zondag 16 oktober 2011

Nieuwe nederzetting in Oost-Jeruzalem gaat de toegang tot Bethlehem afsluiten


Een alarmerend bericht van Vrede Nu, dat tegenwoordig nauwlettend de ontwikkelingen en bouwplannen met betrekking tot de nederzettingen volgt. Israel heeft een nieuw plan gedeponeerd voor de bouw van een volkomen nieuwe nederzetting (Israel noemt dat een 'wijk') in Oost-Jeruzalem: Givat Hamatos. Het gaat in eerste instantie om de bouw van 2610 nieuwe wooneenheden. Maar dat is niet het ergst: Givat Hamatos komt te liggen naast Gilo en zal de omsingeling van Arabisch Oost-Jeruzalem, dat nu nog een soort 'doorgang' heeft naar Bethlehem, kompleet maken. Het kaartje dat Vrede Nu bij zijn bericht levert maakt dat duidelijk:


(Klik op kaart voor groter beeld) 
 
Het plan (plan 14295) werd op 11 oktober ter inzage gelegd, zegt Vrede Nu. Er volgt nu een periode van 60 dagen waarin bezwaren kunnen worden ingediend. Als dat niet gebeurt kan direct na die periode van 60 dagen met de bouw worden begonnen. Als er wel bezwaren zijn volgen er procedures, maar ook dan is het plan in  principe in enkele maanden tijd klaar om te worden uitgevoerd. Plan 14295 is een uitgewerkte versie van een eerder plan dat drie jaar geleden, onder de regering-Olmert, werd ingediend, maar toen nog niet uitgewerkt was. Dat uitwerken - in percelen verdelen (reparcellation) - is kennelijk in stilte gebeurd. Het is een plan dat ressorteert onder de regering en de ILA, de Israeli Land Authority.
Vrede Nu noemt het plan een 'mini E1' , naar een stuk land tussen Jeruzalem en Ma'ale Adumim dat, als het wordt bebouwd (iets wat Israel enkele jaren geleden onder Amerikaanse druk op de lange baan schoof) , de splitsing van de Westoever in een noordelijk en een zuidelijke helft zou vervolmaken. In dit geval gaat het om de definitieve afsplitsing van Jeruzalem van de Westoever.
Vrede Nu merkt ook nog op dat uitvoering van het plan voor deze nieuwe nederzetting (de eerste nieuwe die in de agglomeratie Jeruzalem wordt gesticht sinds Har Homa in 1997), de uitvoering onmogelijk zou maken van het 'Genève Initiatief', één van de tussen Palestijnen en 'progressieve' Israeli's uitgewerkte vredesplannen, omdat het de grenslijn in Jeruzalem die daarin was afgesproken, verlegt.

Geen opmerkingen: