woensdag 4 augustus 2010

Shin Beth weerhoudt Mohammed Khatib van reis naar Spanje - ondanks vergunning

De veiligheidsdienst Shin Beth heeft Mohammed Khatib (foto)van het Volkscomité van Bil'in op de Westoever woensdag op de Allenbeybrug over de rivier de Jordaan tegengehouden toen hij naar Amman wilde reizen om het vliegtuig naar Spanje te nemen. Khatib, die in het bezit was van een uitreisvergunning van een militaire rechtbank, zou daar onder meer spreekbeurten vervullen. Op de brug werd hem verteld dat hij 'om veiligheidsredenen' het land niet uit mocht en naar huis terug moest. Khatib weigerde weg te gaan.  Later op de de dag woensdag was hij nog steeds bij de brug.
Tegen Khatib, die een belangrijk rol vervult bij de wekelijks protesten tegen de Muur in Bil'in, loopt een zaak bij de militaire rechter wegens opruiing. Een klacht wegens het gooien van stenen is inmiddels weer ingetrokken. Khatib had permissie van de rechtbank om het land uit te reizen. Zijn advocate, Gaby Lasky, zei dat vanzelfsprekend geen weldenkend mens zal geloven dat 'veiligheid' de reden is waarom de Shin Bet hem niet liet gaan. Ze noemde de reden 'politiek'. 'De Shin Beth wil organisatoren van legitieme protesten zoveel mogelijk dwarszitten.'

Geen opmerkingen: