dinsdag 31 januari 2012

Christelijke Kamerleden laten zich bijpraten door Palestijnen-hater Itamar Marcus

Directeur Itamar Marcus van Palestinian Media Watch met de hysterica Pamela Geller (blog: Atlas shrugs)  tijdens een conferentie van gerenommeerde islamofoben en Palestijnenhaters (onder wie ook Geert Wilders) in 2008 in Israel 

Het wordt steeds duidelijker dat we in de Tweede Kamer in Den Haag een afgezant hebben zitten, of misschien wel meer dan één, van Christenen voor Israel, de groep christen-zionisten in Nederland, die bloembollen als teken van vriendschap afleveren aan de ergste misdadigers onder de Israelische kolonisten. Die vóór het Israelische nederzettingenprogram zijn en die elke vorm van Palestijns verzet - ook geweldloos verzet, ook boycots van goederen uit de nederzettingen en zelfs het aan de kaak  stellen van Israelisch onrecht jegens Palestijnse burgers - zien als Palestijnse ophitsing, zoniet Palestijns 'antisemitisme'.    

Hoe wordt dat duidelijk? Door onder meer de volgende uitnodiging die op 24 januari door Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) aan een aantal leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken werd toegezonden:

Namens Joël Voordewind nodig ik u van harte uit voor een bespreking over de Palestijnse Autoriteit (PA) en het verheerlijken van terrorisme. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Enerzijds willen we graag overleg over de aangenomen motie Van der Staaij/Voordewind over de Palestijnse Autoriteit en het verheerlijken van het terrorisme. Een goed voorbeeld daarvan zijn de aanhoudende betalingen van de PA aan veroordeelde terroristen in Israëlische gevangenissen. Tijdens de begrotingsbehandeling probeerden we tevergeefs Minister Rosenthal te bewegen om de PA te bewegen met deze betalingen te stoppen. Anderzijds is Itamar Marcus van de Palestinian Media Watch speciaal voor deze bijeenkomst naar Nederland gekomen om zijn boek ‘Deception’ te presenteren. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 1 februari van 15:00 tot 16:30.
 Voor wie niet weet weet wie Itamar Marcus is: hij is in de eerste plaats een kolonist. Hij woont in de nederzetting Efrat die is gebouwd op grond die is afgepakt van het (overwegend christelijke) Palestijnse dorp Al-Khadr bij Bethlehem. Hij is een oud-medewerker van de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet, en oud-medewerker van Netanyahu, maar toch vooral de directeur van Palestinian Media Watch (PMW- PalWatch) dat hij in 1996 oprichtte. PMW is sindsdien verantwoordelijk voor een stroom van video's en publicaties die het onbetrouwbare, leugenachtige, moorddadige en vooral antisemitische karakter moet aantonen van de Palestijnen. En niet te vergeten hun verheerlijking van het terrorisme, een veelgebruikte uitdrukking van PMW, die hier klakkeloos door de Christenen voor Israel onder onze Kamerleden wordt overgenomen.
Ik schreef niet zo lang geleden onder de titel 'Een leven in dienst van het belasteren van de Palestijnen' een lang stuk over Itamar Marcus. Daarin gaf ik aan dat Marcus niet alleen uiterst tendentieus is, maar ook volstrekt onbetrouwbaar. Hij blijft bijvoorbeeld tamboereren op de schoolboeken in de Palestijnse gebieden waar van alles mis mee zou zijn. In werkelijkheid werd een aantal jaren geleden een heel nieuw curriculum opgesteld, onder meer met hulp van de Nederlandse overheid, waar volstrekt niets op valt aan te merken. Hij geeft talloze voorbeelden van hulp die de Palestijnse Autoriteit aan 'terroristen' in Israelische gevangenschap geeft, waarbij hij niet alleen onbetrouwbare getallen noemt (zie de beantwoording van recente Kamervragen door minister Rosenthal) maar ook volstrekt voorbijgaat aan het feit dat al die 'terroristen' zijn veroordeeld door  militaire Israelische rechters en op grond van wetten die totaal niets met een aanvaardbaar juridisch systeem uitstaande hebben, zodat hun straffen in veel gevallen ook geen enkele toets der kritiek kunnen doorstaan.
Het heeft weinig zin mijn hierboven genoemde stuk te herhalen. Het komt hierop neer: Er zijn zeker soms aanmerkingen te maken op Palestijnse uitingen (zoals dat ook vrijwel dagelijks het geval is met Israelische uitingen jegens Palestijnen).Maar Itamar Marcus, met zijn vooropgestelde bedoeling de Palestijnen zo zwart mogelijk te maken en zijn onverholen islamofobe instelling, is een totaal onbetrouwbare en zelfs moreel onaanvaardbare bron.

Maar er zijn nog wel twee aanvullingen te geven op wat ik eerder schreef. Die betreffen belangrijke sponsors van PMW. Een ervan is de Michael Cherney Foundation, genoemd naar zijn voorzitter, de in Uzbekistan geboren Israeli Michael Cherney. Cherney wordt door Interpol gezocht wegens betrokkenheid bij grootscheepse witwasoperaties in Spanje. Wikipedia geeft een hele waslijst aan aanwijzingen dat Cherney (ook wel Chernoy) betrokken was, en vermoedelijk is, bij zaakjes van de Russische maffia. Daarnaast wordt zijn naam genoemd in de zaak die de Israelische justitie voorbereidt tegen minister van buitenlandse zaken Avigdor Lieberman. Hij zou Lieberman die een vriend van hem is, hebben omgekocht. (Misschien kan de ChristenUnie over deze zaken even navraag doen bij Marcus? Of anders Kamervragen stellen?)

Politiefoto op Interpol website van Michael Cherney

De andere sponsor is het Central Fund for Israel, dat onder meer projecten in Israelische nederzettingen financiert (onder andere beveiligingsprojecten, waarbij we moeten denken aan gewapende bewakers, geëlektrificeerde hekken en wellicht ook speciaal afgerichte bijtgrage honden). En dat, volgens een artikel in de New York Times, ook door kolonisten in Israel wordt gebruikt om belastingvrij geld weg te sluizen, dat dan weer via een omweg naar hen wordt teruggestort.

En door deze man laten Kamerleden (en ook minister Rosenthal, zie mijn vorige stuk over PMW) zich leiden.
Marcus geeft trouwens morgen ook een lezing voor Christenen voor Israel in Nijkerk. 

12 opmerkingen:

Sonja zei

Hoe Israël joodse terroristen verheerlijkt, zie:

http://eindpunt.blogspot.com/2010/04/de-verheerlijking-van-joodse.html

Abu Pessoptimist zei

Je hebt gelijk Sonja, ik was het bijna vergeten. Ik heb zelf ook een keer zo'n stuk gemaakt - waarbij ik naar jou verwees en er nog wat dingen aan toe voegde. Hier: http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2010/04/hoe-israel-de-palestijnen-beschuldigt.html
(Hoe Israel de Palestijnen beschuldigt van dingen die het zelf toelaat: het verheerlijken van terrorisme).

Sonja zei

Ah, ja ik zie het. Ik wordt zo kotsmisselijk van dat hypocriete gedrag van Voordewind, Martin. Stel je nu eens voor dat er een politicus een jodenhater uitnodigt, om de Commissie Buitenlandse Zaken te 'informeren' over hoe verderfelijk joden wel niet zijn, dan zou de tent toch te klein zijn?

Abu Pessoptimist zei

Inderdaad is die Markus een soort geïnverteerde uitgave van een antisemiet, islamofoben zijn als je het mij vraagt niets anders dan de antisemieten van nu. Maar Voordewind doet dit niet alleen - hij kan dit niet alleen doen. Hij heeft Van der Staaij (SGP) mee, en waarschijnlijk de rest van zijn CU-fractie, plus nog wat CDA-ers of zo. Je kan je moeilijk voorstellen dat hij dit zou doen als er niemand naar die enge Markus kwam luisteren behalve hijzelf?

Anoniem zei

Het liefst ga ik voor de tweede kamer staan, wie weet doe ik dat nog wel, wat een gotspe, wat misselijk makend.
gr.Jose

Anoniem zei

Hoe kunnen 2e kamerleden uit hun onwetendheid verlost worden tav wie Itamar Marcus is en tav de massale detentiepraktijken waar Israel zijn politieke tegenstanders ,Palestijnen, mee monddood maakt?Het maar steeds langdurig opsluiten van bosjes mensen heeft niets met recht te maken; hen uitmaken voor 'terroristen' geeft vooringenomenheid aan.

Harry Sleijster zei

Vanavond in Nijkerk hoorde en zag ik een hele serie zeer recente bewijzen van het verheerlijken van terrorisme op de Palestijnse tv. Het waren niet te ontkennen glasharde bewijzen. Abu's betoog hier komt dan bepaald niet geloofwaardig over.

Anoniem zei

Volgens de berichtgeving was de belangstelling van de tweede kamerleden nu niet zo groot.
Het was meer "preken voor eigen parochie"

Medi

Sonja zei

Klopt Martin: CU, SGP, de helft van het CDA, en driekwart van de VVD, zo schat ik in.

Abu Pessoptimist zei

Het is nog maar de vraag hoe hard die bewijzen dan wel waren, Harry Sleijster. Ik was er ook, daar in Nijkerk, en luisterde met kromme tenen. Ik kom daar op terug.

Anoniem zei

Harry, ben je er zelf wel eens geweest op de West Bank, heb je gezien hoe weinig geweld of verzet de mensen uitoefenen?
Ik zou gillend gek worden en niet zo beschaafd als de Palestijnen zijn.
Het is werkelijk een groot schandaal dat er zoveel kamerleden zijn geweest, nu ook de heer Han ten Broeke van de VVD die eerst een conferentie in Israel gaat bijwonen en daarna naar de Ramallah gaat. Ik denk dat hij bij terug keer, zwijgt als het graf, zwijgt over alle nederzettingen, Israelische vlaggen overal op wegen door de West Bank,checkpoint, huisvernietigingen, waterdiefstal en ga maar zo door. Hoe durf je om de ellende van de Palestijnen zo te ontkennen,Abu, ben benieuwd naar je verhaal.
gr. Jose

Anoniem zei

Abu,als je googled naar Harry dan weet je waar hij voorstaat, niet voor het internationaal recht, maar het woord van god,
gr Jose

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...