zondag 10 maart 2013

Israelische leger gooit roet in het eten bij een demonstratief Palestijns huwelijk


 De bruid...

Een groep Palestijnen heeft zaterdag geprobeerd een huwelijksceremonie te houden bij een checkpoint op de afscheiding tussen Israel en het Palestijnse gebied. Het huwelijk betrof een bruid uit Nazareth in Israel en een bruidegom van de Westoever, uit Abu Dis. Twee bussen vertrokken, de ene vanuit de Isarelische plaats Jaffa, de andere vanuit Ramallah met de bedoeling elkaar te ontmoeten bij het checkpoint Hizmeh, ten noorden van Jeruzalem.
De bruiloft - een nep bruiloft - was georganiseerd door de groepering 'Love in the Time of Apartheid'. Het doel ervan was een bepaling in de wet op het Israelische staatsburgerschap aan de kaak te stellen, die is aangenomen in 2003 en verleden jaar nog eens door het Israelische hooggerechtshof werd bekrachtigd. In deze bepaling wordt het Palestijnen in Israel onmogelijk gemaakt samen te leven met een echtgeno(o)t(e) vanuit de Palestijnse gebieden of afkomstig uit één van de omringende Arabische landen. Ook familiehereniging van families die zowel aan de ene kant van de 'groene lijn' wonen als aan de andere, wordt erdoor verhinderd.

..de bruidegom...

Het feest werd echter versjteerd door het Israelische leger, dat als altijd paraat was om bedreigingen van de Joodse staat af te wenden. De bus die van de Westoever kwam werd nog voor het checkpoint tegengehouden en ook de bruid, in witte jurk en met kefiyeh, werd gestopt voordat ze de bruidegom kon ontmoeten. De soldaten riepen door luidsprekers dat het om een illegale demonstratie ging en kregen van de demonstranten te horen dat het geen demonstratie maar een huwelijk betrof.
 De ceremonie paste in een reeks van nieuwe, wat ludiekere acties van Palestijnen om te protesteren tegen discriminerende bepalingen, of de roof van land voor de nederzettingen. Eerder werden een aantal malen tentenkampen (tijdelijke Palestijnse dorpen) opgezet. Een van de deelnemers aan het protest van zaterdag was de Palestijnse parlementariër Mustafa Barghouti.

..en het leger. (Middelste foto Oren Ziv/Activestills.org, andere twee van Facebook)

Geen opmerkingen: