vrijdag 18 maart 2011

Itamar en de ´vergristelijking´ van het Nederlandse Israel beleid

VoordewindOp de Westoever worden in de militante nederzetting Itamar vijf leden van een familie vermoord, Israel reageert daarop door te zeggen dat het 500 nieuwe huizen gaat bouwen in nederzettingenblokken op de Westoever. En het Tweede Kamerlid Joel Voordewind, komt met een motie. Wat voor een motie? Een motie waarin de regering gevraagd wordt de Israelische regering er nog eens op te wijzen dat  het nederzettingenbeleid illegaal is en ten koste gaat van de Palestijnse bevolking op wier grond de nederzettingen zijn gebouwd, een gewelddadig systeem van bezetting in stand houdt dat mogelijk geweld uitlokt, en bovendien ook nog eens de kans ongedaan maakt dat er nog ooit een op een vredesregeling met de Palestijnen uit de bus komt??
 Nou nee, daar kwam het Kamerlid Voordewind dus helemaal niet mee. Het Kamerlid Voordewind is namelijk van de ChristenUnie en die zit op de lijn dat Gods Uitverkoren Volk best alle internationale regels mag overtreden. Het mag van de CU en aanverwante ´gristenen´  namelijk nederzettingen bouwen waar het maar wil in het door de 'Heere God' aan hen Beloofde Land. Het Kamerlid Voordewind kwam daarom - in samenwerking met de SGP - met een motie waarin werd gesteld dat door toedoen van de Palestijnse Autoriteit in de Palestijnse gebieden een ´klimaat wordt gevoed waarin terroristische daden worden aangemoedigd in plaats van tegengegaan´. Dat zou gebeuren in het onderwijs, maar ook op straat, door straten en pleinen te vernoemen naar zelfmoordterroristen, zo meldt het dagblad Trouw vrijdag. 

Voordewind ging met deze motie dus niet alleen voorbij aan de volstrekt foute reactie van de Israelische regering of aan de mogelijkheid dat het nederzettingenbeleid toch ook wel iets zou kunnen bijdragen aan een klimaat dat terroristische daden aanmoedigt. Hij en zijn SGP-collega Van der Staaij, gaven diezelfde Israelische regering met deze motie vooral een bemoedigend schouderklopje om op de ingeslagen weg voort te gaan. Want die formuleringen over de manier waarop de Palestijns Autoriteit een klimaat zou scheppen waarin terroristische daden worden aangemoedigd, waren een vrijwel letterlijk uit de mond van de Israelische premier Benjamin Netanyahu opgetekend citaat. Ook de oproep in de motie om de subsidiëring van de Palestijnse Autoriteit (zo´n 50 miljoen per jaar volgens Voordewind) stop te zetten als de ´verheerlijking van terrorisme niet stopt´, is natuurlijk koren op Netanyahu´s molen.
En wat doet de Tweede Kamer met zo´n motie? Lachen omdat de christelijke mannenbroeders met iets komen dat nu werkelijk helemaal en totaal voorbijgaat aan de werkelijke achtergronden van het treurige nieuws uit Itamar? Nee hoor, de Tweede Kamer nam die motie aan - behalve de mannenbroeder van de CU en de SGP, stemden ook het CDA, de VVD en natuurlijk de PVV voor.
Tja, zou het nou  werkelijk op de weg te liggen van de Nederlandse Tweede Kamer om de Palestijnse Autoriteit te vertellen hoe ze straten en pleinen wel en niet mag noemen? Het is misschien niet echt elegant van de PA om een plein te noemen naar Dalal Mughrabi, die in 1978 een bus kaapte op de weg van Haifa naar Tel Aviv om gijzelaars te nemen die konden worden geruild tegen Palestijnen in Israelische gevangenissen (ook al was de commandant van de Israelische eenheid die de bus 'ontzette', een zekere Ehud Barak,  minstens zo verantwoordelijk voor de doden die daarbij vielen). Maar is het feit dat er in Tel Aviv een groot Yitzhak Rabinplein bestaat, zoveel beter? Dalal Mughrabi was medeverantwoordelijk voor de dood van 37 mensen. De voormalige Israelische premier was in 1948 de commandant van de Israelische eenheid die zo´n  50.000 mensen uit de steden Lydda en Ramleh verdreef richting de grens met Jordanië, waarbij een onbekend aantal (maar in ieder geval enkele honderden onder wie ook vele kinderen) onderweg van dorst en uitputting stierf.
Vergezocht, deze vergelijking? Niet echt, lijkt me. Zowel Mughrabi als Rabin worden in eigen kring als vrijheidsstrijders vereerd. Waarmee ik maar wil zeggen: zo´n motie van de Nederlandse Tweede Kamer in een zaak als deze heeft, afgezien van de werkelijk onvoorstelbare partijdigheid die eruit spreekt, ook snel iets volkomen absurds. En dit was nu al de tweede wonderlijke motie van deze aard in even zovele maanden. In februari nam de Tweede Kamer een ´Motie Van der Staaij´ aan waarin de regering werd gevraagd tegen te gaan dat de Palestijnen eenzijdig een staat uitroepen en waarin werd gezegd dat de PA  naar de onderhandelingstafel zou moeten terugkeren en Israel erkennen als Joodse democratische staat. Het eerste deel - tegen het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat - is nog tot daaraan toe. Nederland mag inderdaad een voorkeur hebben voor onderhandelen in plaats van het uitroepen van een staat. Maar de zinsnede waarin de PA werd opgeroepen Israel te erkennen als Joodse democratische staat, was toch net weer een paar partijdige stappen te ver. Dat betreft namelijk een eis die door deze rechtse Israelische regering op tafel is gelegd en waaraan geen Palestijnse onderhandelaar met enig fatsoen kan voldoen.Weliswaar werd de formulering tijdens het debat door minister Rosenthal als het ware ongedaan gemaakt, maar hij bleef wel in de motie staan, wat tot verwarring blijkt te blijven leiden, onder meer in de Israelische pers.
Nog één of twee van dit soort moties en we staan werkelijk bekend als de risé van Europa. Nederland was altijd al een beetje een soort laatste wagon van de trein als het om Israel ging, de wagon die vroeger bij een goederentrein de functie van ´remmer´ had. Maar als dit zo doorgaat, zijn we straks ook nog het achterlijkste jongetje van de klas.

