woensdag 11 januari 2012

Wie durft? Een paar vragen voor Netanyahu, die volgende week naar Den Haag komt

Netanyahu plant een boom op de Golan Hoogvlakte tijdens het feets van Tu Bishvat, het 'Nieuwjaarsfeest van de Bomen'. De foto is van 2009 en komt van Netanyahu's eigen website. Toen de foto werd gemaakt maakte de vredelievende huidige premier van Israel van de gelegenheid gebruik om de plechtige belofte te doen dat de Golan nooit zal worden teruggeven aan Syrië en dat Jeruzalem nooit meer zal worden gedeeld.

Misschien dat nog niet iedereen het weet, maar op 18 en 19 januari, volgende week dus, brengt Benyamin Netanyahu op uitnodiging van de Nederlandse regering een bezoek aan Nederland. Hij zal lunchen met koningin Beatrix, en praten met premier Rutte en minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal. Van het gesprek met de laatste twee moeten we ons niet te veel voorstellen. Van Rutte kunnen we vooral beleefdheden verwachten. En Rosenthal belijdt weliswaar met de mond het officiële EU-standpunt betreffende de oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict, maar in de praktijk heeft hij sinds zijn aantreden eigenlijk nog geen enkele kritische opmerking gemaakt over het beleid van de huidige Israelische regering - eerder het tegendeel. Het zal er dan ook vooral op neerkomen dat de banden tijdens dit gesprek nog verder worden aangehaald en nieuwe vormen van samenwerking een impuls krijgen.

Netanyahu heeft echter ook een ontmoeting van de commissie buitenland van de Tweede Kamer. En aangezien die niet uitsluitend bestaat uit leden van de VVD, het CDA of de PVV, komt wellicht een enkel kamerlid op het idee ook wat kritische dingen te berde te brengen. Welnu, er is keus genoeg:

1) De constatering in een rapport van Vrede Nu van deze week dat de bouwactiviteiten in de bezette gebieden over 2011 met 20% zijn toegenomen, terwijl in Oost-Jeruzalem een ongekend aantal (namelijk ca. 5000) nieuwe wooneenheden in verschillende stadia van planning verkeren. Daarnaast staan ook nog eens 55 wooneenheden op stapel midden in Arabische wijken. Onderwijl lijken de plannen voor de zogenoemde E1 sector die de verbinding vormt tussen Jeruzalem en Maaleh Adumim vaste vorm te gaan krijgen, zodat de Westoever definitief in tweeën dreigt te worden geknipt. En dan staan ook nog eens 11 zogenaamd 'illegale' nederzettingen (nederzettingen die door Israel zelf als illegaal worden aangemerkt) op de nominatie om te worden 'gelegaliseerd'. (Ik heb het verslag van Peace Now samengevat op mijn zusterblog - de volledige versie van Peace Now zelf staat hier.

2) een tweede onderwerp voor kritische vragen zou kunnen zijn de kleine stortvloed van wetten die zijn aangenomen of op stapel staan om de vrijheid van meningsuiting in Israel te beperken en/of het werk van mensenrechtenorganisaties te ondermijnen. In dit verband zouden kritische Kamerleden (als die er zijn) het kunnen gaan hebben over:
a en b) de Anti-Nakba wet, en een discriminerende maatregel ten aanzien van het toelaten van Palestijnen in woongemeenschappen.

c) de wetten die voorwaarden stellen aan buitenlandse bijdragen aan NGO's als B'tselem en andere mensenrechtenorganisaties, (zie hier en hier)
d) de anti boycot (BDS) wet,
e) de net aangenomen wet die het mogelijk maakt dat vluchtelingen (asielzoekers) zonder vorm van proces met hun families voor drie jaar worden opgesloten (of zelfs voor onbepaalde tijd als ze uit een land komen dat nog in oorlog is met Israel),.  
f) de anti-smaad wet (nog niet aangenomen)

 3) Het functioneren van het Israelische hooggerechtshof. In het hof is zojuist voor het eerst een kolonist benoemd. En afgezien van dubieuze uitspraken in het verleden, waarbij de nederzettingen werden goedgekeurd, evenals targeted killings, 'beperkt lichamelijk geweld (=marteling) tijdens verhoren, en het plaatsen van een 'afscheidingsmuur' diep in bezet gebied, heeft het hof onlangs een verzoekschrift naast zich neergelegd om de anti-Nakba wet tegen het licht te houden. Ook heeft het onlangs - in strijd met het internationaal recht - de exploitatie van natuurlijke rijkdommen in bezet gebied goedgekeurd 

4) Het functioneren van de militaire rechtspraak in bezet gebied is eveneens een mogelijk onderwerp: Haaretz berichtte onlangs dat uit het jaarverslag van de militaire rechtbanken blijkt dat ongeveer in 100% van de aangebrachte zaken een veroordeling volgt. Dat moet een wereldrecord zijn.

5) De mensenrechtensituatie in de bezette gebieden in het algemeen zou zeker aan de orde moeten worden gesteld. Amnesty en een aantal andere mensenrechtenorganisaties hebben in december de noodklok geluid over het toegenomen aantal mensen dat dakloos is geworden door gedwongen afbraak van huizen, het flink toegenomen geweld van kolonisten jegens Palestijnen en hun eigendommen, en de dreigende verdrijving van tienduizenden Bedoeïenen.

