vrijdag 24 mei 2024

Internationaal Hof draagt Israel op de strijd te staken en zich terug te trekken uit Gaza


 Het Internationale Gerechtshof (ICJ) heeft Israel vrijdag met 13 tegen 2 stemmen, opgedragen zijn militaire acties in Gaza onmiddellijk te staken en zich terug te trekken uit Gaza. Het was de derde uitspraak van het ICJ in de zaak van Zuid-Afrika tegen Israel dat aangeklaagd is wegens het bedrijven van volkerenmoord, genocide. Zuid-Afrika had hierom gevraagd in verband met de Israelische aanval op Rafah. 

Het Hof zei in de uitspraak die werd voorgelezen door rechter Nawaf Salam dat Israel niet voldoende informatie heeft verschaft over de veiligheid van de bevolking tijdens de evacuatie van 800.000 mensen, noch over de aanwezigheid in het gebied van Mawasi van van voldoende water, voedsel, medicijnen, gezondheidsmaatregelen en onderdak. Dat betekend dat er een verder risico is dat de huidige situatie onherstelbare schade met zich meebrengt voordat het hof zijn einddoordeel uitspreekt. Vandaar dat het zijn eerdere oordeel wijzigde en Israel opdroeg onder de Genocide Conventie zijn militaire offensief onmiddellijk te staken evenals andere acties die voor Palestijnen condities scheppen die hun gehele of gedeeltelijke vernietiging zou kunnen bewerkstelligen.

Israel dient zich ook terug te trekken.  De ''catastrofale'' situatie in Gaza, dus het Hof,  brengt met zich mee dat de eerdere orders van 26 januari en en 28 maart moeten worden uitgevoerd, zo moeten de grensovergangen worden geopend en de ongehinderde aanlevering van basisvoorzieningen en humane bijstand worden verzekerd. Ook moeten waarnemers ongehinderd naar binnen kunnen.  Verder af het Hof ook opdracht de Israelische gijzelaars onverwijld vrij te laten.

De uitspaak is bindend en heeft ook gevolgen voor derde landen, die bijvoorbeeld wapens leveren. Een aantal landen zal zich de uitspraak aantrekken, een ander aantal niet. Het ICJ heeft zelf geen middelen om de naleving van zijn uitspraken af te dwingen. Israel had van tevoren gezegd dat geen macht ter wereld hen af kan brengen van het beschermen van hun burgers en het achtervolgen van Hamas. Het land zal zich niets van de maatregelen aantrekken en de kans dat Israel uiteindelijk voor genocide veroordeeld gaat worden op de koop toe nemen. Een leider van Hamas, Bassam Naim, zei dat Hamas de order begroet en een beroep op de Veiligheidsraad doet om de order in praktische maatregelen om te zetten. De kans dat de Veiligheidsraad dat gaat doen is echter nagenoeg nihil. De Amerikaanse president Biden wijst de uitspraak van het ICJ eveneens af.

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...