vrijdag 14 oktober 2016

Israel zegt samenwerking met Unesco op uit boosheid over kritische resoluties

 Rechts extremistische Joodse ''bezoekers'' op de Haram al Sharif, een bijna dagelijks voorkomend fenomeen.

Israel heeft de samenwerking met de VN organisatie voor onderwijs en cultuur, Unesco, opgeschort nadat de organisatie donderdag met 24 stemmen vóór, zes tegen en bij 26 onthoudingen, twee resoluties over de 'heilige plaatsen'' in Jeruzalem had aangenomen waarin de Joodse naam, Tempelberg, niet werd genoemd.
De resoluties,  die werden aangenomen in een comité en dinsdag voor de Uitvoerende Raad van Unesco komen, stelden dat Jeruzalem van belang is voor de drie monotheïstische godsdiensten, Jodendom, Christendom en islam. maar refereerde aan de heilige plaatsen alleen met de naam Haram al Sharif en al Aqsa moskee zonder de Israelische naam Tempelberg of Har al Bayit te vermelden. In de resolutie werd ''het voortdurend bestormen van de Aqsa moskee door Israelische rechts extremisten en geüniformeerde manschappen met kracht betreurd''.  Israel werd als ''bezettende macht'' opgeroepen de noodzakelijke maatregelen te nemen om provocaties en misbruik die de heiligheid en de integriteit van de al Aqsa moskee geweld aandoen te vermijden.

Bovendien werd de manier waarop Israel moslimgelovigen op deze plaatsen behandeld krachtig veroordeeld, evenals het vastzetten en mishandelen van Jordaanse werknemers van de Waqf (de stichting die de plaatsen beheert) en het binnendringen van werknemers van de Israelische Autoriteit voor de Oudheden die regelmatig employees van de Waqf van het terrein bannen en verhinderen dat reparaties, die hard nodig zijn, worden uitgevoerd.
In de resolutie werden verder de Israelische opgravingen rond de Haram al Sharif betreurd, evenals de manier waarop Isarel omgaat met de Ibrahimi moskee in Hebron en de Bilal ibn Rabah Moskee/Rachels Tombe in Bethlehem. Wel werd in de resolutie erkend dat Hebron en Betlehem eveneens van belang zijn voor de drie monotheïstische religies.
In een andere resolutie werd kritiek geleverd op de voortgaande blokkade van Gaza, werden de vele doden die daar in het verleden zijn gevallen, betreurd, en werd gezegd dat de blokkade de voortgang van het onderwijs in gevaar brengt.
In Israel werd deze kritiek niet of nauwelijks in de kranten vermeld. Daar ging alle aandacht uit naar het feit dat er geen vermelding was van de Joodse link met de Haram al Sharif/Tempelberg. Premier Netanyahu zei dat Unesco nu zijn laatste restje geloofwaardigheid kwijt was, want die link ontkennen was zoiets als zeggen dat de Chinezen geen band hadden met de Chinese Muur en de Egyptenaren niet met de pyramides. Minister van Cultuur Naftali Bennet gebruikte soortgelijke argumenten toen hij de samenwerking met Unesco, die overigens toch al weinig om het lijf had, vrijdag opzegde.
De resoluties waren in ingediend door een groep Arabische landen, waaronder Algerije, Libanon en Egypte. Tegenstemmers waren de VS, Groot Brittannië,  Duitsland, Nederland en Litauen en Estland.
Israelische diplomaten lieten weten dat het aan hun inspanningen te danken dat onder de landen die zich onthielden ook Frankrijk, Zweden, Slovenië, Argentinië, Togo en India waren.
De Palestijnse Autoriteit toonde zich tevreden en liet weten dat ''Israel, de bezettingsmacht, in plaats van miljoenen uit te geven om te proberen de realiteit te verbloemen en haar bezetting voor normaal te doen doorgaan, zou moeten begrijpen dat de enige manier om als een normal land behandeld te worden is, om zich als zodanig te gedragen en de bezetting van Palestina te beëindigen en op te houden met haar onverantwoordelijke acties in bezet gebied en vooral Oost Jeruzalem.'' Wel toonde PA zich teleurgetseld dat een aantal Europese landen dat eerst vóór de resolutie was geweest, zich had laten overhalen zich van stemming te onthouden.
De stemming was in feite een geslaagde poging van de Palestijnse en Arabische kant om de herhaalde incursies van Joodse kolonisten op de Tempelberg veroordeeld te krijgen, die daar, met name sinds vorig jaar oktober, bij voortduring onder politiebegeleiding komen bidden, de orde verstoren, en maatregelen uitlokken waarbij moslim gelovigen van de plaats worden gebannen. Daarbij werd, door Joodse referenties naar de Haram al Sharif weg te laten, onderstreept dat Israel in feite geen rechten op de plek kan laten gelden dan een esoterische band die 2.000 jaar terug gaat en dat bovendien bij de verovering van Oost Jeruzalem in 1967 door Israel was vastgelegd dat de ''status quo'' waarbij de Waqf de baas was over de Haram al Sharif, zou worden gehandhaafd.
Maar het feit dat de band in de resolutie in het geheel niet werd genoemd was waarschijnlijk in diplomatiek opzicht net een stapje te ver, omdat nu alle aandacht van landen als de VS, of Nederland dat ook tegenstemde daar naar toe werd getrokken. (Zelfs de directeur generaal van UNESCO, de Bulgaarse Irina Bokova, nam om die reden afstand van de resolutie). Maar de tegenstemmers hebben er op die manier geen, of in ieder geval onvoldoende, oog voor gehad dat Israel een buitengewoon gevaarlijk spel speelt met de Haram al Sharif door zich niet aan de afspraken te houden en geleidelijk meer en meer Joden daar hun gang te laten gaan. En dat is jammer. Want dat is één van de belangrijkste oorzaken van de onrust van de afgelopen maanden en de indirecte reden waarom rond de 235 Palestijnen en een 40 tal Joden in die tijd bij aanslagen en botsingen zijn gedood.

