vrijdag 23 april 2010

Wat Wilders wil: een 'etnische registratie van iedereen'

'We doen het niet voor de grachtengordel, we doen het niet voor Ali en Fatima, we doen het voor Henk en Ingrid,' zei Wilders bij de presentatie van zijn verkiezingsprogram. Ik weet niet wie Henk en Ingrid zijn. Ik ken geen Henk en de enige twee Ingrids die ik ken zullen zeker niet op die gebleekte pruikenkop gaan stemmen. Maar laten we aannemen dat Henk en Ingrid bestaan (misschien in Almere, waar ruim 20% voor Wilders stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen) waar zijn Henk en Ingrid dan voor? Voor een programma dat volgens Wilders' broer Paul niet, zoals de PVV het noemde,  een programma van Hoop en Optimisme is, maar beter een programma voor Islamofobie en Nationalisme kan heten.
Paul Wilders:  'hoop en optimisme is ver te zoeken. Integendeel: angst, islamafobie en verregaand nationalisme kenmerken het overigens niet door het CPB doorberekende programma. In vogelvlucht enkele in het oog springende door de PVV aangeboden oplossingen:
1. Etnische registratie van iedereen. Inclusief vermelding "Antilliaan".
"Iedereen" impliceert vanzelfsprekend veel meer dan "Antilliaan". Het opdelen van de Nederlandse bevolking naar etnische afkomst heeft simpelweg geen enkele toegevoegde waarde. ... Een abjecte maatregel welke niet alleen de maatschappelijke coherentie ondergraaft, doch tevens connotaties oproept.
2. Heropvoedingskampen
In onder meer de Verenigde Staten zijn met deze maatregel ervaringen opgedaan. Uit onderzoeken is gebleken dat de resultaten te verwaarlozen zijn. Afgezien van dit gegeven horen dit soort pseudo-oplossingen niet thuis in een samenleving als de onze. ... Gebakken lucht zo u wilt.
3. De Islam is vooral een politieke ideologie en kan dus op geen enkele manier aanspraak maken op de voorrechten van een godsdienst.
Oude wijn in oude PVV-zakken. De Nederlandse grondwet is overduidelijk wat dit uitgekauwde onderwerp betreft. Ook de PVV kan daar niet omheen. Conclusie: wellicht aardig als borrelpraat in de kroeg ingeval van langdurige stilte. Ver van de realiteit.
4. Verbied de boerka en de Koran, belast hoofddoekjes.
Klaarblijkelijk is de "kopvoddentaks" nog niet begraven, de Koran nog steeds veroordeeld tot boekverbranding. Conclusie: De Islamofobe teneur krijgt voor zover nog nodig steeds duidelijker vorm.
5. Registratie van dubbele nationaliteiten.
Meer van hetzelfde. Zie mijn commentaar onder 1. hierboven.
6. Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties.
Een discriminatoir voorstel van de eerste orde waarmee een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking buiten de samenleving wordt gesteld. .. een voorstel Nederland onwaardig.
7. Stoppen re-integratie, het werkt niet en kost miljarden.
Een maatregel welke niet meer of minder kan beogen groepen direct en op termijn te isoleren van de Nederlandse samenleving.
8. Geen uitkering voor boerkadraagsters of mensen die slecht Nederlands spreken.
Het net sluit zich meer en meer. Wederom het sociaal isoleren en maatschappelijk straffen op grond van...klederdracht???
9. Stop islamisering in de zorg, stop voortrekken allochtonen en illegalen.
Islam, allochtonen en illegalen worden gemakshalve op een grote "PVV-hoop" gegooid.
10. Strijd tegen Islam moet het kernpunt van ons buitenlands politiek beleid worden.
Tunnelvisie ten top.

Tot zover de selectie van programmapunten van Geert Wilders' broer, voorzien van diens (iets ingekorte) commentaar. Zoals hij zelf zegt kan de lijst moeiteloos worden aangevuld. Zo kan bij veiligheid nog worden gewezen op het afschaffen van tbs en van taakstraffen en het invoeren van preventief fouilleren in het hele land. Bij Islambestrijding (het woord alleen al!) kunnen we nog toevoegen dat er geen nieuwe moskeeën meer mogen komen (en bestaande moskeeën moeten worden gesloten als er wordt opgeroepen tot geweld), dat islamitisch onderwijs moet worden afgeschaft, dat vreemdelingen die geen baan hebben het land uit moeten, dat er assimilatiecontracten moeten komen die - u raadt het al - bij niet naleving leiden tot uitzetting, en dat immigratie vanuit islamitische landen volledig moet worden gestopt (ook als het christenen betreft, of animisten, Joden of wat voor andere geloven dan ook??).
Bij Cultuur merken we op dat Wilders wil bezuinigen op de publieke omroep. Daar zitten namelijk allemaal voorstanders van multicultureel Nederland (één zender is dus wel genoeg) en linkse hobbies wil afschaffen zoals subsidies op kunst (al wil hij bibliotheken en musea wel handhaven). 
 
En dan is er natuurlijk ook nog een hoofdstukje Buitenlandse Zaken, Behalve de opmerking dat onze buitenlands politiek in dienst moet worden gesteld van de bestrijding van de islam en dat we 'het dienen van de internationale rechtsorde' uit de grondwet moeten halen, bevat dat ook dit stijlbloempje:
Israël is een weergaloos succes. Geboren in de donkerste momenten  van de 20ste eeuw en uitgegroeid tot een centrum van technologische vooruitgang. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten, de thuisbasis van het Joodse volk na tweeduizend jaar jaar ballingschap en het land dat als geen ander de klappen van de Jihad opvangt. Israël vecht voor ons. Als Jeruzalem valt dan zijn Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Israël het centrale front in de verdediging van het Westen.
Daarom moeten wij alles op alles zetten om het offensief van de linksen en de mohammedanen om Israël te vernietigen te stoppen. Nederland en de EU dienen onmiddellijk op te houden met eisen dat Israël zichzelf door territoriale concessies te doen veroordeelt tot onverdedigbare grenzen. Land voor vrede heeft geen zin. Het is geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een conflict tussen de rede van het Westen en het barbarisme van de islamitische ideologie'. 
Het is een credo dat zo uit de pen gevloeid zou kunnen zijn van de kern van het ultranationalistische, of gewoonweg fascistische Israëlische kolonistendom, Kach, de Nationale Unie, Jisrael Beiteinu, de inwoners van nederzettingen als Efrat, Kiryat Arba, of Yitzhar of de kolonisten in de Arabische wijken Silwan en Sheikh Jarrah van Jeruzalem. Dit soort racistisch nationalisme is wat Wilders' steun voor Israël bepaalt. Wat hij voorstaat is een soort eeuwige oorlog met de islam, waarbij de Joden de kastanjes uit het vuur mogen halen. Nou, bedankt. Wilders'  Israël-vriendelijkheid en filosemitisme is domweg een functie van zijn haat van de islam en hij doet denken aan de definitie van Jeffrey Goldberg van een filosmiet: 'A filosemite is an antisemite who happens to like Jews.'
En, moet dit kopvod ook worden belast?

En trouwens, wat die etnische registratie betreft: ik heb nog wel een suggestie voor Wilders. Persoonskaarten met een M erop voor Marokkanen, een T voor de Turken en een A voor Antillianen. Iets dergelijks heeft hier te lande zo'n klein 70 jaar geleden bestaan. Het bleek maar al te goed te werken toen het erop aankwam om bevolkingsgroepen van elkaar te scheiden.   

3 opmerkingen:

Anoniem zei

2)Heropvoedingskampen.??
Wij hadden hier het Drentse Veenhuizen(nu een museum)wat een bodemloze put bleek zonder resultaten.
Die etnische registratie is er in Israel ook.In de pre muur periode waren zelfs de kleuren van de auto nummerplaten etnisch geregistreerd.
Geel-Israel en settlementen
Zilver-Palestijnen van Gaza
Blauw-Palestijnen van Bethlehem en Ramallah
Groen-Palestijnen uit Nablus.
Deze etnische registratie werkte zo verwarrend dat er op een geven moment een wanhopig ingezonden stuk in de Jer.Post stond onder de kop"Is het niet eenvoudiger als wij allemaal weer een gele ster op doen en de rest niet"
Medi

Sonja zei

Graag de I voor Idioten ook. Ik pleit al jaren voor een soort psychologische basistest voor parlementariërs, om te voorkomen dat we straks democratisch opgezadeld worden met hysterici of erger.

Bert Jansen zei

Ik wil gaag mijn video over het verleden, heden en toekomst van Geert Wilders de PVV en zijn agenda voor Hoop en Optimisme aan u bijdragen

http://www.youtube.com/watch?v=IHy4JiNk7mM

Bert Jansen

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...