zondag 11 april 2010

Nieuwe militaire order geeft Israël alarmerend grote bevoegdheden Palestijnen te deporteren


Mensenrechtenorganisatie Hamoked, Amira Hass in Haaretz, Noam Sheizaf op zijn blog Promised Land en niet te vergeten buurvrouw Anja Meulenbelt hebben vandaag allemaal het alarmerende nieuws dat het Israëlische militaire gezag volgende week een nieuwe order van kracht zal laten worden. De order, die 'onwettige infiltratie' wil tegengaan, maakt het mogelijk dat Palestijnen van de Westoever die daar verblijven zonder geldige verblijfsvergunning kunnen worden gedeporteerd, ofwel het risico lopen op maximaal zeven jaar gevangenisstraf.  Het venijn van de order zit in de omschrijving van de geldige verblijfsvergunning. Dat is  

''a document or permit which attest to his lawful presence in the area without reasonable justification.” Such documentation, it says, must be “issued by the commander of IDF forces in the Judea and Samaria area or someone acting on his behalf.”
 Anders gezegd: een doceument dat niet nader wordt omschreven, want wat is nu 'een document of vergunning die ervan getuigt dat hij hij 'zonder plausibele verklaring wettig in het gebied aanwezig is'. En dat moet dan een verklaring zijn die is afgegeven door ´de commandant van de Israëlische strijdkrachten in het gebied van Judea en Samaria (de bezette Westoever, A.P.) of iemand die namen hem optreedt'.
 De formulering van deze order is zo vaag (wat voor soort document hier wordt bedoeld wordt niet eens omschreven) dat ongeveer elke inwoner van de Westoever voor deportatie of langdurige gevangenisstraf in aanmerking komt als hij zich bevindt op een plek waar de militaire autoriteiten hem niet willen hebben.
In feite zet een dergelijke maatregel de deur open voor massa deportatie van alle inwoners van het hele gebied. De kans dat de maatregel daar op korte termijn voor gebruikt gaat worden is overigens niet groot. Israël kan zich vermoedelijk tegenover de rest van de wereld niet permitteren Palestijnen met duizenden tegelijk over de grens te zetten Waar de maatregel echter wel degelijk voor kan worden gebruikt, is voor het de kop indrukken van vreedzame demonstraties tegen de Muur zoals ze al lang gaande zijn in plaatsen als Bil''in en Ní'lin, of voor het verwijderen van mensen die - met groeiend succes - actie voeren voor de BDS Movement, oftewel de langzaam toenemende tendens tot Boycot, Divestment en Sanctions van Israël om een einde te maken aan de bezetting en gelijkberechtiging van de Palestijnen af te dwingen. Wellicht is het zelfs, zoals Noam Sheizaf opmerkt, een manier waarmee Israël straks wil verhinderen dat de Palestijnse Autoriteit eenzijdig onafhankelijkheid uitroept.
Hoe dan ook, het is een ongekend ernstige ontwikkeling, omdat Israël hier - voor het eerst - niet alleen zich de grond toeëigent van de bezette gebieden, maar ook - volstrekt in strijd met alle internationale regels die de 'transfer' van de bevolking  van bezette gebieden verbieden -  zich nu ook het recht aanmatigt te bepalen welke inwoners zich legaal in de gebieden bevinden en wie niet.
Afgezien daar van kan ook nog worden opgemerkt dat het een totale ontkenning en ontkrachting is van alle afspraken die ooit met de PLO in en na Oslo 1993 zijn gemaakt. Nu al matigt Israël zich het recht aan arrestaties te verrichten in stedelijk gebieden als Ramallah en Nablus waar het volgens de akkoorden niets heeft te zoeken. Nu al bepaalt Israël wie in- en uitreisvergunningen krijgt voor de Westoever en Jeruzalem en wie niet. Straks zal het zelfs kunnen bepalen wie er wel en niet wettig op de Westoever wonen. Het is dringend nodig dat hier tegen wordt opgetreden. Door de EU, door massaal op te roepen tot BDS, of hoe dan ook.

Geen opmerkingen: