dinsdag 27 april 2010

Zembla prikt de beweringen van Wilders door

 Zembla heeft zondag Wilders tegen het licht gehouden: 'Wilders, profeet van de angst'. Arabist en Koran-vertaler Fred Leemhuis zet de zogenaamde Koran-citaten uit Wilders knip- en plakfilm 'Fitna' in hun juiste context, zodat blijkt dat ze meestal het tegenovergestelde betekenen van wat Wilders beweert, een deskundige van het Sociaal Cultureel Planbureau vertelt dat Wilders' verhalen over een islamitische tsunami, islamitisch radicalisme en islamitische improductiviteit allemaal kant noch wal raken: de immigratie is sterk teruggelopen, moslims doen het goed op school, krijgen tegenwoordig ook net als andere Nederlanders weinig en pas op latere leeftijd kinderen, en worden - net als Nederlanders - naarmate ze beter opgeleid worden ook steeds onkerkelijker. Criminoloog Bovenkerk demystificeert de verhoogde criminaliteit van Marokkaanse jongeren (vaak gevolg van een discrepantie tussen beter opgeleid zijn en toch weinig status hebben) en zegt dat het ook in dit geval wel een generatiegebonden verschijnsel zal blijken te zijn.
Politicoloog Jean Tillie wijst op de paradox dat de 'grote' partijen de neiging hebben een beetje met Wilders mee te gaan, wat er weer toe leidt dat Wilders haast wel gedwongen wordt er nog weer een schepje bovenop te doen om zich te blijven onderscheiden. En Ton Zwaan van het Centrum voor Holocaust en genocide-studies van de Universiteit van Amsterdam constateert parallellen tussen wat Wilders zegt en de uitlatingen van Servische oorlogsmisdadigers als Karadzjic en Milosevic die onder meer in Bosnië tot genocide leidden.
Zembla-maker Kees Schaap verdient hulde voor een uiterst gedegen, onderhoudende en goed-gemaakte documentaire.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Update dinsdagavond: Eigenlijk was het Femke Halsema's getwitter dat me op deze uitzending attendeerde. Ik moet zeggen dat ik haar mening dat die journalistiek gezien niet deugt  niet alleen niet deel, maar zelfs totaal onbegrijpelijk vind. Dit was uitstekende, feitelijke journalistiek die ook nog in een aantrekkelijk jasje was verpakt met wat beelden uit griezelfilms en zo (die wat mij betreft de lading van de film wat draaglijker maakten- zowel picturaal als inhoudelijk, omdat duidelijk was dat het hier om toevoegingen met een knipoog ging). Nee, was alle journalistiek in Nederland maar zo goed onderbouwd en vakmatig goed gemaakt. 
Maar intussen maakte Halsema natuurlijk wel een discussie los. Op Joop.nl las ik het commentaar van Francisco van Jole. Ik was het er grotendeels mee eens.Met name met zijn verhaal dat we moeten oppassen met de historische parallellen met de nazi's sprak me aan. Het is te goedkoop, te makkelijk voor Wilders om te pareren omdat hij dan in een soort slachtofferrol wordt gedrukt. Maar tegelijkertijd is er de paradox dat die parallellen zich wel onontkoombaar aan je opdringen of je  nu wilt of niet.
Maar dan schrijft  Van Jole ook dit: 
Er werd in Zembla ook onderzocht hoe verkeerd zijn afschrikwekkende beeld van de islam is. Aangetoond werd dat Wilders in Fitna volstrekt verkeerde vertalingen van de Koran heeft gebruikt. De makers trokken daarop een vergelijking met wat de nazi’s deden met de Thora (het was de Talmud, maar dat is in dit verband niet van groot belang, AP)  in de beruchte propagandafilm Der Ewige Jude. Het taalgebruik blijkt praktisch een op een hetzelfde. Dat is een heftige vergelijking. Maar het is precies een van de redenen waarom mensen bang zijn voor Wilders.
Zelf zou ik de vergelijking met Der Ewige Jude niet maken omdat je er de verkeerde discussies over los maakt en je Wilders de slachtofferrol toebedeelt. Je kunt hetzelfde punt ook anders duidelijk maken. Als je wilt weten hoe angstaanjagend Wilders voor zijn tegenstanders is vraag je dan eens af hoe je het zou vinden als er een moslimpartij in het parlement zou zitten die net zo tekeer gaat tegen christenen als Wilders tegen moslims. En die net zo groot zou zijn, met een leider die zelfs even premier leek te worden. Dan weet je meteen hoe moslims zich in Nederland kunnen voelen.
En dat is een beetje een bedenkelijke opmerking. Van Jole lijkt daar zelf een soort slachtoffer van het gevaar dat hij eerder in zijn stukje beschreef, namelijk dat  het woordgebruik, de leugens en de retoriek van Wilders een klimaat scheppen, een eigen realiteit met een eigen dynamiek die gevaarlijke afmetingen kan aannemen. Terecht signaleert hij dat in Zembla werd geconstateerd dat ook genocide begint met woorden. En zoals Nederland na vijf jaar nazi-bewind in 1945 wel degelijk door de anti-Joodse maatregelen en retoriek van de nazi's was geïnfecteerd en in de eerste naoorlogse jaren flink antisemitisch bleek te zijn, zo lijkt Wilders bij veel mensen toch het besef over te brengen dat er met die moslims iets grondig mis is. Zodat ook Van Jole nu de opmerking kan maken dat het volstaat om te laten zien hoe het eruit zou zien als er moslim-partij in het parlement zou zitten die de christenen zou bejegenen zoals Wilders nu de moslims, om te laten voelen hoe moslims zich tegenover Wilders moeten voelen.
Dat is een wonderlijke gedachte en hij is tegelijkertijd ook heel fout. Ten eerste omdat je Wilders niet blijer zou kunnen maken dan door zo'n scène in je film te plakken die als geen andere het gevaar van de islam zou illustreren. En ten tweede omdat Van Jole er kennelijk van uitgaat dat zo'n  moslim-partij wel ergens bestaat en een bestaande realiteit weergeeft  Dat is - en ik denk dat ik het wel zo'n beetje kan weten - niet het geval. Zo'n partij bestaat echt nergens. Ik vrees dat Van Jole een beetje in dezelfde val is gevallen als destijds veel goedwillende anti-nazi's, die fel tegen de antisemitische nazi-propaganda waren, maar tegelijkertijd toch ook niet altijd ongevoelig bleken voor de stereotyperingen van 'de' Joden als geldwolven of eeuwige onruststokers. Waaruit maar weer blijken mag dat Wilders met zijn constante aanvallen op de islam toch echt veel gevaarlijker is dan de meeste mensen denken.
(Overigens: Ook Anja Meulenbelt besteedt aandacht aan deze Wilders-docu)

Geen opmerkingen:

Israeli's roven 100 palmbomen en breken vier huizen en een kapperszaak af

(Foto IMEMC) Israelische militairen zijn woensdag binnengevallen in het dorp Jiftlik (ten noorden van Jericho n de Jordaamvallei) en hebben ...