6) Het ''vredesproces''. Netanyahu roept altijd op tot het houden van besprekingen zonder voorwaarden vooraf. In zijn befaamde Bar Ilan-rede waarin hij in 2009 het principe van een 'twee-statenoplossing' aanvaardde, voerde hij echter niet minder dan zeven voorwaarden op. Ik heb ze op een rijtje gezet.
Om de herinnering op te frissen aan de gang van zaken van de afgelopen tien is het misschien ook interessant om na te lezen wat precies een jaar geleden via Al-Jazeera en The Guardian daarover werd gelekt in de zogenoemde 'Palestine papers'. 
 
7) Het dreigen met oorlog tegen Iran. Voor wie het niet gelezen heeft, het rapport van het IAEA dat onlangs verscheen en dat erop wees dat Iran in het verleden bezig is geweest met het verkrijgen van technologie die erop zou kunnen wijzen dat het een bom zou willen maken, bevatte uitsluitend oud nieuws. 

 8) Netanyahu's onwil om te praten met Hamas, of om verder te paten met de PA als er - zoals intussen weer tot de mogelijkhedne lijkt te behoren - er een akkoord komt tussen Fatah en Hamas. Uit Hamas' politieke programma en enkele andere bronnen kan worden geconcludeerd dat Hamas een bruikbare onderhandelingspartner voor Israel zou kunnen zijn.


Ik ben vast nog wel een paar punten vergeten. Maar zo lijkt het me wel genoeg voor dat enkele Kamerlid dat niet behoort tot de kritiekloze regerings- en gedoogpartijen en dus misschien aan het stellen van een echte vraag toekomt.

9 opmerkingen:

Anoniem zei

Het grootste deel van de aanwezigen, zullen kwijlend aan zijn lippen hangen en de rest zal te laf of te bang zijn om iets te vragen. Zal de koning iets durven te zeggen of te vragen ,of krijgt zij het aanbod om een naar de kleinkinderen vernoemd bos te laten planten op bezet gebied? Misschien wel een bos of park in oost Jeruzalem,zou ze het dan weigeren?

Jaap Hamburger zei

Een mooie selectie, AbuPessoptimist.

Dit volstaat, om duidelijk te maken dat Israël waarachtig wel meer in zijn mars heeft, dan alleen de woestijn tot bloei te brengen.

Anoniem zei

Het is natuurlijk "koningin"
gr. Jose

Franklin Ryckaert zei

Het belangrijkste bezwaar tegen Netanyahu is natuurlijk zijn oorlogsophitsing tegen Iran vanwege haar - niet bestaande - "kernwapen programma". Zo'n oorlog zou wel eens kunnen escaleren tot een Derde Wereld Oorlog, waarlijk een misdaad tegen de menselijkheid. Hopelijk zal het de man niet worden toegestaan een toespraak te houden tot de Tweede Kamer. Laten we alsjeblieft bespaard blijven van scenes als in het Amerikaanse Congres waar hij 29 staande ovaties kreeg!

Elisabeth zei

Ik vind het benoemen van een kolonist in het hooggerechtshof zo ten hemel schreiend, dat ik daar het eerst over zou beginnen. Die nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal, ja zelfs een oorlogsmisdaad. Nederland is toch zo voor de internationale rechtsorde?Het hele judiciële apparaat van Israel is hiermee op losse schroeven komen staan.
Rosenthal trekt overal zijn grote mond over open, maar ik verwacht niet dat we hem hierover zullen horen.

Abu Pessoptimist zei

Ik ben het met je eens. Elisabeth, mijn voorstellen voor vragen aan N. waren een beetje in willekeurige volgorde. Maar de benoeming van die kolonist haalt volgens mij het laatst restje geloofwaardigheid van Israels rechtsorde definitief onderuit. Het is het sluitstuk van een serie totaal onaanvaardbare uitspraken van datzelfde rechtscollege. Ik begrijp niet dat de 'officiële pers' er geen lawaai over heeft gemaakt.

Elisabeth zei

Ik heb absoluut geen kritiek op jouw bedoeld met mijn opmerking. Alleen maar dat ik vind dat dat in de eerste plaats aan Netanyahu gevraagd zou moeten worden, gezien de (zogenaamde) prioriteiten van onze regering.

Anoniem zei

Hamas is een terroristische organisatie, die maar 1 doel voor ogen heeft, De Joden en israel vernietigen.

1037 terroristen werden vrijgelaten voor Gilad Shalit die wonder boven wonder welliswaar sterk vermagerd, maar levend uit de klauwen van hamas kwam.
de terroristen uit de Israelische gevangenissen zagen er meer dan goed doorvoed uit.

meer dan de helft heeft Joods bloed aan zijn/haar handen, waar ze erg trots op zijn.
Zoals 1 van de 1037 die straalde toen ze hoorde dat door haar toedoen niet 3 maar 8 Joodse kindjes om het leven kwamen.
Goe gedaan hoor!!!!!!, allah zal trots op haar zijn, en ze zal zeker een plaats in het paradijs (van satan dan) verdienen.

Julia B.

Abu Pessoptimist zei

Ik ben altijd vol bewondering, mevrouw Julia B., voor mensen die blijkbaar beter dan Hamas zelf, weten wat Hamas beweegt. U moet wel over zeer goede bronnen beschikken. U bent zeker vaak in Gaza en Damascus geweest?

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...