maandag 2 augustus 2010

Libanon pakt weer telecom-spion voor Israël, in zaak met vertakkingen naar Hariri Tribunaal


Het Libanese leger heeft opnieuw een werknemer gearresteerd van een van de Libanese telecom netwerken op verdenking van spionage voor Israël. Hij is de vierde arrestant in een zaak die uiterst gevoelig ligt, omdat er een mogelijk verband bestaat met het (internationale) Speciale Tribunaal voor Libanon (STL) dat aanslag van 2005 onderzoekt waarbij de toenmalige premier Rafic Hariri werd gedood, samen met 23 lijfwachten en omstanders.
De nu aangehouden man is Milad Eid (66) die werkte als een technische man voor de staatsfirma Ogero die het vaste net in Libanon beheert. Hij was daar gepensioneerd, maar keerde er later terug als een administratieve employee. De eerdere arrestaties betroffen twee werknemers van de mobiele provider Alfa, Charbel Qazzi en Tarek al-Rabbaa. Zij werkten net als Eid in functies die het mogelijk maakte het telefoonverkeer van Libanon te monitoren. Een collega van hen zou volgens diverse berichten zijn ontkomen naar Israël.

Het Libanese spionage schandaal kwam aan het rollen in april 2009 met de arrestatie van Ali Mantash. Hij werd op 13 juli ter dood veroordeeld onder meer omdat hij tijdens de aanval van Israël op Libanon in 2006 gegevens zou hebben doorgegeven over gebouwen en doelen die de Israëli's vervolgens onder vuur namen. Mantash's doodvonnis was overigens het tweede dat werd uitgesproken. Zijn arrestatie werd gevolgd door een golf van verdere arrestaties  - het voorzichtige persbureau Reuter spreekt van ruim 50 arrestaties, Libanese bronnen hebben het over meer dan 70, onder hen waren diverse veiligheidsfunctionarissen en zelfs k hoge officieren. Aangenomen wordt dat in de maanden september -december van dit jaar een golf van processen zullen komen, waarin ook meer doodvonnissen zullen volgen. Volgens Libanese bronnen is al besloten dat die vonnissen ook ten uitvoer zullen worden gebracht.

Speciaal pijnlijk en uitermate politiek gevoelig liggen de telecom-afluister zaken. Het Speciale Tribunaal voor Libanon (STL, ook wel Hariri tribunaal genoemd) neigt ten einde. Aanvankelijk waren de aanwijzingen dat Syrië als schuldige uit de bus zou komen. Syrië werd na de moord in 2005 om die reden ook gedwongen om zijn troepen uit Libanon terug te halen. Intussen is echter duidelijk geworden dat  het Tribunaal (dat overigens gehouden wordt in Leidschendam) heel waarschijnlijk Hizbollah-leden in staat van beschuldiging zal stellen. Hassan Nasrallah, de leider van Hizbollah, heeft laten weten dat hij dit niet zal accepteren. Met name ging het daarbij om het feit dat gegevens over het telefoonverkeer ten tijde van de aanslag op Hariri sr. een uiterst belangrijke rol hebben gespeeld als bewijsmateriaal. Volgens Nasrallah is het onacceptabel dat zo'n uitspraak zou worden gedaan, het tribunaal was volgens hem een zaak waar Israël de hand in had.
De waarschijnlijkheid van beschuldigingen aan het adres van Hizbollah leidden in Libanon tot een crisis-sfeer. 
Abdallah en Assad in Beirut. In het midden de Libanese president Michel Sleiman (foto AP). De foto boven in dit stuk toont een gemaskerde Libanese veiligheidsagent die laat zien met welke trucken de Israëlische spionnen werkten. Het kleine fotootje toont wijlen Hariri sr.

De belangrijkste reden waarom de Saoedische koning Abdallah en de Syrische president Assad dit afgelopen weekeinde een bezoek aan Beirut brachten was dat zij de crisis wilden bezweren. Assad is de belangrijkste bondgenoot van Hezbollah en koning Abdallah heeft sterke banden met Saad Hariri, de zoon vn Rafic hariri en de huidige premier en leider van de Mustaqbal-partij. Het lijkt erop dat zij in hun opzet zijn geslaagd. Assad en Nasrallah eisen dat het STL wordt stopgezet of dat er tenminste niet al teveel waarde aan wordt gehecht. Koning Abdallah heeft zich achter deze eis geschaard (waarbij hij overigens aantekende dat een internationaal tribunaal vermoedelijk niet zomaar kan worden stilgelegd). Tussen Nasrallah en Sa'ad Hariri heeft voorafgaande aan het Syrisch-Saoedische bezoek een gesprek plaatsgevonden, waarbij lijkt te zijn afgesproken dat de zaak niet hoog zal worden gespeeld. Zo lijkt de Libanese regering - waar Hizbollah deel van uitmaakt - voorlopig gered en zullen behalve wellicht de (maronitische) Lebanese Forces - de andere partijen het STL niet gaan gebruiken als een breekijzer om de coalitie om zeep te helpen.

Update 4-8-10: De reek arrestaties gaat intussen door. Woensdag arresteerden de Libanezen de 62-jarige kolonel b.d. Fayez Karam, een hoge functionaris van de FPM (Free Patriottic Movement) van Michel Aoun. Karam, een christen, was hoofd van de anti-terreur- en spionagedafdeling van het Libanese leger tot de Israëlische invasie van 1982. Hij nam ontslag uit het leger en ging met Aoun naar Frankrijk toen deze in de jaren negentig vrijwillig in ballingschap ging. In 2005 keerde hij met Aoun terug naar Beirut.

Geen opmerkingen: