woensdag 25 augustus 2010

Geen ruimte en geen geld voor Arabische leerlingen in Jeruzalem

Elk jaar om deze tijd is het weer raak. De kinderen gaan weer naar school en ter gelegenheid daarvan verschijnen er rapporten dat de toestand met betrekking tot het onderwijs in Oost-Jeruzalem abominabel is. Ongeveer de helft van de Palestijnse leerlingen, zo wordt geschat is aangewezen op - dure -  privé oplossingen, domweg omdat er voor hen geen plaats is in het reguliere onderwijs-systeem. Ongeveer 6% van de leerlingen (en dat betreft ruim 5000 leerlingen) gaat zelfs helemaal niet naar school, mogelijk mede omdat hun ouders geen dure privés scholen kunnen betalen. Er is al jaren een tekort van ongeveer 1000 klaslokalen en dat tekort wordt nooit ingelopen. Dit afgelopen jaar zijn er maar 39 bijgekomen.
Deze gegevens staan in een gezamenlijk rapport van de Association for Civil Rights in Israel (ACRI) en Ir Amim dat wordt aangehaald in The Guardian. Verleden jaar schreven zij ook zo'n rapport (ik besteedde daar toen hier aandacht aan). Het jaar daarvoor zag ik een rapport van IRIN, waarin ruwweg hetzelfde stond.
De toestand van de wel bestaande klaslokalen laat overigens ook te wensen over, vele zijn te oud, te klein en te slecht geventileerd. En dat is geen wonder als we lezen dat Israel in Jeruzalem per schoolkind 2372 shekel uitgeeft (plm 340 euro) en voor een Arabisch schoolkind 577 shekel (zo'n 82 euro). Volgens Jamal Zahalka, Knessetlid voor de Balad-partij, is de toestand van het onderwijs voor Palestijnse kinderen in Jeruzalem zo slecht dat het ongunstig afsteekt bij elke andere plek, waaronder ook Gaza of de vluchtelingenkampen in Libanon, Jordanië en Syrië. Het aantal drop-outs onder de Palestijnse leerlingen is trouwens ook ongekend hoog: 50% scheidt er voortijdig mee uit. Bij de Joodse leerlingen is dat 11,8%.  
 

2 opmerkingen:

Anoniem zei

En dan lees ik vandaag op de website van de Provinciale Zeeuwse Courant (Wegener) dat er verplicht Arabische les gegeven gaat worden op de Israelische scholen.

Corrie van der Hart

Abu Pessoptimist zei

Klopt. Tweeënzestig jaar na de stichting van de staat, die officieel tweetalig is, wordt bij wijze van experiment in ruim 150 scholen in Noord-Israel het Arabisch verplicht gesteld in de hoogste klassen van de basisschool. Arabische Israeli's moesten al 62 jaar lang Hebreeuws leren, en met het omgekeerde wordt nu dus ook een begin gemaakt. Beter laat dan nooit, natuurlijk.
Maar dit staat los van de situatie in Jeruzalem.

Israeli's doden kolonel van de inlichtingendienst

Ahsraf Ibrahim   Een kolonel van de Inlichtingendienst van de Palestijnse Autoriteit en oud-gevangene is maandagmorgen bezweken aan de verwo...