CIDI. De overheid reageert meestal nogal stereotiep op de alarmkreten van het CIDI, dus zullen we binnenkort wel meer weer een extra impuls voor het Holocaust-onderwijs en meer bussen naar Auchwitz kunnen verwachten.
Nu  is het natuurlijk ook even schrikken, dit soort uitspraken. Maar slechts een enkele enkeling durft het aan om een duiding te geven die in een iets andere richting gaat dan de voor de hand liggende conclusie dat we hier te maken hebben met atavistische van geslacht op geslacht overgeleverde vooroordelen jegens Joden.  . Zo iemand is Bart Voorzanger. Lees wat hij schrijft op de Republiek Allochtonië:
 De context die die jongens zelf schetsten maakte duidelijk wat ze bedoelden. Voor hen is ‘jood’ synoniem met Israël, en Israël is – niet geheel onbegrijpelijk – in de ogen van veel moslimjongeren dé grote boosdoener in het Midden-Oosten. ’t Is maar zeer de vraag of ze beseffen dat joden in Nederland, en elders buiten Israël, mensen zijn die níet naar Israël emigreerden, sommigen zelfs omdat ook zij hun bedenkingen bij het zionistische project hebben. Dikke kans dat ze die joden zien als immigranten: Israëli’s die naar Nederland kwamen om hun economische positie te verbeteren, zoals hun eigen ouders of grootouders uit Turkije kwamen omdat hier werk voor ze was.
’t Is verleidelijk deze jongens weg te plakken achter het etiketje ‘antisemitisme’, maar ’t is zeer de vraag of dat iets verheldert. Met gruwelsprookjes over babybloed in matzebeslag, de moord op een heiland of een internationale samenzwering die naar wereldheerschappij streeft, heeft hun ‘antisemitisme’ weinig te maken. En voor zover ze al geloven in een internationaal complot zitten ze de werkelijkheid redelijk dicht op de hielen: zonder westerse steun had Israël zijn schrikbewind niet lang volgehouden. De fout die ze maken is dat ze joden en Israëli’s over één kam scheren, en die fout maken ze omdat ze te weinig weten.  (voor Voorzangers hele stuk, klik hier).
Ik ben het het met Voorzangers kijk hierop voor 100% eens. Sommige lezers van dit blog weten dat ik nog wel eens in het Midden-Oosten kwam (en ook nog wel kom) en daar kom je dit soort meningen aan de lopende band tegen. Het hele Midden-Oosten praat nu eenmaal ook over Al-Yahud (de Joden) als ze Israel bedoelen - zo  is het spraakgebruik. Het kost meestal weinig moeite dit zogenaamde 'antisemitisme' te herleiden tot anti-Israelisme. En weliswaar moeten we natuurlijk ook tegen dit soort 'antisemitisme' stelling nemen, maar helaas is het zo dat het in stelling brengen van nog meer bussen naar Auschwitz en nog meer verhalen over de Holocaust hier niet zullen helpen. En wel om de eenvoudige reden dat het dan lijkt alsof we het Holocaust verhaal inzetten om de gedragingen van Israel goed te praten. Het enige dat helpt in dit geval, is afstand nemen van de 'CIDI-aanpak' en uitleggen dat er verschillende soorten Joden zijn, Israeli's en anderen - om het maar even eenvoudig te houden.
Helaas, zijn we nog lang niet zo ver. Het is een taboe om dit onderscheid aan te brengen. Israel met aanhang (waaronder dus het CIDI) werpen alles in de strijd om het maken van het onderscheid Israel/Joden te voorkomen. Daar wordt de Holocaust wel degelijk gebruikt om minder prettige handelingen van Israel toe te dekken.Als het aan hen ligt, zullen we, of we willen of niet, moeten blijven geloven dat de 'Joodse staat Israel' spreekt en handelt uit naam van alle Joden. 