7 opmerkingen:

Meir zei

Die gehele islamitische zwijnentroep aan bouwsels op de Tempelberg dient te worden afgebroken, te worden vermalen en verwerkt in asfalt, vervolgens dient het verboden gebied te worden voor moslims die er niets hebben te zoeken, moslims zijn sowieso indringers die niets in Israël hebben te zoeken.
Dus, opruimen die moslimsmeertroep

Gennadi zei

De naam Haram al Sharif is uitsluitend bekend in de Arabische wereld. De rest van de wereld kent deze heilige plaats asl Tempelberg (Temple Mount). Kijk bv op de google maps.
Waarom maakte dan deze resolutie gebruik van zo ongebruikelijke naam? Dat kan niet simpeler. De resolutie die Joodse Staat Israel als de bezetter van de Tempelberg aanwijst klinkt net zo belachelijk als Saudie Arabie - de bezetter van Mekka. De naam geeft aan deze opus helemaal andere betekenis.

Abu Pessoptimist zei

Gennadi,
Het is goed mogelijk dat in de Westerse wereld de naam Tempelberg meer is ingeburgerd. Dat zegt iets over dit deel van de wereld, dat sinds de moord op de Westerse Joden een ietwat curieuze band met Israel heeft opgebouwd. Ik waag het te betwijfelen of China, Japan, Korea etc. (meer dan 1,5 miljard mensen) India, (ruim 1 miljard) en Afrika (1 miljard) ook van de Tempelberg spreken. Om nog maar niet landen als Indonesië, of de overwegend islamitische landen ten zuiden van Rusland erbij te halen.
En uiteindelijk gaat het ook helemaal niet om een naam, maar om recht (Oost-Jeruzalem is bezet gebied). En om afspraken die Israel zelf met de moslim-gemeenschap heeft gemaakt. Na Mekka en Medina is de Haram al Sharif nu eenmaal de derde plaats in heiligheid voor moslims. En dat al zo'n 14 eeuwen.

Elisabeth zei

Gennadi, om het maar heel direct te zeggen: Ik zie geen tempel op die berg, jij wel?

Waarom die plek te noemen naar iets dat er al 2000 jaar niet meer is, terwijl er wel al heel lang andere gebouwen zijn, die ook nog heel erg mooi zijn?

Het is toch raar om dat van de hele wereld te verwachten? Denk daar eens over na.

Gennadi zei

Beste Elisabeth,

De meeste mensen in deze wereld net zoals jij hebben geen enkele kennis van Jodendom en de geschiedenis van de Joodse volk en dat is vrij normaal. Waarom zouden zij eigenlijk? De mensen met de minimale kennis zullen dit soort vragen nooit stellen omdat zij weten dat Jodendom = Jerusalem + de Tempelberg en Jerusalem + de Tempelberg = Jodendom.

Van de dames en heren van UNESCO verwacht ik op zijn minst de minimale kennis van de zaken die zij behandelen.

Elisabeth zei

De Joden hebben het duizenden jaren uitgehouden zonder tempel, en hadden ze die wel gehad, dan was het Jodendom waarschijnlijk (net als zovele religies uit die tijd) allang verdwenen. Het werd overigens traditioneel gezien aan de Messias overgelaten om de tempel en de eredienst te herstellen. Ik meen zelfs dat het voor Orthodoxe Joden verboden is de berg te betreden omdat je dan zomaar per ongeluk op de plek waar het Heilige der Heiligen was kunt stappen. Die Israelische claims van tegenwoordig, hebben helemaal niet zo'n lange geschiedenis. Dat A + B = C verhaal van jou wijst eerder op onwetendheid aan jouw kant.

Gennadi zei

Zonder Tempel maar niet zonder Tempelberg. Jij zei zelf dat sommige plekken van de Tempelberg zo heilig zijn dat zelfs de Orthodoxe Joden deze plekken niet mogen betreden.

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...