woensdag 27 januari 2010

Al is het CIDI nog zo snel.....

Gaza 2010

Precies een dag voordat de elektriciteitscentrale van Gaza geheel dreigt stil te vallen wegens gebrek aan brandstof,  en een kleine week nadat Amnesty International een rapport heeft uitgebracht onder de titel 'Suffocating: The Gaza Strip under Israeli Blockade'', vertelt het CIDI ons in de persoon van 'researcher' Wim Kortenoeven dat het met de blokkade van Gaza best wel meevalt. Hoe researcher Kortenoeven dat weet? Uit een
rapport van  het Israëlische ministerie van Defensie. Daaruit blijkt onder andere dat er in 2009 vanuit Israel 28 procent meer hulpgoederen naar Gaza werden getransporteerd dan in 2008. Het aantal buitenlandse bezoekers van de strook, die toegang kregen via Israëlische grensposten, nam zelfs toe met 125 procent. Van een blokkade is dus geen sprake en van ‘verstikking’ al helemaal niet – ook al niet omdat de grensovergang van Rafah, tussen Egypte en de Gazastrook, niet afgesloten is.
O nee, is er geen sprake van een blokkade? Nou, van een rapport van het Israëlische ministerie van Defensie is dat in in ieder geval wel zo. Dat bestaat echt niet. Kortenoeven las een onduidelijk verslag van een bijeenkomst van buitenlandse hulporganisaties met de Gaza Coordination and Liaison Administration (het Israëlische bureau dat het verkeer van en naar Gaza regelt (of moeten we zeggen: blokkeert?) en dat - inderdaad - ressorteert onder het ministerie van Defensie). Tijdens die bijeenkomst kwam dit bureau met deze cijfers. En dat verslag en die cijfers heeft researcher Kortenoeven overgeschreven uit de krant. Zonder die krant te noemen, overigens.

En wat zeggen die cijfers? Niets eigenlijk. Een toename van 28%? Uitgaande van wat?  Op school leerden we dat 28 x 0 nog steeds 0 is; en ook dat 28% van heel weinig nog steeds heel weinig is. Een toename van 125% in het aantal bezoekers? Hoeveel waren dat er dan? Ook dat zegt dus niks. Het is pure zand-in-de-ogen-strooierij. Het zogenaamde rapport gaat ook helemaal niet in op het Amnesty rapport. Dat heeft het namelijk over het feit dat van de 641 scholen in Gaza er 280 zijn beschadigd en 18 geheel vernield, en dat het onderwijs daar ernstig door wordt gehinderd. Het  vertelt verder dat patiënten met ernstige ziektes niet de Strook uit kunnen voor de nodige behandelingen elders, zodat er onnodig mensen sterven. Het praat over families die nog steeds in tenten wonen, over dat er gebrek is aan behoorlijk drinkwater, over dat het werkloosheidspercentage heel erg hoog is, en over het feit dat bouwmaterialen niet Gaza in mogen...   
 
Kortenoeven gaat op die dingen niet in. Of ja toch wel, een beetje. Bouwmaterialen mogen de Gaza-strook niet in,  zegt hij, omdat  'Hamas Ísraëlisch cement invoerde voor het aanleggen van militaire versterkingen'. U ziet voor u, wat de researcher hier zegt: versterkingen. Fortificaties waarschijnlijk? Versterkte artilleriestellingen?
Net zo geloofwaardig is de researcher als hij meldt dat de Egyptische grens 'niet dicht' is. Niet minder dan 75.000 mensen onder wie veel patiënten zouden op en neer naar Egypte zijn geweest. Vijfenzeventigduizend!!! Het moet druk zijn geweest daar bij de grens in Rafah, maar de Egyptenaren hebben dat aardig verborgen weten te houden.  Die Egyptenaren toch, doen goed in stilte. Maar helaas, wat wat lees ik bij op de site Reliefweb:

Most referrals took place to hospitals in East Jerusalem, Jordan and Egypt. This last country however has kept Rafah, its border crossing with Gaza, firmly closed. Sporadically patients are allowed to enter Egypt, but this is more an exception than the rule. Furthermore, many international organizations do not deem the quality of care provided in Egypt to Gazan patients satisfactory; some go as far as to advice patients to stay in Gaza for treatment rather than seeking care in an Egyptian hospital.
We zijn er nog niet wat Kortenoeven betreft. De kop boven zijn stukje luidt 'Hamas smokkelde wapens naar Egypte'. Dat zou moeten verklaren waarom Egypte nu een stalen,  muur bouwt die tot 30 meter de grond in gaat om de tunnels onmogelijk te maken, want 