Begrafenis van de familie Fogel uit Itamar

Een Thai?
En nou eens wat anders. Stel dat, zoals in de Jerusalem Post werd gesuggereerd, de dader van de moord in Itamar een Thaise werknemer was, die handelde uit wraak omdat de vermoorde Udi Fogel hem nog 10.000 shekel achterstallig loon schuldig was? Wat zou iedereen dan in zijn hemd staan. Wat zou Netanyahu dan moeten met zijn plan voor 500 nieuwe woningen in bezet gebied? Hij kan ze toch moeilijk gaan bouwen in Thailand. En was die Thaise ´terrorist´ dan echt aangemoedigd doordat er in Ramallah pleinen naar mensen worden genoemd waar hij nog nooit van heeft gehoord? Hoefden de BBC en CNN dan alsnog geen excuses te maken, zoals Israel had geëist, omdat ze in hun berichtgeving niet genoeg nadruk legden op de gruwelijkheid van deze daad? Zou de Israelische minister van Informatie, Edelstein, dan alsnog zijn beslissing ongedaan maken om de foto´s van de bloedige lijken in Itamar te laten publiceren om toch vooral het beestachtige karakter ervan te illustreren? Zou Netanyahu dan alsnog van president Abbas eisen dat hij de daad - ook in het Arabisch - veroordeelt? Zou de Ashkenazische opperrabbijn van Israel dan alsnog vinden dat het Palestijnse buurdorpje van Itamar, Awarta, van de aardbodem dient te verdwijnen om plaats te maken voor een nederzetting, zoals hij in zijn rede bij de begrafenis van de vijf dode familieleden uit Itamar oreerde?
We zullen dat misschien nooit weten. Want weliswaar werd het dorp Awarta na drie dagen uitgaansverbod, arrestaties en terreur  weer vrijgegeven door het Israelische leger, en weliswaar waren er berichten dat Thaise werknemers waren opgepakt, maar Israel heeft het onderzoek intussen onder een zogenoemde ´gag order´ geplaatst, wat betekent dat niets ervan nog openbaar mag worden gemaakt. Dus stel dat de dader geen Palestijn was maar een Thai, dan verdwijnt die man vrij zeker geruisloos van het toneel. Alleen .... als de stilte werkelijk lang voortduurt wordt die mogelijkheid van een Thaise dader natuurlijk wel de meest waarschijnlijke. Want als er een Palestijnse dader zou worden gepakt, dan zouden we dat echt wel te horen krijgen.

13 opmerkingen:

Likoed Nederland zei

Heeft u ooit gehoord van een Thai dat die – om wat geld – babies de keel gaat doorsnijden? Nee toch?
Terwijl Palestijnse terroristen die Joodse kinderen in hun slaapkamer vermoorden al geregeld is voorgekomen.

Kortom, het verhaal van die Thai is fantasie uit de bekende Palestijnse propagandakoker.

Wij vernemen uit Israel: “Ten eerste is inmiddels gebleken dat er geen Thaise gastarbeiders in Itamar of omgeving zijn. Het verhaal circuleert alleen in Palestijnse kringen. In dat verhaal zou de familie Fogel de Thaise bouwvakkers die hun huis bouwden niet betaald hebben. David Ha Ivri van de regionale raad Judea en Samaria (West Bank) berichtte ons dat er geen enkele Thaise gastarbeider in de omgeving van Itamar werkt of woont. Het huis van de familie Fogel was door Joden gebouwd, schreef hij.
Israelische legerwoordvoerder Aliza Landes bevestigt dat de IDF geen enkele Thaise gastarbeider heeft verhoord in deze zaak.”

Likoed Nederland zei

Heeft u ooit gehoord van een Thai dat die – om wat geld – babies de keel gaat doorsnijden? Nee toch?
Terwijl Palestijnse terroristen die Joodse kinderen in hun slaapkamer vermoorden al geregeld is voorgekomen.

Kortom, het verhaal van die Thai is fantasie uit de bekende Palestijnse propagandakoker.

Wij vernemen uit Israel: “Ten eerste is inmiddels gebleken dat er geen Thaise gastarbeiders in Itamar of omgeving zijn. Het verhaal circuleert alleen in Palestijnse kringen. In dat verhaal zou de familie Fogel de Thaise bouwvakkers die hun huis bouwden niet betaald hebben. David Ha Ivri van de regionale raad Judea en Samaria (West Bank) berichtte ons dat er geen enkele Thaise gastarbeider in de omgeving van Itamar werkt of woont. Het huis van de familie Fogel was door Joden gebouwd, schreef hij.

Israelische legerwoordvoerder Aliza Landes bevestigt dat de IDF geen enkele Thaise gastarbeider heeft verhoord in deze zaak.”

Abu Pessoptimist zei

Nee Thais doen dat niet, de keel afsnijden doen alleen Palestijnen, dat weet iedereen. Palestijnen bakken ook matzes van Jodenbloed, ach, pardon, klein foutje.

´U verneemt uit Israel´, zegt u. Waarom schrijft u niet dat dit stond op de ´uiterst betrouwbare´ site van Arutz Sheva, het tv-kanaal van de kolonisten? Kijk op mijn link naar de Jerusalem Post (in het stukje hierboven) daar stond wat anders.

Anoniem zei

Likoed Nederland heeft geen bezwaar tegen het afsluiten van de West Bank ivm een joods feest. Heeft geen bezwaar tegen het innemen van huizen in Hebron ,het neerschieten van Palestijnen,het vernietigen van waterleidingen en olijfbomen. Niets nada noppes.
Geen bezwaar tegen het geweld van kolonisten die met wapens rondlopen en deze gebruiken,die burgers aanvallen als zij naar school of werk gaan. Likoed heeft geen geweten en dat is zeer treurig.
En dan nog iets,zelfs in Israel kun je niet in een nederzetting komen,alles zeer zwaar bewaakt,net zoals op de West Bank.
Het is natuurlijk veel moediger om bommen en fosfor vanuit vliegtuigen op Gaza te gooien,parlementsleden en kinderen gevangen te nemen en de laatste zelfs te mishandelen en onder te plassen of is dit ook niet waar?
jose

Anoniem zei

http://www.haaretz.com/news/national/arab-owned-car-set-alight-after-jewish-arab-dialogue-in-safed-1.349559
Wat zouden dezelfde partijen zeggen over de toenemende discriminatie en geweldadigheden in Israel tegen Palestijnen?

Anoniem zei

dit interessante verhaal vond ik net via de weblog van Meta Floor. Meta is uitgezonden naar Sabeel te Jeruzalem.

http://wereldverhalen.wordpress.com/

Corrie

Anoniem zei

http://www.haaretz.com/weekend/magazine/land-of-fire-1.350005
mooi en indrukwekkend geschreven.
Jose

Herman zei

Wederom hulde Maarten Jan voor je uitstekende artikel met "research". Je schitterende lik op stuk antwoord op een reactie en je lef tot publicaties met naam, toenaam en link

Franklin Ryckaert zei

Of deze moord nu werd gepleegd door een Palestijn of een Thai,de regering van Israel is hierdoor op geen enkele manier "gerechtvaardigd" 500 nieuwe woningen in bezet Palestina te bouwen.Tijdwinnen door een frauduleus "vredesproces" en ondertussen steeds meer land stelen en steeds meer nederzettingen bouwen is al jarenlang Israel's officiële politiek. Deze laatste gruweldaad verzinkt in het niet bij de terreurdaden gepleegd door de zionisten van vóór de stichting van hun staat tot op heden.Veel Israelische toppolitici waren zèlf terroristen en ik denk dat ook naar hen pleinen en straten zijn vernoemd.We hebben geen behoefte aan zoiets als Likoed Nederland
(waarom geen HAMAS Nederland?)en de woorden van een man als David ha Ivri, hoofd van de Regionale Raad van Judea en Samaria(West Bank) lijken me niet al te betrouwbaar.Wat doet die man trouwens met z'n "raad" in bezet Palestina?Waar blijft de Palestijn die hoofd is van de Regionale Raad van Bezet West Palestina("Israel")?Ik zou hem nog meer vertrouwen.

Likoed Nederland zei

@Abu

Onze bron is niet Arutz 7. Maar wat doet het er toe, het verhaal van de Thai is overduidelijke nonsens.

En inderdaad is de Palestijnse cultuur met haar 'doodscultus' en martelarenverering vrij uniek.

Dat heeft zich kunnen ontwikkelen ondanks dat de Palestijnen zich 16 jaar geleden in de Oslo akkoorden zich juist verplicht hadden om die terroristenverering te stoppen.

Maar het is begrijpelijk dat de leek die daarover niets leest in onze politiek-correcte media dat niet snapt.
Gelukkig heeft deze week ook de Tweede Kamer besloten dat er nu paal en perk aan gesteld moet worden, op straffe van beeindiging van subsidies.


@Ryckaert

Uw informatie loopt erg achter. Israel bouwt al een jaar of acht geen nieuwe nederzettingen meer.
De woningen worden gebouwd in gebied waarvan de VS eerder heeft gezegd dat het logisch is dat dit met de Palestijnen wordt geruild.

Abu Pessoptimist zei

Over nonsens gsproken, Likoed NL, die verhalen over martelarenverering en 'doodscultuur' komen overduidelijk uit een soort 'orientalistische' koker van mensen die denken dat Palestijnen anders in elkaar zitten dan gewone mensen. (Ik hoop dat u begrijpt dat orientalistisch verwijst naar het boek van Edward Said, Orientalism, en dat ik mensen als Itamar Marcus en zijn soortgenoten bedoel). Als u Palestijnen onder uw kennissen zou hebben zou u die nonsens niet geloven.
En wat de Thai betreft: we zullen zien. Of liever we zullen niet zien,want Israel zal nooit toegeven dat het geen Palestijn was, als dat het geval blijkt te zijn. En wat uw Israelische bronnen betreft: roerend zoals u blijkbaar denkt dat het Israelische leger en mensen als die David HaIvri altijd de waarheid spreken. (Overigens heb ik hem nergens anders geciteerd gezien dan bij Arutz 7, maar so what).

Danny zei

"Stel dat, zoals in de Jerusalem Post werd gesuggereerd, de dader van de moord in Itamar een Thaise werknemer was"
De Jpost suggereert niets! ze vertellen gewoon dat een Pallie site zevert. Wat u doet is gewoon stemmingmakerij met wat leugens. Nu begrijp ik ook beter waarom die Vuilnisbelt zo graag uw blog leest.

Abu Pessoptimist zei

Zo is het, Danny, 'Pallies' zeveren en Israelische kranten vertellen. Kennelijk vond de JPost het belangrijk genoeg te vertellen wat die 'Pallies' zeverden, daarmee suggererend dat het nieuwswaardig was. En zo vertelde Haaretz de dag na de moord dat er Thaise werknemers waren gearresteerd, net als zo ongeveer het hele 'Pallie' dorp Awarta.
Stemmingmakerij van Haaretz, waarschijnlijk, en misschien ook wel van de JPost.
En wat zullen we eens maken van dat gePallie van u? Dat doet toch wel sterk denken aan de 'gooks' van de Amerikanen in Vietnam, de 'kaffers' van de Apartheid in Zuid-Afrika en de 'niggers' destijds in de VS . Racistisch dus. Bent u een racist?

Libanon heeft na 13 maanden dus eindelijk een nieuwe regering

Najib Mikati (Wikipedia) Libanon heeft na 13 maanden eindelijk weer een kabinet. Premier Najib Mikati, een telecommunicatie miljardair uit T...