woensdag 1 mei 2024

Studentenprotesten in de VS een hart onder de riem voor de Palestijnen

Tentenkamp bij Columbia universiteit
Het is natuurlijk fijn dat de studenten in Amerika eindelijk wakker zijn geworden, al was het wat laat. Maar het greep om zich heen als een olievlek. Wat begon als een kampje van studenten van de Columbia Universiteit in New York werd gaandeweg een landelijke beweging die deed denken aan de tijd van de protesten tegen de Vietnam-oorlog. Vermaarde nationale grootheden gaven zelfs acte de présence. Zo kwam corifee van het Vietnam-verzet Angela Davis naar Columbia om te vertellen hoe het protest haar had geïnspireerd en hoe belangrijk ze het vond.

Via Boston, the Massachussets Institute of Technology (MIT) en Northeastern sloeg de beweging over naar de New York University, Yale in Connecticut, Bloomington in Indiana,  de universiteit van Ohio, de Emory universiteit in Atlanta, de Washington Universiteit van St Louis, de universiteit van Texas in Austin, die van Arizona en de UCLA (de universiteit van Californië in Los Angeles), of de polytechnische Humboldt, en die van Denver in Colorado. Later kwam daar het Emerson College en Tufts Universiteit in Boston nog bij, evenals de Vanderbilt universiteit in Nashville (Tennessee), de universiteit van Michigan en de universiteit van Minnesota. 

Ook het buitenland werd aangestoken. De McGill universiteit in Montreal, de universiteit van  (Australië) en de SciencePo van de Sorbonne in Parijs voegden zich ook bij de protesten. Alle protesten hadden vergelijkbar eisen: een staakt-het-vuren in Gaza, en een terugtrekking van de universiteit uit investeringen in of contacten met wapenfabrikanten die aan Israel leverden en firma's die ge;ld verdienden aan de Israelische bezetting.

De zesjarige Hind

De protesten werden niet in dank afgenomen. De rector van Columbia, Micouche Shafik, gaf verleden week al het sein aan de federale politie om het protestkamp af te breken, want de Joodse studenten voelden zich onveilig. Er werden zo'n 100 studenten opgepakt (van wie een aantal ook hun slaapplaats verloor), maar  het kamp bleef overeind en de maatregel werd tijdelijk opgeschort. Tot dinsdag een eind aan werd gemaakt. De studenten wachtten zingend in de Hamilton Zaal, die was omgedoopt naar ''Hind Zaal'' naar het zesjarige meisje dat door de Israeli's werd vermoord terwijl ze op hulp van een ambulance wachtte waarvan de twee berijders eveneens werden vermoord. De universiteit dreigde dat ze van de universiteit zouden worden weggestuurd. 

Bij de meeste andere universiteiten, onder meer de univesritet van New York, speelden zich vergelijkbare taferelen af, waarbij de politie vaak zeer hard optrad. In totaal zouden ruim 1.000 studenten zijn opgepakt evenals een aantal professoren (bekend was de video van de dean van de economische faculteit van Emory, die ruw op de grond werd gesmeten en door twee agenten aan beide handen werd gebonden terwijl ze zei: ''ik ben een professor!'').   

De acties waren een late reactie van de studentengeneratie, die gehoor gaf aan de groeiende weerzin tegen het feit dat de Amerikanen - en dan vooral president Biden, genocide Joe - de Israeli's maar bleven steunen. Op veel plaatsen werden ze geleid door Palestijnse zowel als Joodse organisaties. Omdat de acties in het Joodse Pesahfeest plaatsvonden werden er bijvoorbeeld  speciale sederbijeenkomsten gehouden waar het verhaal van Pesah werd verteld, wat dan weer werd afgewisseld met islamitische gebeden. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het grote geld van de universiteiten vaak  afkomstig is van Joodse gevers, die dreigden hun giften stop te zetten. Onderwijl keerde de Joodse Israel-lobby zich fel tegen de protesten. Er waren video's te zien waarop Joodse meisjes riepen dat ze hoopten dat de demonstranten zouden worden verkracht, of ze uitscholden voor ''sharmuta'', een Arabisch woord dat ''hoer'' tekent maar dat al lang geleden door de Israeli's is geadopteerd. 

Protestbijeenkomst op Columbia
Er waren ook de nodige agitatoren op de been. Zo werd bij Northeastern University (Boston) ingegrepen tegen het protestkamp nadat ''Kill te Jews'' was geroepen, toevallig door iemand die op een video stond die was opgenomen van een pro-Israel groep. Het algehele beeld werd uiteindelijk vooral bepaald door de vrees voor antisemitisme, vergelijkbaar met wat er in Nederland gebeurde bij de demonstraties tegen president Herzog bij het Holocaust Museum: de demonstranten konden het goed met elkaar vinden en hadden best plezier, maar de buitenwereld hoorde en zag een heleboel antisemitische ruis. Op dit moment lijkt het erop dat de trend is dat de acties langzaam zullen worden afgekapt, al is veel nog onzeker. Maar voor de Palestijnen waren de kampen zonder meer een hoopvol teken. President Biden moet zo langzamerhand met het oog op zijn herverkiezing wel bang te moede  worden.    

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...