Ze werden ook het doorvoerkanaal voor de export van illegale zaken uit de Gazastrook naar Egypte. Dat verklaarde tenminste de Egyptische minister van Buitenlandse  Zaken Ahmed Abu Gheit in het artikel ‘Een zaak van nationale veiligheid’ in de Egyptian Gazette van 12 januari. Volgens andere Egyptische woordvoerders gaat het onder andere om wapens en werden deze gebruikt bij terroristische activiteiten in Egypte. In het artikel in de Egyptian Gazette verklaarden zegslieden dat de grenstunnels “een groot gevaar voor de Egyptische veiligheid vormen en dat geen enkel land een dergelijke grensschending zou accepteren, zelfs niet door een Arabisch islamitisch land [als Gaza]”.
U ziet dit opnieuw voor u? Gaza, dat volgens de Israëli's moet worden afgesloten van de buitenwereld om te voorkomen dat het wapens INvoert waarmee het Israël zou kunnen aanvallen, voert wapens UIT via de tunnels naar Egypte. Weliswaar heeft meneer de researcher dit niet uit de mond van de Egyptische minister Ahmed Abul Gheit (AbuL Gheit met een l, meer Kortenoeven), want Abul Gheit is niet dom genoeg om zo iets onzinnigs te zeggen. (Met illegale zaken bedoelde hij waarschijnlijk drugs, zoals ook de sheikh al-Azhar die het aanleggen van de Muur in een fatwa goedkeurde). Maar Kortenoeven had dit dan toch maar gelezen in de Egyptian Gazette, (een bolwerk van betrouwbare journalistiek kan ik u - als oud-correspondent in Egypte vertellen) .

Ik moet zeggen: briljant werk van deze stafmedewerker en researcher van een instituut dat pretendeert voor te lichten over het Midden-Oosten. Zou de Midden-Oostenkenner Kortenoeven echt niet kunnen bevroeden dat Egypte behoorlijk onder vuur ligt in de Arabische wereld - en het ook zwaar te verduren heeft van de binnenlandse oppositie - wegens deze Muur waarmee het eens te meer de Palestijnen in Gaza verschrikkelijk in de kou zet? En zou deze kenner van Middenoosterse zeden en gebruiken niet op het idee hebben kunnen komen dat de Egyptenaren naarstig zoeken naar smoezen en uitvluchten (zoals smokkel van drugs en wapens) om de bouw van deze muur te rechtvaardigen. Een muur die overigens wordt aangelegd met Amerikaanse hulp en onder druk van Israël en de VS. Zou Kortenoeven dat nu echt nergens zijn tegengekomen?  En trouwens - hoe komt hij eigenlijk bij deze bewering:
Terwijl Israel er door haar vijanden van wordt beschuldigd de [inwoners van de] Gazastrook ‘te verwurgen’ of “te verstikken”, bouwt Egypte al enige tijd en zonder noemenswaardige kritiek aan een ondoordringbare grensversperring die precies dat beoogt te bewerkstelligen.
Wat nu?  Wat Israël doet is geen blokkade of verstikking, had hij gezegd. Maar als Egypte hetzelfde doet is dat kennelijk ineens wel het geval. Wat een schlemiel die Kortenoeven. Hij weet weinig of niets van het Midden-Oosten, is zo bevoordeeld dat zijn voorlichten meer lijkt op voorliegen, en bovendien is hij ook nog eens een warhoofd die zijn eigen argumentatie niet eens een stukje lang trouw kan blijven. Hiervan graag acte. Het wordt tijd dat de 'klanten' van het CIDI dit ook gaan beseffen en hem terugsturen naar waar hij vandaan komt: Christenen voor Israël en de Likud.

Geen opmerkingen:

Ook de VN concludeert dat Abu Akleh werd gedood de Israeli's

Het wordt langzamerhand super duidelijk. Alleen niet voor Israel wappies. De vraag "wie doodde Shireen Abu Akleh?'' is intussen...