woensdag 7 april 2010

Nieuwe uitzettingen Sheikh Jarrah dreigen

December 2008: de familie Al-Kurd is uitgezet en de tent die als tijdelijke behuizing was opgezet is weer neergehaald.

De kolonistenwbeging Nahalat Shimon die zich ten doel heeft gesteld een nederzetting te vestigen in de Jeruzalemse wijk Sheikh Jarrah ten koste van de huidige bewoners, heeft opnieuw twee Palestijnse families een bevel tot uitzetting overhandigd. Het gaat om de families Dajani en Daoudi. Zij moeten hun huizen binnen een maand verlaten. Eerder werden twee families al-Kurd uitgezet en een familie Al-Ghawi. In totaal hangt dit lot een 28-tal families boven het hoofd.
De kolonisten zijn gewapend met eigendomspapieren uit de Ottomaanse tijd waaruit zou blijken dat de grond waarop de huizen staan eigendom was van Joden. De papieren waren eigendom van de Commissie van de Sefardische Gemeenschap en zijn door de  kolonistenbeweging overgenomen. Op de grond die het betreft zijn begin jaren vijftig door de VN-organisatie UNRWA huizen gebouwd voor Palestijnse vluchtelingen.
Een Israëlische rechtbank heeft de Joodse eigendomsrechten erkend en de Palestijnse bewoners de status van 'beschermde huurders' verleend. De bewoners, die menen eigendomsrechten op de huizen te hebben, hebben dat echter geweigerd. Volgens hen zijn Joodse eigendomsrechten in bezet Oost-Jeruzalem niet legaal. Zij hebben dus nooit huur betaald en worden nu uitgezet op grond van het bestaan van een huurschuld.
( De hele juridische basis aan dit verhaal is overigens buitengewoon krakemikkig. Niet alleen is Oost-Jeruzalem gebied waarvan de annexatie door Israël door geen enkel ander land is erkend, de erkenning van de Joodse eigendomsrechten schept ook een heel merkwaardig precedent. Als deze rechten van vóór 1948 en de stichting van de staat  geldig zijn, is er namelijk alles voor te zeggen om ook de eigendomsrechten van plus minus 30.000 Palestijnen en hun nakomelingen op de huizen in West-Jeruzalem waaruit zij in 1948 zijn verdreven geldig te verklaren, om niet te spreken van de eigendomsrechten van de nakomelingen van  alle in 1948 verdreven en gevluchte 750.000 Palestijnen).
Ma'an News  meldt overigens dat de advocaat van de Palestijnse inwoners van Sheikh Jarrah, Hatem Abdul-Qader, ervan uitgaat dat de papieren, waarop de Nahalat Shimon-kolonisten hun eigendomsrechten baseren, vervalst zijn. Hij heeft een petitie bij het hooggerechtshof aanhangig gemaakt waarin dit wordt betoogd.

Geen opmerkingen:

Het Westen moet nu met sancties en een wapenembargo een einde aan de moordpartij in Gaza afdwingen

Francesca Albanese zei het zaterdag al, nadat een dag eerder het Internationaal Gerechtshof (ICJ) Israel opdracht had gegeven de strijd te s...