Maar intussen hebben die Turkse jongetje met hun prijzende woorden over Hitler dus wel weer van alles op gang gebracht. Bij voorbeeld een column van Elma Drayer in Trouw. Ik ben geen bewonderaar van haar, onder meer door de wijze waarop ze in haar pro-Israelisme enkele malen klakkeloos leugens van anderen oppikte, zoals bij de Kristallnachtherdenking of demonstraties tegen het Israelische optreden in Gaza. En ook ditmaal denderde ze weer met veel geweld door de open deur van het antisemitisme-alarm, zonder ook maar een spoortje van een kritische noot. Anti-semitisme alarm scoort nu eenmaal altijd goed in de media, zeker in de christelijke zoals Trouw.
Maar helaas bleef het daar niet bij. Een week later opende Drayer ook nog eens het vuur op het duo Peter Breedveld - Hassnae Bouazza. Die hadden op Breedvelds site 'Frontaal Naakt' en op Twitter veel lelijke dingen gezegd over Laurence Blik, een dame die ook blogt, en wel onder de naam 'Loor schrijft'. Ik wil het hier allemaal niet al te ingewikkeld maken. Blik staat volop achter Israel. Ze coquetteert ook erg met haar joodse afkomst. Een en ander impliceert dat ze ook vaak en veel lelijke dingen meldt over mensen die kritiek hebben op Israel en daarbij gaat ze blijkbaar ver. Ik ken haar niet, lees ook nauwelijks wat ze schrijft, omdat het derde rangs pro-Israel weetjes zijn en vaak onware weetjes. Maar Breedveld en Bouazza kennen haar  blijkbaar wel. Ze hebben haar leren kennen als een intrigante - terecht of ten onrechte, daar kan ik niet over oordelen, maar lees wat Breedveld erover schrijft - en ze hebben de nodige lelijke dingen over haar geschreven.
Voor wie Breedveld en Bouazza volgt is dat geen nieuws. Ze nemen wel vaker geen  blad voor de mond, hun toon is soms aan de ordinaire kant, en misschien hadden ze in sommige gevallen beter hun mond kunnen houden. Maar hen te grazen nemen en van antisemitisme beschuldigen - zoals Drayer in haar column volgend op die over de Turkse jongens deed, is werkelijk ver beneden elk journalistiek peil. Het slaat totaal nergens op om een aantal uit hun verband gerukte en door mevrouw Blik aan elkaar geregen opmerkingen daarbij als bewijsmateriaal te gebruiken. Het is een vorm van karaktermoord waar noch Breedveld, noch Hassnae zich goed tegen kunnen verdedigen al proberen ze beiden dat wel te doen.
Intussen zijn ze natuurlijk in de verste verte geen antisemiet. Ik ken Breedveld van zijn stukjes, die ik graag lees en die juist heel kritisch zijn over elke vorm van discriminatie. En Hassnae ken ik persoonlijk. Voor haar integriteit op dit punt (en veel andere) steek in mijn hand in het vuur. Ik vind dat Drayer zich werkelijk op een ongelofelijke manier heeft vergaloppeerd en zich schandalig heeft gedragen. (Hetzelfde geldt voor een lullig stukje waarin ene Bart Schut op de Joop nog wat natrapt, maar aan die firguur maakt ik verder geen woorden vuil).
Ik vind het volstrekt weerzinwekkend dat dit soort dingen gebeuren. Het zou verdorie nu eindelijk eens tot de gemiddelde Nederlandse kaaskop moeten doordringen dat dit gedrein over hedendaags antisemitisme gaat over de vorige oorlog en dat al het geroep erover langzamerhand in 99 van de 100 gevallen alleen als functie heeft om kritische tegenstanders (en vooral critici van Israel) de mond te snoeren. Laten we ons liever bezighouden met  hedendaags racisme. Dat wordt op veel plaatsen van de wereld nog steeds volop gepraktiseerd.

PS. Ik word erop gewezen dat ik in Drayers eerste column over antisemitisme nog wat over het hoofd heb gezien. Drayer heeft ook de site Krapuul (waar ik n.b. zelf nogal eens te gast ben) aangevallen, omdat Krapuul-auteur J. v.d Heuvel kritisch had geschreven over het feit dat minister Asscher doorgaat met plannen van het vorige kabinet om van mensen van allochtone herkomst het land van herkomst te registreren. Vd Heuvel vond dat in de lijn liggen van de Neurenberger rassenwetten. 
Vervolgens betichtte Drayer Krapuul van antisemitisme, omdat .... omdat Asscher joods is. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Om te beginnen heeft Asscher wel een Joodse vader, maar beschouwt hij zichzelf helemaal niet als Joods. Drayer maakte hem Joods om vervolgens Krapuul van antisemitisme (racisme) te kunnen betichten. En dat terwijl Krapuul juist het racisme van Asschers voornemens aan de kaak stelde. Hoe kan je de zaken verdraaien. Dit is dus nog iets waar Drayer zich diep over zou moeten schamen.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Het feit dat Elma Draayer al jaren geleden in Trouw zulke stukjes schreef, maar ook nog steeds(?) in de auto op BNR radio in een journalistenpanel zoet gevooist zit te "zeuren", is een reden dat ik
1.bij BNR de knop omzet als dit programma waar zij aan meedoet komt en dat ik
2.Jaren geleden na een aantal niet geplaatste ingezonden stukken over o.a. artikelen van haar maar ook na een aantal herinneringen en schriftelijke waarschuwingen aan de Trouw redactie, mijn abonnement heb opgezegd.

Ik heb er geen moment spijt van gehad.

Herman

Elisabeth zei

Drayer en Ephimenco zijn genoeg reden om weg te blijven bij Trouw. En eerder schreven Jaffe Vink en Leon de Winter samen zowat de hele weekendbijlage vol. Dat was echt onverdraaglijk. Geef mij maar Frits Abrams van NRC!

Anoniem zei

OT: moet het zijn: a Goy in Israël and a Dhimmi in Arabia

Marian E.

Anoniem zei

je eigen lijn volgen is mi zinniger dan je eindeloos te verdedigen tegen diegenen die je bewust niet willen begrijpen, negeren verheft en laat de bekvechters in hun eigen sop gaarkoken ze leven op de energie van anderen omdat ze zelf geen positiviteit hebben. groet Daniella

Arjan zei

Wie n beetje oplet snapt waarom israel n grote muur aan t bouwen is...er zijn meer historische voorbeelden van verkeerde regimes die zich op die manier proberen te "beveiligen". Gelukkig vallen die muren uiteindelijk allemaal om. Juist met haar eigen verleden in gedachte, zou de staat Israel zich kapot moeten schamen voor het continue xenofobe en misdadige gedrag.

Arjan

clara legêne zei

Ik probeerde tot drie keer toe een reactie op het stuk van Drayer te plaatsen, maar de moderator van Trouw laat hem niet door (waarom is me een raadsel):

"Drayer verlaagt zich tot praktijken die ze anderen verwijt. Je kunt veel van Breedvelds blog zeggen, maar hem zo antisemitisme in de schoenen proberen te schuiven riekt naar een eigen agenda. Drayer misbruikt niet alleen Breedveld, maar ook de beschuldiging van antisemitisme. Werkelijk antisemitisme wordt straks op deze manier door niemand meer serieus genomen. En wordt die werkgever genoemd omdat Drayer Breedveld persoonlijk kapot wil hebben? Zo keurig is de VU dus niet, als zij daar ook werkt."

Anoniem zei

Jij zou je moeten schamen. Vrijwel alle slachtoffers van Breedveld zijn joods. Loor, Lagonda, Simone Laurey. En jij pakt ze ook op hun joods zijn.

Abu Pessoptimist zei

Een volkomen onzinnige opmerking is dit - en ook nog eens laf want je ondertekent niet (ik overtreed mijn eigen regels door dit door te laten). Ik heb nog nooit iemand 'gepakt op zijn/haar Joods zijn' en zal dat ook nooit doen. Ik kan namelijk moeilijk mensen aanvallen om iets wat ik zelf ook ben, of zie ik dat verkeerd?
Of Peter Breedveld 'slachtoffers' heeft gemaakt kan ik niet beoordelen. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat hij (en Hassnae Bouazza) op grond van uit hun context gerukte citaten valselijk en op een vileine manier door Elma Drayer van iets werden beschuldigd wat ze in de verste verte niet zijn, namelijk antisemiet.
Drayer moet zich schamen dat ze zich permitteert op een dergelijke grove en journalistiek totaal onverantwoorde wijze reputaties te beschadigen. Dat heb ik aan de kaak gesteld, meer niet.

Ton Nuiten zei

Het zal niet de eerste maal zijn dat Elma Drayer zich zo negatief uitlaat over mensen die wat Israël betreft, een ándere mening hebben. Haar reactie op een ánder onderwerp nl. het bezoek van Richard Gage, voorzitter van Architects & Ingeneers for 9/11 Truth aan de Universiteit te Delft waar Gage zíjn alternatieve mening over de aanslagen op 11 september 2001 zou geven, was ronduit verbazingwekkend. Volgens Drayer was Gage niet meer dan een complot-theoreticus en was hetgeen Gage zou vertellen over deze tragedie allemaal "niet waar." Ja, we mogen wel álles zéggen "maar niet dáár, waarmee zij naar de Universiteit te Delft verwees; het centrum, De Roos, te Amsterdam was hier, zo vond Drayer, goed genoeg voor. En álles wat Drayer tijdens het interview met de Evangelische Omroep wat kort voor het bezoek van Gage aan de Universiteit uitgezonden werd, te zeggen had, was dat Gage zich slechts bezig hield met complot-theorieën zonder hierbij enig bewijs te leveren over waaróm het volgens haar allemaal niet waar was. Over het interview:

https://www.youtube.com/watch?v=ZEB79x2_ViY

Over het betoog van Richard Gage aan de Universiteit te Delft:

https://www.youtube.com/watch?v=YwT34V3eGv8

Vergelijk de "wijsheid" van mevr. Drayer met de redelijke en intelligente alternatieve uitleg van Richard Gage betreffende 9/11.

In Gaza 21.000 kinderen vermist, Israel doodt de directeur van de ambulance-diensten

Even leek het alsof Amerika de vloed aan bommen had gestopt, maar ze zijn er weer. De NGO Save the Children, die gevestigd is in Engeland, h...