donderdag 29 april 2010

De enige democratie in het Midden-Oosten?

Anat Kamm onder vuur, 82% van de ondervraagden wil klokkenluiders die zoals zij deed, illegaal aan materiaal komen dat misdragingen van het leger aan het licht brengt, streng bestraffen.

Het Tami Steinmetz Center voor Vredesonderzoek van de Universiteit van Tel Aviv heeft een onderzoek gepubliceerd dat een schril licht werpt op de democratische gezindheid van de Israëlische burgers en hun ideeën over vrijheid van meningsuiting. Zo blijkt 57,6 %.van de Israëli's van mening dat het mensenrechtenorganisaties die berichten bekend maken over wangedrag van Israël verboden zou moeten worden om vrijelijk te opereren. Iets meer dan 50% van de ondervraagden vond dat er in Israël ''teveel' vrijheid van meningsuiting is. Eveneens een meerderheid meent dat mensen die pleiten voor een boycot van Israël, en journalisten die  nieuws publiceren dat een slecht licht werpt op de gedragingen van het defensie establishment, gestraft moeten worden. En als het gaat  om mensen die op niet legale manier materiaal hebben vergaard dat immoreel gedrag van het defensie establishent aan het licht brengt, is zelfs 82% ervoor deze zogenaamde klokkenluiders - zoals recentelijk Anat Kamm - streng te straffen. (En blijkbaar dus niet de zich misdragende hoge defensie-mensen).
De resultaten van de poll (onder 500 mensen maar kennelijk een representatieve afspiegeling van het Israëlische volk) werden op een conferentie bekend gemaakt. Professor David Newman van de Ben-Gurion universiteit in Beer Sheba noemde de resultaten ;'erg verontrustend' en verklaarde dat in Europa al vraagtekens worden geplaatst  bij het beeld dat Israël van zich zelf heeft als 'de enige dmocratie in het Midden-Oosten'. En een collega van hem, Daniel bar Tal van de universiteit van Tel Aviv, zei dat de burgers wel het belang van democratie erkennen, maar zich in de praktijk nagenoeg anti-democratisch opstellen.

Vraag: Wat zou Wilders, die zo pro-Israël is en zich altijd beroept op de vrijheid van meningsuiting, eigenlijk van deze situatie vinden? 

Geen opmerkingen: